(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v proceduře hlasování, tak jak jsme se usnesli.

Pro pořádek zopakuji, ve které fázi hlasování jsme přerušili naše jednání. Nyní bychom měli hlasovat o variantě F5 - varianta tři a F47 - varianta dvě. Požádám pana zpravodaje a pana ministra o stanovisko a poté dám hlasovat. (Ministr: Nedoporučuji.) Pan zpravodaj? (Nedoporučuji.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 99. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F5 - varianta dvě a F47 - varianta jedna.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Ministr: Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme pokračovat dalším hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. (O slovo se hlásí posl. Stanjura.) Prosím, pan předseda Stanjura. (Omylem vypnut mikrofon u řečnického pultu.) Pardon, omlouvám se. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už mě i vypínají!

Teď mluvím za celý náš klub. Pan zpravodaj nám evidentně nechce vyhovět. On nemá zákonnou povinnost. Chci říct, vzpomeňte si, když jsme o tom hlasovali poprvé ve třetím čtení, tak podle mě průběh toho hlasování bylo fiasko. Očekával bych, že když to bude podruhé, že pan zpravodaj bude připraven lépe. Není připraven lépe. Nás to mrzí, protože bychom rádi slyšeli, o čem vlastně hlasujeme. On to buď nechce říct, nebo to neví. Nevím, která varianta je horší. To si vyberte sami. Pokud je to taková klíčová priorita, o které mluví vládní strany měsíce a měsíce, možná roky, tak tohle je výsledek, milé kolegyně, milí kolegové, práce zpravodaje u vámi uváděného prioritního zákona.

A já znova zopakuji ten náš požadavek, nebo spíš přání než požadavek, aby nám pan zpravodaj jednou dvěma větami řekl, o co se jedná, protože my jsme přerušili jednání, protože nám pan zpravodaj nebyl schopen vysvětlit, o čem je varianta tři, dostal deset minut pauzu, aby mu to někdo řekl, načež jsme pokračovali tím, že budeme hlasovat o variantě tři v bodě F5, aniž bychom věděli, o co se jedná. Předtím se nám to pan zpravodaj pokusil vysvětlit, bohužel mluvil o variantě dva a ne o variantě tři. Také asi umím pochopit rozdíl mezi slovy převážně a výhradně. To asi pochopit umím, na to jsem se také neptal. Ptám se na variantu tři, kde to tak jednoznačné z textu není.

Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, a ještě jednou prosím pana zpravodaje, aby u příštích pozměňovacích návrhů jednou dvěma větami nám řekl, o čem budeme hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, každopádně potřebuji zopakovat, že jednací řád explicitně neuvádí, že zpravodaj má říkat, o čem jsou jednotlivé pozměňovací návrhy, a je na panu zpravodaji, zda vyhoví vašemu návrhu. Tento materiál je v Poslanecké sněmovně skutečně dlouho a předpokládám, že zpravodajové vám řekli, jakým způsobem se hlasuje nebo jaké je stanovisko klubu k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Já tedy postoupím dál v rámci hlasování a požádám pana zpravodaje, aby nás provázel dál hlasovacím procesem. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat F6 - varianta jedna a F46, pokud jde o písmeno e). Týká se to zákazu prodeje tabákových výrobků, pomůcek, dopravních prostředků určenou pro hromadnou dopravu s výjimkou letecké dopravy. (?)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučuji.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 120. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme jít dál.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat body F6 - varianta dvě a týká se to, že se za slovo letecké vkládají lodní a dálková železniční a autobusová doprava.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Pan zpravodaj? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 273, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále bychom měli hlasovat společně body F7, F33.1 a F46, pokud jde o písmeno f). Týká se to zákazu prodeje sortimentu zboží určeného pro osoby mladší 18 let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP