(11.00 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme pozměňovací návrh uvedený pod čísly F16 varianta I, F2 varianta I, F18 varianta I, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78, které se můžou hlasovat společně, protože se týkají vždycky kuřácké nekuřácké části, regulace a stavebně oddělených prostorů. Je to provázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.). Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 297. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme také propojené body pana kolegy Luzara a je to bod F16 varianta II, F2 varianta II, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78 písm. c), a týká se to také kuřáckých nekuřáckých částí a stavebně oddělených prostor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 298. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 113. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali body taktéž pana poslance Luzara, F16 varianta III, F2 varianta III, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62 a F63. Toto se týká kuřáckých nebo nekuřáckých provozoven již bez stavebního oddělení. Je to provázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 299, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 112, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o bodu A3. Toto se týká zákazu kouření v automobilu, kde je převážena osoba mladší 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 76. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Prosím o strpení, pan poslanec Stanjura provede kontrolu hlasování. Prosím. (Odmlka, poslanec Stanjura odchází kontrolovat hlasování.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové. Hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde návrh na zpochybnění hlasování. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 301. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 155, proti 5. Tento návrh byl přijat a budeme opakovat hlasování.

 

Vracíme se tedy v hlasování k bodu A3. Je potřeba, aby zazněla stanoviska? Není potřeba.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 302. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, bod A4. A bod A4 se týká v podstatě slova v prostoru, kdy se nahrazuje slovy prostor u. Tam je napsáno prostoru dohromady a má tam být prostor u.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 303. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti 2. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Pletichy pod označením C1 až C4. Týká se kouření v dopravních prostředcích a označení Kouření zakázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 304. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 106. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu F17, F59 varianta II, F58, F60, F65 a F66 společně, jsou propojeny. Týká se to kouření a vykázání jedince, který porušuje zákaz kouření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 305. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 119. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Luzara pod označením F20 a je to bod 1 až 3, které jsou propojeny. Týká se to prodávání tam, kde je provozována hostinská činnost, výrobní činnost výroby ovocného vína, medoviny, pálení a tak dále, a též samozřejmě podávání na výstavních, prodejních a gastronomických akcích.***
Přihlásit/registrovat se do ISP