(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 316, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu A6. Je to v podstatě pozměňující návrh pana kolegy Bendy a zdravotního výboru, i když je to označeno písmenem A6. Je to přesně definice, kdy se zakazuje prodávat alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ohrožuje sebe, majetek nebo veřejný pořádek. Je to prostě definice zjevně opilého člověka, která je velice přesná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: (Domlouvá se s ministrem.) Pardon, já jsem se přehlédl. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. (Hlásí se poslanec Stanjura.) Omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane místopředsedo, mělo by být stanovisko výboru a ne zpravodaje. Stanovisko výboru podle mých podkladů je doporučující. Nemůže říci zpravodaj nedoporučující, když je to přesně naopak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, je to přesně tak. To, že se táži zpravodaje, znamená, že zpravodaj tlumočí názor garančního výboru, nikoliv názor svůj. S tím souhlasím. V podkladech, které mám já, je u návrhu A6 stanovisko doporučující. To nezpochybňuji.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, omlouvám se, mám tady toho hodně. Přehlédl jsem se, máme tam opravdu stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o bodu A6. Pan ministr dává nedoporučující stanovisko, za garanční výbor je doporučující stanovisko.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 318, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 65. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem F28 a F51 společně. Je to v podstatě návrh, který je zde ve Sněmovně znám, a týká se to jednoho nejlevnějšího nápoje nealkoholického, levnějšího než alkoholického, který by se měl podávat v provozovnách. Je tam zrušení tohoto paragrafu, zrušení této povinnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? Pan zpravodaj říká stanovisko za výbor!

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Zpravodaj má tady doporučující stanovisko za výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 319, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti 17. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pod označením F29 pana poslance Luzara. Týká se to příležitostného prodeje alkoholických nápojů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 320, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 9, proti 114. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy. Je to pod označením E2.3. Týká se to v podstatě kouření ve stavebně odděleném prostoru. Pan kolega Benda tam nahrazuje 4,3 objemová procenta etanolu a víno nahrazuje slovy 15 % objemových alkoholu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pan zpravodaj nám začne vysvětlovat toto hlasování a říká - týká se to zákazu kouření. No to se netýká zákazu kouření. (Zpravodaj odpovídá řečníkovi mimo mikrofon: Ve stavebně odděleném prostoru se samozřejmě smí.) Ne. To je o alkoholu a procentu alkoholu, jestli se může podávat víno, nebo jenom pivo. To je celé, to nemá se zákazem kouření nic společného. Já se omlouvám. Pan zpravodaj zavádí Sněmovnu někam úplně jinam.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, chcete se vyjádřit?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se, asi už jsem trochu unaven. Má pravdu pan kolega Stanjura. Týká se to jenom alkoholu 15 % objemového etanolu a tam, kde je 4,3 % objemu etanolu, je nahrazeno 15 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje za výbor? Pane zpravodaji, prosím o stanovisko. (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 321, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích pana poslance Luzara F33.2, F36 a F52. Týká se to působnosti správních orgánů a kontrol.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 322, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 114. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F30, F37 a F41 taktéž pana kolegy Luzara společně. Týká se to vymezení míst, v nichž je zakázáno umisťování výdejen omamných látek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 323, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujících návrzích F31 varianta I, F40, F43, F59 varianta I společně. Týká se to zákazu vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 324, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 110. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP