Stenografický zápis 54. schůze, 3. února 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Černoch


224. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Pavlína Nytrová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 9.23 do 9.28 hodin.)


221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Roman Váňa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Klán
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Bendl
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ivan Pilný
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bohuslav Chalupa
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Kořenek


222. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Jan Bartošek


244. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 12.02 do 12.05 hodin.)

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 12.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP