(12.20 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Takže já bych chtěl apelovat na pana ministra, aby nám nepřekládal v řádu několika měsíců nové novely, ale aby nechal skutečně to právo nějakou dobu působit, a teprve až se vyhodnotí ta novela, která zřejmě dnes bude schválena, aby připravoval nějaké další radikální změny, protože ty časté novely zaplevelují náš právní řád a myslím si, že i znejisťují ty, kterých se mají týkat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Nyní v rozpravě paní poslankyně Marie Benešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Benešová: Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem A3 a v podstatě znamená takové přetržení monopolizace některých insolvenčních správců mamutích firem, které si v podstatě navyšují své společníky, a tím pádem i navyšují provozovny a v podstatě si tuto problematiku uzurpují. Začaly mi přicházet kladné ohlasy na tento návrh zejména ze strany normálních, běžných insolvenčních správců a navštívila mě celá řada soudců včetně předsedů krajských soudů, kteří se s tím ztotožňují. Chtěla bych říct, že tento návrh znamená ve stručnosti jeden insolvenční správce - jeden soud a znamená to odbourání snahy určité skupiny správců, kteří si chtějí toto odvětví zmonopolizovat a kteří mají praktiky mnohdy se blížící mafiánským praktikám. Řekla bych, že to podpoří jak práci dlužníka s tím insolvenčním správcem, protože nyní ty provozovny, tam se ani nedovoláte, tam jsou call linky, sídlí v různých advokátních kancelářích, dokonce i zastavárnách, a myslím si, že tudy cesta nevede a měl by se v tom udělat pořádek.

Takže ještě jednou děkuji za pozornost, a pokud podpoříte tento návrh, budu velice ráda a prospěje to provozu v tomto odvětví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marii Benešové a vidím přihlášku do rozpravy pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu při hlasování u pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložil do výboru pro sociální politiku a které výbor pro sociální politiku schválil. Jedná se o legislativní úpravy, které jsou důležité pro další bezproblémové fungování občanských poraden, kdy významnou součástí jejich činnosti je sociální poradenství pro občany v dluhové pasti. Zdůrazňuji zde aspekt, že občanské poradny poskytují sociální poradenství, které má pro takto postižené občany mnohem širší rozměr, než je jenom příprava a podání návrhu na oddlužení. Navíc statistiky ukazují, že návrhy na oddlužení, které podávají občanské poradny, vykazují vysokou míru úspěšnosti na rozdíl od některých tzv. oddlužovacích společností. Proto je v zájmu naší společnosti, aby nebyly kladeny překážky v praxi dobře fungujícím občanským poradnám v jejich pro občany důležité činnosti.

Ještě jednou si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému a nyní pan poslanec Stanislav Grospič v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já se jenom připojuji k podpoře těch návrhů, které tady zazněly i z úst paní kolegyně Benešové, a k tomu, abychom tento návrh nějakým způsobem dnes projednali.

Chtěl bych tady upozornit prostě na tristní stav, který je v oblasti insolvence, že dnes v České republice máme celkem 535 správců, jednotlivců či výdělečně samostatných osob, a celkem 41 druhých, dalších (nesrozumitelné) společníků ve společnosti, to je celkem 576 osob v podobě insolvenčních správců. Ovšem od roku 2016 proběhlo do 22. listopadu letošního roku celkem 22 915 určení do funkcí insolvenčním správcem kolečkem a průměr na jednoho toho správce činil 40. Ovšem nejvíce těch insolvencí bylo přiděleno jenom velice malému počtu a okruhu těchto společností. Z toho vyplývá, že vlastně v současné době v České republice probíhá celkem 114 000 insolvenčních věcí, kde byl zjištěn úpadek, minimální výše oddlužení v tom činí 900 korun měsíčně, ale často se odměna zvyšuje za prodej (nesrozumitelné) majetku dlužníka, a měsíčních odměn, který činí nejméně 100 mil. korun, a potom tedy nejméně 1,2 mld. korun. A podle propočtů samotného Ministerstva spravedlnosti připadá tedy pět největších správcovských výdělečně samostatných osob, tedy 30 %, a nejméně 350 mil. ročně. Já si myslím, že to jsou všechno určité argumenty, které jsou známy namnoze i vám, a že je potřeba tedy do toho vnést nějaký prvek regulace do budoucna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručná reakce na některé věci, které tu zazněly, zejména na slova pana poslance Plíška. On ten svůj pozměňovací návrh jaksi zase neargumentuje tak, jak to ve skutečnosti v tom zákoně je. Ta skutečnost je jiná a ČNB, kterou se zaštiťuje, to pochopila, námitku stáhla, zrovna tak ústavněprávní výbor to pochopil. Pan poslanec to pochopit nechce, takže to musím říct všem.

Není to prosím tak, že bychom chtěli, aby věřitelé dokládali své pohledávky uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Je to tak, že chceme, aby věřitel, který dává insolvenční návrh, spouští celý ten proces, čímž poškozuje samozřejmě toho, proti komu ho dává, doložil svou pohledávku potvrzením daňového poradce, že on ji účtuje. Nic víc, nic míň. A to tedy samozřejmě jenom věřitel podnikatel, který je povinen vést účetnictví. To je to úplně nejjednodušší, co můžeme po někom chtít. A jenom abychom to nechtěli po lidech zbytečně, tak říkáme: pokud má někdo vykonatelné rozhodnutí nebo třeba to uznání s tím ověřeným podpisem, tak už ten papír od daňového poradce nosit nemusí. Což je něco myslím dost jiného, než jak to vyznělo ve slovech pana poslance Plíška. My to považujeme naopak za velice jednoduché, velmi málo zatěžující a zároveň velmi účinné opatření pro ztížení činnosti těch, kteří šikanují nesmyslnými návrhy s vycucanými pohledávkami slušné podnikatele.

Pokud pak jde o tu výtku, že se tu ještě nestihla doprojednat jedna novela a už předkládáme jinou, v tomto případě si ji odvážím odmítnout, protože tady to má dobrý důvod. Jsem přesvědčen, že tato novela, kterou nyní předkládám, najde - alespoň ji zatím našla, nechci to zakřiknout, v ústavněprávním výboru - širokou podporu v podstatě celé Sněmovny, protože se zabývá věcmi, které jsou politicky neutrální, zabývá se věcmi, na kterých se myslím dokážeme bez ohledu na naše politické názory povětšinou shodnout. Oproti tomu ta druhá novela, a proto jsme ji dali zvlášť, ta se zabývá věcí nanejvýš politickou, totiž tím, zda a komu povolit to oddlužení. A já myslím, že to se nemá míchat, že jedna věc jsou změny technického rázu, na kterých se dokážeme shodnout, věřím, všichni, a druhá věc jsou opravdově politické debaty, právně-politické debaty, které by se měly vést zvlášť. Čili proto to rozdělení na dvě novely. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP