(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno 173 přítomných, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jenom prosbu na pana zpravodaje, aby neříkal pouze A1, A2, aby třeba řekl jednu nebo dvě věty, o čem přesně to je. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu F3 a F45. Týká se sankčních opatření, jestli to takto stačí. (Poslanec Stanjura souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to bod označený F4 a týká se zařízení s výjimkou vyšších odborných škol a vysokých škol.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o bodu F5 varianta I. Bude-li bod F5 varianta I, jsou F5 varianta II, F5 varianta III a F47 nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, pane zpravodaji, a čeho se týká ten pozměňovací návrh?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se zrušení písmena d) na akcích, tj. u mládeže mladší 18 let, § 3.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, já jsem rád, že se to týká písmene d), ale já opravdu nevím. Vy jste řekl zrušení. Zrušení té akce, nebo zrušení zákazu kouření? Zrušení čeho? Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak, pane poslanče -

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Je to samozřejmě zákaz prodeje pro osoby mladší 18 let.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Já v tuto chvíli prosím o stanovisko... Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pokud hlasujeme o zákazu prodeje nezletilým, je mi to jasné. Ale já si nejsem jist, jestli nehlasujeme o zrušení zákazu prodeje nezletilým. Já jsem to úplně nepochopil. V původním vládním návrhu bylo, že nezletilým se může prodávat, a pozměňující návrh říká, že se nemůže prodávat nezletilým. Rozumím tomu dobře? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Prosím s přednostním právem předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám panu předsedovi Stanjurovi, ale já si nemyslím, že je rolí zpravodaje, aby vysvětloval pozměňovací návrhy. My jsme všichni obdrželi příslušný sněmovní tisk, kde je pod každým bodem napsáno, o čem ten pozměňovací návrh je. Prosím, otevřete si systém. Pozměňovací návrhy mají své číslo, je to myslím lomeno dvěma, lomeno třemi je potom stanovisko výboru. Tam jsou všechny pozměňovací návrhy uvedeny. A pokud budeme vysvětlovat každý pozměňovací návrh, tak se obávám, že tady budeme trošku dlouho.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura a poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Při vší úctě k panu předsedovi, já jsem toho tolik nechtěl. Já jsem to chtěl stručně charakterizovat. Já mám ten dokument otevřený. Řekněme si, co tam máme napsané. F6 varianta I. V § 3 odst. 2 se čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje... Opravdu to považujeme za vysvětlení, o co se jedná? Já vím, že v jiném dokumentu k tomu mám stanovisko výboru. Fakt jsem chtěl jednou dvěma větami říct - např. jedná se o povolení prodeje, nebo zákaz prodeje. To je celé. Nevím, jestli každý z vás ví, co je, že se v § 3 odst. 2 čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou... Jestli je vysvětleno, o čem vlastně hlasujeme. Pro mě tedy ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já se omlouvám, pane předsedo poslaneckého klubu prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jsem řekl - písmeno d) zrušuje. Vy jste se ptal, jestli se to ruší, nebo zakazuje. A potom jsem vysvětlil, že se jedná o akce, kde jsou osoby mladší 18 let, a týká se to tabákových výrobků, kuřáckých potřeb atd. Tak já nevím, co je na tom nejasného. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon.) Písmeno d) ruší zákaz... (Opět poslanec Stanjura mimo mikrofon.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pánové, já se omlouvám, ale pokud si máte co říct, čiňte tak přes mikrofon a nepokřikujte na sebe. Já bych se v tuto chvíli vrátila k hlasování.

 

Jsme v bodu F5, hlasujeme pozměňovací návrh pod označením F5 varianta I. Poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru. (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno 172 přítomných, pro 10, proti 116. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu F5, varianta III a F47 varianta II. - Pardon, já jsem se trošku překoukl. Nyní bychom měli hlasovat o F5 varianta II a F47 varianta I.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak pane zpravodaji, jestli já čtu dobře - nebude-li přijat F5 varianta I, hlasovat F5 varianta III a F47 varianta II. Je to tak?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se. Máte pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Je to tak. Já poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.) A já dříve, než dám hlasovat, poprosím pana zpravodaje, jestli může říct, o co se jedná.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tak ale... (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tam se samozřejmě slovo "převážně" nahrazuje slovem "výhradně"... (Zpravodaj hledá v materiálech a konzultuje s legislativcem.) F47 se týká také sankčních opatření a slovo "převážně" se tam nahrazuje slovem "výhradně". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP