Středa 18. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

253.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

I tady dávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že v Radě českého rozhlasu je neobsazeno jedno místo. Tuto volbu jsme zahájili minulý týden ve středu v tom bloku volebních bodů. Proběhlo první kolo, v kterém ze tří původních kandidátů do finále do druhého kola postoupili dva, do dnešního, tedy druhého kola, postoupili dva kandidáti, Miroslav Dittrich se 45 hlasy a Božena Jirků s 63 hlasy.

A nyní pouze poprosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu. Volby jsou v aktech připraveny. Je to tajná volba a prosím, abychom se tedy odebrali k volení. Myslím, že bude stačit, když navrhnu provedení volby 10 minut, to znamená, lístky budeme vydávat do 13 hodin a 5 minut a odpoledne ve 14.30 na začátku odpolední části schůze oznámím výsledek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přerušuji jednání na tajnou volbu. Pokračovat budeme v odpoledním bloku jednání ve 14.30. Připomínám, že za sedm minut se sejde organizační výbor.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Než začneme projednávat jednotlivé body, tak načtu omluvy, které ke mně dorazily.

Dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a také z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová. Dále od 14.30 do 15.30 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Černoch. Dále od 14.00 do 16.00 hodin se omlouvá pan poslanec Milan Urban. Z pracovních důvodů se omlouvá z odpolední části od 14.00 hodin paní ministryně Kateřina Valachová. Dále dnes od 15.00 hodin do konce jednání z pracovních důvodů - z důvodů jednání Rady královského města Slaný se omlouvá pan poslanec Berkovec. To všechno jsou omluvy, které jsem obdržel.

 

Jak jsem již řekl, zahájil jsem jednání 54. schůze Poslanecké sněmovny, a než začneme projednávat další pevně zařazené body schváleného pořadu, požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou. Prosím, pane předsedo.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP