(9.50 hodin)
(pokračuje Klán)

Já tady vycházím opět - vrátím se k tomu Rakousku. V Rakousku totiž, když se schválil ten úplný zákaz kouření, tak nastal problém, kdy začalo mnoho lidí protestovat, zejména tedy hostinských právě u těchto malých provozoven, kdy říkají, že by to znamenalo jejich konec. A já se tady vracím do našich podmínek, že když už se o tomto úplném zákazu kouření začalo tady diskutovat, tak mnoho provozovatelů hospod změnilo hospody na kluby. To je jednoduché. Když jsem se ptal ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jak je možné, že tento zákon se nevztahuje ani na kluby, tak mi bylo odpovězeno tehdejší - ona je stále možná politická náměstkyně Lenka Teska Arnoštová. Říkala, víte, pane poslanče, on zákon nedokáže postihnout všechno. A to je ono, ten zákon je prostě příliš podrobný, proto nedokáže postihnout všechno.

Ano, dostáváme se tam, že na kluby se to prostě vztahovat nebude a tam se bude vesele kouřit dál. Ano, musíme dát nějaký název, U přátel maxipsa Fíka nebo bývalého ministra zdravotnictví nebo současného, dostanou čipovou kartu, vstupní kartu, zaregistrují se a budou si tam vesele kouřit dál, jako ve Velké Británii, kde jsou dutinkové kluby. Já nevím, jestli chcete jít touto cestou, klidně po ní běžte, když tento úplný zákaz uděláte, běžte touto cestou, ale ode mne hlas nedostanete.

Takže to je jedna úprava, kterou já říkám po vzoru Rakouska.

A v tom Rakousku stále existuje tento protest, byla podána ústavní stížnost právě na základě těchto faktorů, takže uvidíme, jakým způsobem to dopadne v Rakousku. A zároveň, když se schvaloval v Rakousku v roce 2015 úplný zákaz kouření, tak si rakouská vláda, nebo rakouský parlament řekl, že tam dá tři roky překlenovací období, že ten zákon začne platit až v květnu 2018. My budeme opět za hrdiny, za opravdu takové největší hrdiny, kdy si tam dáme půl roku. My si dáme půl roku a začne platit na světový den boje proti kouření, nebo jak se ten den 30. května příštího roku jmenuje. Takže my si to tam takhle pěkně šoupneme a budeme říkat tak, a teď přestaneme všichni kouřit.

A jestli si někdo myslí, že úplný zákaz kouření povede k tomu, že se sníží počet konzumentů, tak je na omylu. Všechny sociologické výzkumy, které se vedly v západních zemích, a nejenom v západních zemích, ale všude okolo, dokázaly jenom to, že počet konzumentů tabákových výrobků zůstal stejný, anebo ještě vzrostl, protože ti kuřáci nakonec utíkali domů, kde si vesele kouřili opět dál.

Tady by stálo za zvážení, že pokud státu jde skutečně o ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek, no tak ať zakáže výrobu, dovoz a distribuci tabákových výrobků. Ať to zakáže naprosto a bude po problému. Bude ochrana zdraví, jak se má. Jenomže to stát neudělá z jednoho prostého důvodu - protože z toho má mnoho miliard. Na tom to je celé postaveno. Proto to neudělá, protože na tom lidově řečeno vydělává. Co si budeme nalhávat, je to skutečný fakt.

Pokud by to zakázal, kvetl by samozřejmě černý trh, to mi tady napovídáte. Ale jestliže máme opravdu jít tou ochranou veřejného zdraví, tak udělejme tyto úpravy.

Další moje výtka nebo další můj pozměňovací návrh -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane kolego, já se omlouvám, ale hladina hluku... počkáme, až se kolegové ztiší. (Chvíli čeká.) Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Klán: Já nejsem asi tak záživný, protože už to tady říkám asi potřetí, ty svoje výtky, takže já to docela i chápu, ale přece jen je potřeba to trošičku zopakovat, aby bylo slyšet, jaké mám k tomu postoje.

Pak je tady ta slovenská úprava, která je podle mě poměrně zajímavá, je naprosto jednoduchá, kde se říká, že se zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb s výjimkou těch provozoven, které mají pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % z plochy prostoru provozovny určené pro návštěvníky, a je stavebně oddělena od části pro kuřáky tak, aby do prostoru vyhrazeného pro nekuřáky nepronikaly škodlivé látky z tabákových výrobků. Tato úprava je poměrně solidně udělaná, také jim to tam funguje, také jsem se jich tam ptal, jestli s tím mají nějaké problémy. Nemají. Takže opět bych vás požádal o případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Dostávám se ještě k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bendy, který zavádí takzvané kuřárny, který také podpořím, protože on vychází zase z dánského modelu, kde jim to také funguje. Ono jim to funguje i v Holandsku a v Chorvatsku. Takže není pravdou, že všude je úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb.

Samozřejmě je potřeba to u nás nějakým způsobem opět zregulovat, trošku zpřísnit. S tím já žádný problém nemám a budu podporovat i pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, protože pokud mohou existovat kuřárny na letištích, na nádražích, tak nevidím důvod, proč by nemohly existovat v hospodách, kdy budou stejně stavebně odděleny a budou uzavřeny. Takže mají stát buď kuřáci venku před vchodem a já načichnu, když půjdu skrz, nebo budou někde zavřeni v nějaké místnosti. Nechť je to na vůli provozovatele, já s tím žádný problém nemám.

Já jsem tady říkal mnohé výtky ve druhém čtení, to tady byl jiný pan ministr, ale on určitě zcela jistě tu rozpravu tady sledoval, aby mi mohl na některé věci odpovědět. Ale mě ještě na závěr zajímá jedna věc - co v tom zákoně znamená převážná většina? Já jsem se to tady za celou dobu projednávání tohoto zákona nedozvěděl. Co znamená, že je tam přítomna převážná většina. Já to tam někde budu počítat? To se týká prodeje alkoholu na nějakých venkovských zápasech nebo nějakých veselicích, které se budou konat venku. Co to znamená převážná většina? Na to mi nikdo neodpověděl. To je tak neutrálně prostě číselný údaj, že si to můžu vždycky vyložit, jak chci.

A jak jsem řekl na začátku, já jsem pro obecné regule, které budou jasně vymáhány. Tento zákon je typem špatné regulace. Pojďme z toho udělat dobrou regulaci, aby nenastaly problémy, o kterých jsem tady říkal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil vaším prostřednictvím na adresu svého předřečníka kolegy sociologa jenom konstatovat, že opravdu mě zaujal myšlenkou, že by se v Čechách mohly nedodržovat zákony.

Za druhé to, že moje alma mater podpořila, abychom zamítli kuřácký zákon - no, to se tam tedy musím zeptat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji. Pan kolega mě zjevně neposlouchal. Já jsem neříkal, abychom zamítali a že to říkala alma mater, Univerzita Karlova. Já jsem říkal, že jsem tam konzultoval pouze dopady regulací, ne že se to má zamítnout. A já jsem tím pádem představil částečnou regulaci, která je podle mě lepší. Oni mi dali za pravdu, že jestliže máte provozovnu, nechť si ten majitel řekne, jakou klientelu chce mít, jestli kuřáckou, nebo nekuřáckou. V tomto případě se oni dokážou opravdu regulovat sami. Zaměří se buď na ně, nebo na ty druhé.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom načíst legislativně technickou opravu. Byl jsem upozorněn legislativci na drobnou chybu v pozměňovacích návrzích. Je to materiál - hlavně tedy pro pana zpravodaje. Dovolte mi, abych to načetl.

Pozměňovací návrhy F28 a F51, uvedené pod bodem 31 hlasovací procedury, nejsou důsledně promítnuty do celého textu návrhu zákona. Uvedené legislativně technické opravy tyto chyby v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu odstraňují. Návrhy:

1. V § 36 odst. 10 písm. b) a v § 40 odst. 5 písm. a) se text ", P" (p?) zrušuje.

2. Úpravu navrženou v pozměňovacím návrhu F51 zároveň promítnout do vnitřních odkazů v textu návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Teď se chci ujistit - ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych samozřejmě jako zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví již neměl žádnou ani krátkou přednášku. Já bych si také dovolil rovnou přejít k návrhu legislativně technických změn.

První návrh přednesl pan kolega Luzar a já bych si dovolil přednést tyto legislativně technické změny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP