Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

20.
Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka,
Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění
za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům
z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zákon o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 378, jsem předkládal již 23. října 2015, takže nebudu to opakovat. Nicméně pro vaši informaci, první čtení proběhlo až 9. 9. 2016 a dnes tedy druhé čtení. Proto si dovolím pouze dvě poznámky.

Ta první, pro připomenutí: Je navrhován kompenzační příspěvek k důchodu ve výši 1 500 korun osobě, které vznikl nárok, a 750 korun vdově či vdovci po této osobě. A druhá poznámka: Podle posledních informací počet oprávněných osob již nedosahuje ani počtu tisíc. Proto děkuji za projednání návrhu jak výboru pro obranu, tak také tady v co nejkratším možném termínu, protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Záznam výboru byl doručen jako sněmovní tisk 378/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu. Pan zpravodaj Martin Sedlář se omlouvá, zastoupí ho dnes pan poslanec Bohumil Chalupa. Prosím, informujte nás o projednávání návrhu ve výboru. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem projednání ve výboru pro obranu z 36. schůze výboru pro obranu ze dne 2. listopadu 2016 k návrhu poslanců Antonína Sedi a dalších o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o z měně některých zákonů, viz sněmovní tisk číslo 378. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce navrhovatelů, poslance inženýra Antonína Sedi a zpravodajské zprávě Martina Sedláře a po rozpravě nepřijal k návrhu zákona v závěrečném hlasování usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádný návrh. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tomto momentě. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a eviduji přihlášku pana navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Na výboru pro obranu jsem navrhoval pozměňovací návrh, který řeší jednu z důležitých připomínek vlády. Ta uvedla, že Ministerstvo obrany nemůže hradit z rozpočtu kapitoly 307 kompenzační příspěvek k důchodu těm osobám, jejichž plátcem důchodu není Ministerstvo obrany. Proto můj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlašuji, ke sněmovnímu dokumentu 5204, ten tohle řeší. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. A nyní se táži pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP