(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi za závěrečné slovo. Závěrečné slovo? Pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Kaňkovský za výbor pro sociální politiku také nemá zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ale požádám zpravodaje ještě o sečkání. Jenom budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 12.30 do 16 hodin pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, od 13 hodin do konce jednacího dne poslanec Pavel Havíř, dále se omlouvá pan poslanec Šincl od 12.30 hodin do konce jednacího dne a paní poslankyně Nytrová ze zdravotních důvodů na celý den.

Nyní tedy požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby jako zpravodaj garančního výboru nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdědil jsem zpravodajskou roli před týdnem po kolegovi Chvojkovi, který se stal ministrem, tak doufám, že zachovám vysokou kvalitu činnosti zpravodaje u tohoto tisku. Garanční výbor - ústavněprávní výbor - se zabýval tímto tiskem 3. listopadu 2016 a přijal usnesení, které máte k dispozici pod číslem sněmovního dokumentu 785/7. Ta procedura není až tak dlouhá, takže bude jistě vhodné, abych vám ji přečetl podrobně a neodkazoval pouze na písemné vyhotovení.

Ústavněprávní výbor jako garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí.

1. Nejprve návrh technických úpra -, tady uvádím, že nebyly žádné legislativně technické úpravy předloženy.

2. Návrh A1.

3. Návrh D.

4. Návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26.

5. Návrh A2.8, bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh E3.

6. Návrh A2.12, přičemž návrh A8.3 je nehlasovatelný, neboť je zcela totožný.

7. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1.

8. Návrh E2. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh A4.

9. Návrh A4 je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh E2.

10. Návrh A5.

11. Návrh A6. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6.

12. Návrh A7.

13. Návrhy A8.1 a A8.2.

14. Návrh B.

15. Návrhy C1, C12, C13, C15 a C16. Jsou hlasovatelné pouze, nebyl-li přijat návrh A3. A budou-li přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1.

16. Návrhy C2 až C5, C7 až C11, C14, C17 a C18.

17. Návrh C6. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A6.

18. Návrh E1. Ten je hlasovatelný pouze, nebudou-li přijaty návrhy A3 nebo C1.

19. Návrh E3. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A2.8.

20. Návrh F.

A konečně v bodě 21 bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Samozřejmě u každého návrhu při hlasování bych stručně uvedl, čí je to návrh a čeho se týká.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je zřejmá. Rozhodneme i o jejím přijetí v hlasování 356, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 356. Z přítomných 147 pro 127, proti nikdo. Můžeme postupovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ano, děkuji. Začínáme bodem procedury 2. Jedná se o návrh A1. Je to návrh pana kolegy Tejce, týká se zpřesnění definice úpadku v její části týkající se platební neschopnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Rozhodneme v hlasování 357, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 357. Z přítomných 147 pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 3, návrh D, opět navrhovatel Jeroným Tejc. Jedná se o zpřesnění původního návrhu A1. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 358 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 358. Ze 147 přítomných pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 4 procedury, návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26. Jedná se o návrhy předložené mnou v rámci jednání ústavněprávního výboru. Jedná se o legislativní zpřesnění, odkazy na evropské předpisy a vzájemnou provázanost. Je to návrh připravený původně Ministerstvem spravedlnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 359 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 359. Z přítomných 152 pro 122, proti 12, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 5. Jedná se o návrh A2.8. Upozorňuji, že bude-li přijat, je nehlasovatelný v další proceduře návrh E3, na což upozorním. Jedná se opět o můj návrh. Týká se způsobu přidělování incidenčních žalob dle rozvrhu práce soudu. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.) Ano.

Rozhodneme v hlasování 360, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 360. Z přítomných 153 pro 124, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Takže upozorňuji, že v bodě 19 nebudeme hlasovat.

Dále je to za šesté návrh A2.12, opět původně můj návrh na ústavněprávním výboru. Týká se možnosti soudního exekutora dražit pro insolvenčního správce a zavedení nového subjektu oprávněného poskytování právní pomoci dlužníkům. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 361. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 361. Z přítomných 153 pro 121 poslanec, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod sedm procedury. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1. Jedná se o návrh kolegyně Marie Benešové týkající se ustanovování insolvenčního správce v rámci obvodu krajského soudu. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska, nepřijali jsme žádné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 362 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 362. Z přítomných 154 pro 50, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP