Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb.,
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 20. ledna, kdy jsme ukončili obecnou rozpravu. Se závěrečným slovem vystoupil pan ministr obrany Martin Stropnický a pan poslanec Michal Kučera v té době zastupoval předsedu poslaneckého klubu TOP 09, požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu. Tím byl bod přerušen. Prosím tedy pana ministra obrany Martina Stropnického a pana zpravodaje pro prvé čtení Václava Klučku, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a prosím zpravodaje pro prvé čtení, aby nás seznámil s procedurou, která vyplývá k hlasování.

Ale ještě předtím s přednostním právem zastupující místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já už jsem minule prosila, jestli by mohl být přítomný při projednávání tohoto bodu pan ministr vnitra Chovanec. Na jedné straně se v té novele tohoto zákona ubírá pravomoc Policii České republiky a myslím si, že by si k tomu měl své pan ministr vnitra říci. Bohužel, pan ministr je z dnešního jednání omluvený. Z tohoto důvodu, pane místopředsedo, navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o procedurální návrh. Já ho nechám hlasovat bez rozpravy. Nejdříve vás všechny odhlásím, protože není jasná přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

V procedurálním hlasování číslo 298 rozhodneme o návrhu paní poslankyně Jany Černochové, o přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra vnitra Milana Chovance. Počet přihlášených se ustálil.

Zahájil jsem hlasování číslo 298 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 298, z přítomných 118 pro 72, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Žel, i když jsem pozval oba zúčastněné, pana ministra obrany i pana zpravodaje ke stolku, tak procedurálním hlasováním byl tento bod přerušen do přítomnosti ministra Milana Chovance. Proto končím v tuto chvíli bod číslo 41 a budeme pokračovat v dalších bodech našeho jednání. Děkuji, pane ministře, pane zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dále. Dalším bodem našeho jednání je bod 42, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP