Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

210.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
/sněmovní tisk 899/ - třetí čtení

Pan ministr je již na místě a prosím ještě zpravodaje garančního, tedy ústavněprávního výboru pana poslance Tejce. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 899/2. Ten byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 899/3.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na programu máme novelu volebního zákona. Zásadní navrženou změnou je zavedení volebního práva v komunálních volbách pro občany zemí Evropské unie s přechodným pobytem v České republice. Zdůvodnění Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády je prosté a naprosto odkrývá pozici České republiky v Evropské unii. Tuto úpravu totiž požaduje Smlouva o fungování Evropské unie a tato Poslanecká sněmovna se pouze tváří, že bude o něčem rozhodovat. Evropská unie to tak chce a vy budete poslušně rozhodovat o bezprecedentní ztrátě základního znaku suverenity politického rozhodování v této zemi.

Probíhá destrukce českého státu jako suveréna politického rozhodování na vlastním území. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, v žádném případě tento zákon nepodpoří.

Dovolím si malý příměr z historie. Nedovedu si ani představit, že by tehdejší Sovětský svaz žádal volební právo pro své dočasně umístěné občany na území Československa. Takovou drzost nemělo ani tehdejší totalitní impérium, avšak Evropská unie ji dnes má a tvrdě ji vyžaduje. A tato Sněmovna, kde má většinu ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a další, se podvolí, neboť si poslanci těchto stran nepřipouštějí, že jde o postupnou demontáž státu, a pomáhají realizovat program globálního vládnutí, ke kterému se tito poslanci hlásí. V tom druhém případě mám na mysli především poslance ČSSD.

Vážené dámy a pánové, jsme dnes v situaci, kdy nás přeměňují v administrativní jednotku řízenou z Bruselu. Většina z vás rezignovala a namlouváte si, že to je nezbytné. Ale zeptejte se našich občanů, jestli chtějí ve svých obcích dát volební právo přechodně pobývajícím cizincům ze zemí Evropské unie. Odpověď bude jednoznačná. Naši lidé nejsou nepřátelští, jen chtějí zachovat své právo rozhodovat o svém domově.

Kdo někde přechodně žije, je pouze host. Občané nechtějí změnit své obce v multikulturní tábory, kde se budou bát udělat vánoční trhy. Nechceme zde s volebním právem muslimy z Francie, Německa a dalších zemí, aby rozhodovali v našich obcích o stavbě mešit a prosazovali džihád a právo šaría. Zkušenosti ukazují, že jsou mezi nimi i islamističtí fanatici, kteří schvalují vraždění ve jménu své víry. Tuto budoucnost dnes pomáháte připravit.

Není to nevyhnutelné. Hlasujme všichni proti. Bruselské totalitní impérium se rozpadá. Po brexitu přijdou další změny, kdy národy Evropy budou bránit svá práva, především právo, aby každý rozhodoval ve své zemi. Dnes je nutné hájit zájmy této země a jejích občanů. Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, budou hlasovat proti této úpravě zákona, a pokud bude dnes schválena, tak ji, doufám, po volbách zrušíme. O tom nepochybuji.

Dnešní jednání jasně ukazuje, že svoboda naší země a současná podoba evropské integrace je neslučitelná. Proto žádáme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a věřím, že nám dají lidé ve volbách mandát tyto věci prosadit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka pana poslance Okamury, kdy tady říkal, kdo tady má většinu. Tak my jsme opoziční strana. Za prvé, my nesouhlasíme se zavedením tohoto volebního práva pro občany s přechodným pobytem. Proto podpoříme pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který toto z návrhu zákona vypouští. Ale i když to projde, tak náš klub nepodpoří tento návrh zákona, protože ho nepovažujeme za dobrý návrh zákona. Takhle stručně a jednoduše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď pan zpravodaj a po něm pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Dámy a pánové, myslel jsem si, že budu mít ulehčenou roli, protože přečtu pouze proceduru, která je velmi jednoduchá, nicméně než se nám ta debata rozjede, tak bych chtěl konstatovat - a možná je to mou chybou, že jsem tak neučinil na začátku -, jaké pozměňovací návrhy přijal ústavněprávní výbor. Už je tady zmínil pan předseda Stanjura. Protože pokud budou podpořeny tyto pozměňovací návrhy, které výbor na můj návrh navrhl a podpořil, pak si myslím, že je debata celkem zbytečná.

My jsme přijali čtyři pozměňovací návrhy. Body A3 a A4, které najdete v pozměňovacích návrzích k tisku 899, se týkají legislativního zpřesnění v souvislosti s vyhlášením zákona a také se zabývají posunem účinnosti, protože ta byla původně plánována na 1. 1. 2017 a to zjevně nestihneme. To znamená, bylo by to patnáctým dnem od vyhlášení, tak, aby ten zákon byl co nejdříve účinný.

Ta věc, o které se tady hovoří, je přechodný pobyt. Byla tady velká debata už v prvním čtení o tom, jestli umožnit, nebo neumožnit na základě nikoliv rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale na základě toho, že Ministerstvo vnitra promítlo jeden rozsudek Krajského soudu v Brně o tom, že se umožní volit cizincům, kteří jsou občany Evropské unie, v našich komunálních volbách, i pokud mají přechodný pobyt. Ministerstvo vnitra reagovalo na tento požadavek soudu, na toto jedno rozhodnutí, a ten návrh, který máme před sebou, ten první, který tady byl projednáván, umožnil rozšířit toto volební právo i pro cizince z EU s přechodným pobytem v České republice. Po debatě jsme slíbili s panem ministrem, že učiníme všechno pro to, abychom to důkladně projednali, a také jsme tak učinili, a se souhlasem Ministerstva vnitra jsem navrhl v ústavněprávním výboru, a výbor to většinou hlasů podpořil, že se tato pasáž ze zákona vypouští.

To znamená, doporučuji, byť samozřejmě nechci nikomu bránit ve vyjádření názoru, abychom názor na to, zda chceme, nebo nechceme, aby cizinci, občané Evropské unie s přechodným pobytem u nás mohli volit, abychom tento svůj názor vyjádřili hlasováním. Já budu hlasovat pro to, aby se tato část vypustila a cizinci z Evropské unie s přechodným pobytem u nás volit nemohli.

Doufám, že jsem byl srozumitelný, zabralo to trošku více času, než jsem chtěl, ale snad to ušetří čas, který bychom poté trávili tou debatou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem, pane předsedo? Tak pokud ano, máte přednost před panem poslancem Plíškem.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale přehlédl jsem dvě faktické poznámky a ty mají přednost i před přednostním právem. Tak prosím, ještě dejte prostor panu poslanci Gabalovi a potom panu poslanci Fiedlerovi, a pak budete mít slovo vy. Ještě jednou se omlouvám. Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já mám jenom drobnou otázku. Já nevím, kde předřečník Okamura, vaším prostřednictvím, za komunismu a Sovětského svazu přišel k volebnímu právu. Já jsem nikdy neměl pocit, že by ho byl v té době měl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fiedler. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já trošku racionálnější poznámku než předřečník. Nevím, jak vy, kolegové, ale řada z nás asi dostává různé maily k této novele, nebo k tomuto návrhu zákona a pozměňovacímu návrhu, o kterém tady hovořil kolega Jeroným Tejc. Dostávám řadu poznámek od občanů. Já doufám, že to vnímáte, že to čtete... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid. Prosím pravou stranu sněmovny o klid, zejména ty, kteří stojí před lavicemi. Děkuji. Prosím, pane poslanče. I za mnou!

 

Poslanec Karel Fiedler: Já doufám, že to vnímáte, ty maily, že to čtete. Uvědomme si, co jsme slibovali na začátku Poslanecké sněmovny v poslaneckém...

Pane předsedající, já prosím o klid za mnou, to se opravdu nedá takhle mluvit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já poprosím pana předsedu vlády. Pan poslanec má pocit, že je rušen, takže...

 

Poslanec Karel Fiedler: Obávám se, že nejsem zdaleka sám, kdo tady stává... A je to marné, je to marné! Tak jako když něco po panu premiérovi chceme, je to taky marné, aby odpověděl. Děkuji. (Předseda vlády pronesl poznámku k řečníkovi mimo mikrofon.)

Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, odpusťte si ty nevhodné poznámky. Jste opravdu trapný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vás prosím, abyste se věnoval svému vystoupení. Když tak jsem schopen zjednat pořádek. Můžete pokračovat. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid. Pokud chce někdo něco říct, tak se přihlásí a nebude z pléna pokřikovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já zareaguji na slova pana premiéra. Pokud tady někdo trpí samomluvou, tak jste to zejména podle mého názoru vy, pane premiére, v řadě vašich vystoupení.

Tak a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct.

Doufám, kolegové, že si na to vzpomenete a posoudíte sami, jak v tomto případě hlasovat. Věřím ve zdravý rozum této Poslanecké sněmovny, že neuděláme další ústupek a odmítneme to, aby cizinci na našem území měli volební právo. Co mě k tomu názoru vede? Vede mě k tomu to, že státy Evropské unie udělují své občanství podle mého názoru častokrát velmi neuváženě lidem, o jejichž historii toho tolik úplně nevědí, obzvláště v dnešní době. Prosím, podpořme pozměňovací návrh, o kterém hovořil Jeroným Tejc. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, přeji všem dobré ráno. Já bych se chtěla zeptat pana ministra, dneska ráno jsem v televizi poslouchala na ČT 24, že se k tomuto zákonu, nebo k této novele zákona, vyjadřoval právník, který řekl, že i když to vypustíme, že to přesto bude platit. Tak jsem se chtěla zeptat, abychom se tady nedohadovali a zbytečně neřešili věci. My jsme taky pro podporu toho pozměňovacího návrhu, který přijal ústavněprávní výbor, ale mě zajímá stanovisko, pokud se to vypustí, zda to opravdu bude platit. On ten právník tak tvrdil, že to platit bude. Pane ministře, jak to tedy je? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Taky děkuji. Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, tak má slovo pan poslanec Mihola, po něm pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já především děkuji za to dovysvětlení panu kolegovi Tejcovi. Myslím, že potom už je jasno, a věřím, že ještě pan ministr tady zodpoví tu předchozí otázku.

My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh ústavněprávního výboru podpoříme, tedy nechceme, aby cizinec s přechodným pobytem měl volební právo, aby to bylo explicitně jasné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Plíška, poté je přihlášen pan poslanec Grospič, pan poslanec Kubíček a pan poslanec... To je faktická, pane poslanče? Tak potom. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já jenom krátce shrnu stanovisko poslaneckého klubu TOP 09.

Myslím si, že není nutné dělat z tohoto zákona nějaké politikum a hrát nějaké politické či národní vášně. My také podpoříme pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, protože skutečně volební právo cizinců s přechodným pobytem by mohlo být v některých situacích zneužito, a jestli se nemýlím, evropské předpisy nám nutí uznatelnost tohoto volebního práva pro cizince s trvalým pobytem. Takže si myslím, že budeme v souladu i s evropskými předpisy. Také doplňuji, že celá řada evropských zemí nerozeznává institut trvalého a přechodného pobytu a hovoří spíše ve velké části zemí o trvalém pobytu. Takže myslím, že to je v pořádku, a my tento návrh ústavněprávního výboru podpoříme.

Já bych chtěl také ještě dodat, ono to tady nepadlo, že na tuto změnu volebního zákona čekají potenciální kandidáti na prezidenta republiky, protože tento zákon upravuje některé podmínky z hlediska petice kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s tím, že se tam doplní nový údaj, a to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Já i tuto část novely volebního zákona chci podpořit, protože Ústavní soud jasně vydal nález v tom smyslu, že u té předchozí přímé volby prezidenta republiky byly velké problémy s věrohodností a autentičností podpisů petentů. Je jasné, že bychom se v Poslanecké sněmovně neshodli na změně Ústavy, tak zůstane zachován ten počet podpisů 50 tisíc. Ale musíme zareagovat na nález Ústavního soudu a myslím si, že číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu není zneužitelné, není veřejně dostupné, a tudíž povede k větší věrohodnosti podpisů.

Takže za náš poslanecký klub mohu deklarovat, že my s tímto návrhem novely volebního zákona, bude-li schválen ten pozměňovací návrh, nemáme problém a jsme připraveni ho podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má prostor pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já myslím, že se nemusíme předhánět v tom, kdo všechno podpoří pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je podle mého názoru naprosto správný a vyjasňuje to, co jsme si tady už v těch předcházejících minutách řekli. Jenom bych chtěl jako předseda evropského výboru říct, že právo, volební právo pro komunální, pouze komunální volby a volby do Evropského parlamentu mají naši občané, nicméně s trvalým pobytem nebo s pobytem v kterémkoli členském státu v těchto členských státech také. To samé od roku 2004, od vstupu naší země do Evropské unie, recipročně umožňujeme ostatním. Nejedná se o to, že my přiznáváme někomu něco víc, než oni přiznávají nám.

Čili to je jenom na vysvětlenou, abychom věděli, o čem hlasujeme. To, že přechodný pobyt je velmi problematický a že toto podpoříme, a věřím tomu, že většinově podpoříme, je snad jasné. Ale prosím, nedělejme z toho zbytečné politikum a neviřme tady zbytečně nacionalistické vášně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Kubíček. (Neustálý hluk v sále.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár slov za klub KSČM k předloženému návrhu zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám. Prosím dva ministry a jednoho poslance, aby se usadili. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Také děkuji. My rovněž nemáme problémy a podpoříme pozměňovací návrhy tak, jak prošly ústavněprávním výborem. V tom panuje asi shoda napříč politickým spektrem, tak jak poslouchám tady vystoupení jednotlivých předřečníků. Nicméně si myslíme, že celý předložený návrh zákona je nadbytečně obsáhlý, řeší věci, které ani po něm nepožadoval tehdejší Ústavní soud, a jako celek tento zákon nepodpoříme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože zde bylo řečeno vše. Za klub ANO podpoříme pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo. Přeje si. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím několik odpovědí na otázky, které tady padly. Bude platit úprava českého právního řádu a Ministerstvo vnitra se podle ní bude řídit. To znamená, pokud bude tato změna vypuštěna, tak bude platit v českém právním řádu to, co schválíme, a Ministerstvo vnitra se tím bude řídit. Tím ovšem není dotčeno právo dotčených se domáhat svých práv u soudu. To se také stalo v té judikatuře, o které hovořil pan předseda Tejc. Já nemohu vyloučit, že se ty případy nebudou množit, že ty soudy budeme prohrávat. Na druhou stranu vůle Poslanecké sněmovny je takováto, my ji akceptujeme, respektujeme. A já chci poděkovat panu předsedovi Tejcovi a ústavněprávnímu výboru, že jsme se byli schopni shodnout a tuto změnu velmi rychle připravit.

To znamená, odpověď na vaši otázku, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, je, že bude platit to, co dnes Poslanecká sněmovna přijme.

Jestli si vzpomenete, my jsme vedli dlouhou debatu i s paní ombudsmankou, která tehdy navrhovala, zhruba dva roky zpátky, aby volební právo v České republice měli nejenom cizinci žijící na území České republiky ze zemí EU, ale všichni. Tehdy jsme to společně odmítli. A já si myslím, že česká právní úprava je vyvážená, dostatečná, a to, že dnes vypustíme právo volit pro přechodný pobyt, té normě nijak neubližuje. Já vyjádřím souhlasné stanovisko s návrhem -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové - já se omlouvám, pane ministře - já vás opravdu prosím, kolegyně a kolegové, abyste sledovali jednání a nediskutovali.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak je pátek třináctého, pane předsedo, ono se to projevuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tomu rozumím, ale přece jenom bych rád slyšel, co říkáte, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Dobře, já budu mluvit nahlas.

Závěrem pouze jednu jedinou věc. Chci říct, že Ministerstvo vnitra podporuje návrh ústavněprávního výboru, podporujeme tuto změnu, která je vyjádřena v jednom hlasování pravděpodobně, jak navrhne proceduru pan předseda, takže tímto je to pro nás vyřešeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Procedura bude relativně jednoduchá. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Jsou to dva minibloky - A1 až A4. Můžeme o nich hlasovat jedním hlasováním, tak to navrhuje ústavněprávní výbor. Ke všem těmto pozměňovacím návrhům se garanční, tedy ústavněprávní výbor staví logicky kladně, neboť jsou to jeho návrhy. A teoreticky je možné, nechávám na zvážení, zda to někdo bude požadovat, abychom hlasovali ve dvou oddělených hlasováních - A1 a A2, což je právě hlasování o tom, že neumožníme, schválíme-li tento pozměňovací návrh, neumožníme cizincům s přechodným pobytem hlasovat v komunálních volbách. A potom bychom mohli hlasovat o A3 a A4, které se týká legislativně technického zpřesnění a účinnosti. Můžeme hlasovat dohromady, můžeme hlasovat i odděleně. A potom bychom už hlasovali o návrhu zákona jako celku, neboť jsem nezaznamenal žádné legislativně technické úpravy navržené ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste něco navrhl, a pak se k tomu můžeme vyjádřit.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já navrhuji - takhle. Já mohu vycházet z toho, co navrhuje ústavněprávní výbor, a ten navrhuje A1 až A4.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená jedno hlasování o čtyřech návrzích.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jedno hlasování a následně celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak se to tady opět vyhrotilo, navrhuji, abychom o A1 a A2 hlasovali zvlášť a o A3 a A4 také zvlášť. To jsou opravdu jenom technické - ono to dopadne úplně stejně, ale ať máme to jedno hlasování, ve kterém se vyjadřujeme k té jedné konkrétní věci, o které se dnes mluvilo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vy navrhujete tedy jedno hlasování A1 a A2 společně, A3 a A4 společně. Pan zpravodaj s tím souhlasí? (Ano.) V tom případě nechám proceduru takto navrženou panem poslancem Bendou a akceptovanou zpravodajem, odhlasovat.

 

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 85, přihlášeno je 163, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o prvních dvou pozměňovacích návrzích. (Zpravodaj souhlasí.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o A1 a A2, tedy vypuštění rozšíření volebního práva pro cizince z EU s přechodným pobytem v komunálních volbách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.) Ještě tady byla žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86, přihlášeno je 160, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o A3 a A4, legislativně technická úprava a současně odložení, resp. stanovení účinnosti 15. dnem po vyhlášení, neboť 1. 1., původně navržené, už není možné samozřejmě stihnout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr - stanovisko? (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 87, přihlášeno je 163, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění volební zákony a některé další zákony, podle sněmovního tisku 899, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 88, přihlášeno je 161, pro 105, proti 13. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Otevírám bod 211, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP