(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9 hodin 35 minut, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat dle schváleného programu schůze, je bod

205.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zpravodaj garančního výboru, tím byl výbor pro zdravotnictví, poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 828/2, který byl doručen dne 27. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 828/3.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stojím tady jako ministr zdravotnictví vlastně poprvé s předkládáním takto důležité normy a trošku se mi chvěje hlas, ale nicméně chtěl bych říci na začátek v podstatě jenom jednu věc. Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona již byl projednán ve druhém čtení, tak bych jenom rád, abych k jeho uvedení - a dovolte mi, abych k jeho uvedení opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení ochrany před škodami způsobenými návykovými látkami. Říká se mu rádo protikuřácký zákon, ale je to zákon, který obecně zvyšuje ochranu před škodami působenými návykovými látkami. A prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména, a to zdůrazňuji, pokud jde o děti a mladistvé. Zároveň též je důležité se zaměřit na snížení dopadu škod způsobených návykovými látkami.

Rovněž bych znovu rád uvedl, že -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane ministře, velice se omlouvám, že vás přerušuji, ale v levé části sálu se tvoří hloučky. Prosím, aby byly rozpuštěny, aby byl ve sněmovně klid.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji. Rovněž bych znovu rád uvedl, že předkládaný návrh zákona odpovídá většinovému názoru poslanců, který zazněl při projednávání pozměňovacích návrhů ve třetím čtení, kterým byl předchozí vládní návrh zákona, což byl sněmovní tisk číslo 508. Z tohoto sněmovního tisku předložený návrh zákona vychází.

A teď to nedůležitější. V zájmu jednotného stanoviska v rámci koalice podporuji kromě legislativně technických změn pouze jediný pozměňovací návrh, a to vypuštění pravidla, že prodejce alkoholických nápojů musí mít v sortimentu alespoň jeden nealkoholický nápoje levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu.

Na závěr bych asi měl apelovat na zdraví, na to, že je to norma, kterou Česká republika podle mého názoru potřebuje už nejméně čtvrt století, a podobně. Ale já nechci apelovat. Já bych vás rád poprosil. Tohle je skutečně norma, která výrazným způsobem přispívá k tomu, aby se snížila nebezpečnost všech těchto látek pro lidi. Já jako ministr zdravotnictví musím apelovat na to, aby tento zákon byl přijat, ale já budu prosit, aby byl přijat. A tou prioritní věcí, kterou všichni bereme na vědomí, je, že máme strašně vysoký počet dětí, které kouří, máme strašně vysoký počet dětí, které požívají alkoholické nápoje. Proto vás prosím, mysleme především na děti, mysleme na budoucnost - a od toho tady asi všichni sedíme.

Dámy a pánové, chtěl bych vás tedy požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů, vzali všechno toto v úvahu, abyste podpořili znění zákona, ale hlavně, abychom tento zákon přijali. Dámy a pánové, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. A otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že k tomuto zákonu už tady budu vystupovat naposledy, pokud nám ho Senát nevrátí.

Na úvod musím říci, že já nemám problém s úplným zákazem kouření v restauracích, hospodách, barech a nevím, kde ještě všude jinde. Není s tím problém. Já jsem nekuřák. Je to asi podle mě možná dobrá cesta, ale já si myslím, že není. A řeknu vám, proč podle mého názoru není, že jsem se inspiroval jinde v Evropě, kde tuto problematiku už řešili před mnoha a mnoha lety, a k jakým kompromisům dospěli.

Já si tedy osobně myslím, že pokud máme nyní naprostou benevolenci o tom, že ať si provozovatel vybere, jaké chce mít zařízení, jestli chce být kuřácký, nekuřácký, a sám se reguluje, tak mu nyní neřekneme: Tak, a teď si nemůžeš vybrat, budete mít všechno nekuřácké. Je to jedna z možných variant, která v Evropě samozřejmě funguje.

V Evropě fungují i další modely, takzvané smíšené, ke kterým se kloním já. A osobně se kloním zejména k rakouskému modelu nebo ke slovenskému modelu. Samozřejmě můžeme si sem ještě převzít model německý, který nějakým způsobem modifikuje právě rakousko-slovenský model, a proto jsem podal příslušné pozměňovací návrhy. Nicméně osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci. Spíše jsem za nastavení právě oněch rámcových pravidel, která budou naprosto a jistě dodržována.***
Přihlásit/registrovat se do ISP