Úterý 10. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

1.
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/2/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako tisk 596/3.

Zeptám se zástupce navrhovatelů, kterým je pan poslanec Jiří Dolejš, zda si přeje vyjádřit se ke stanovisku prezidenta republiky. Je tomu tak.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nechci dlouho zdržovat, myslím, že většině Sněmovny je jasno, oč běží. Přesto si ale myslím, že to glosu od předkladatelů zaslouží.

Především bych chtěl rád zdůraznit, že tento návrh neměl nějakou velkou a komplexní ambici zasahovat do daňového systému. Prostě je to malý krok na dlouhé cestě, a kam tam cesta povede, je samozřejmě věcí daleko složitější politické debaty, kterou povedeme jistě v předvolební kampani a možná i v novém volebním období, ti, co tady budou sedět. To za prvé.

Za druhé, pro tento malý krok s ohledem na to, že jde o snižování daní, byl široký souhlas v obou komorách Parlamentu. Přestože máme přístupy k ekonomice a k daním různé, tak v tomto jsme si rozuměli bez ohledu na barvu trička.

Další věc, proč jsme si možná rozuměli, je, že jde o parametr, který se nám v České republice dostal mimo zvyklosti, a běžné je v evropských zemích velmi nízké nastavení v této komoditě. To je třetí poznámka.

Poslední poznámka. Nejde tady o nějaké složité lobbistické záležitosti. V podstatě jde o to, abychom aspoň tímto malým krokem usnadnili pestrost nabídky pro občana a pro čtenáře, protože zejména malonákladové tituly to mají těžké. Připomenu, že náklad za posledních deset let obecně na trhu klesl o více jak 55 % a každá trocha toho kyslíku, aby vydavatelé mohli dýchat, jim samozřejmě prospěje a prospěje v konečném důsledku čtenářům, protože o ty nám jde. A kdybych měl parafrázovat, protože si to možná nepamatuji přesně, kdysi Denis Diderot říkal: Bojme se těch, kteří mají přečtenou jenom jednu knihu. Dejme lidem šanci, ať si toho mohou přečíst víc. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Votava. Nepřeje si vystoupit. Tak v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a rozpravu končím.

V tom případě vás chci informovat, že článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím, aby bylo nastaveno příslušné kvorum, tzn. 101.

 

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovní tisku 596/2." Kvorum je nastaveno, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 182, pro 133, proti 30. Usnesení bylo přijato. Konstatuji, že zákon bude vyhlášen.

Tím jsme ukončili projednávání bodu číslo 1 a budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP