Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

207.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 724/6, který byl doručen dne 10. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem si jist, že není třeba, abych opakoval to, co již bylo řečeno k obsahu této novely autorského zákona. Projednávání ve druhém čtení bylo velice komplikované, což svědčí o složitosti předmětné materie. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, které předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců. Stojím si za tím, že vládní návrh je zpracován dobře a není žádný důvod pro jeho zamítnutí.

Máme před sebou komplikovanou hlasovací proceduru. Nicméně věřím, že jsme společně schopni jí projít a návrh zákona schválit. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nemohu otevřít rozpravu, neb na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji tento bod a přerušuji také jednání této schůze Poslanecké sněmovny do úterka 17. 1., kdy budeme pokračovat zákonem o vinohradnictví a vinařství.

Přeji vám hezký víkend a v úterý ve 14.00 hodin se těším. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 12.41 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP