Středa 18. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

253.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne i středeční zažívání, a jak bylo avizováno, mám tu výsledek voleb, respektive jedné volby, protože jsme provedli pouze jednu volbu. Za volební komisi mohu konstatovat, že byla úspěšná v tom smyslu, že jsme kandidáta zvolili, vybrali a místo obsadili.

Konstatuji, že k této volbě - byla to volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu - se dostavilo 133 z vás. To znamená, že jsme vydali a také obdrželi 133 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo 67. Podle výsledků - Miroslav Dittrich obdržel 80 hlasů, Božena Jirků 39, takže podle těchto výsledků já konstatuji, že pan Miroslav Dittrich byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu. Snad mohu v jedné větě pro upřesnění dodat - je to člověk znalý prostředí, bývalý ředitel Českého rozhlasu 2 Praha a Produkčního centra.

A možná ještě jedna doplňková informace. Rada Českého rozhlasu se zmenší v červnu t. r. o další 3 členy, kterým skončí volební období. Z tohoto důvodu konstatuji, že je dobré, že tato volba byla úspěšná, protože rada i po tom červnovém období bude nadále plně usnášeníschopná.

Tolik volby. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane předsedo. Výsledky voleb tedy máme oznámené. Otevírám první bod našeho odpoledního bloku jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP