(18.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Zase. Jedna věc jsou mediální zkratky, které zejména hnutí ANO posílá. Druhá věc je realita. Všechno se odkládá. Titíž lidé, kteří na svých postech sedí už řadu let, vždycky vytáhnou zpoza šuplíku nějaké dokumenty, které, kdo je tady více než jedno období, už zná důvěrně. Není zájem skutečně udělat konkrétní reálné kroky k tomu, aby Česko bylo moderní. Vy o něm jenom povídáte a realita je přesně jiná. Pro vás jsou priority navyšování úředníků, navyšování dalších státních zaměstnanců, ale i pan prezident Zeman, a v tom se s ním shodnu, vás tady vyzývá k pořádným investicím do infrastruktury.

Podívejte se, tři roky vaší vlády jsou pryč, a v jakém stavu to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Než budeme dál pokračovat, ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se do konce dnešního jednání Milan Šarapatka a od 18.35 pan poslanec Jaroslav Holík.

Ptám se, kdo dál do rozpravy. Pokud nikdo, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj také ne. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo žádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh usnesení, který je pro Poslaneckou sněmovnu.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Ještě jednou děkuji za slovo. Já návrh usnesení zkrátím. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje sněmovní tisk 952, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 v předloženém znění." (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Nejdřív vás odhlásím, vidím požadavek ze sněmovny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení, jak byl přednesen, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 225, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení návrhu Státního fondu dopravní infrastruktury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 125 pro 122, proti nikdo. Návrh rozpočtu byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi dopravy, děkuji panu zpravodajovi. Končím bod č. 186.

Já tomu rozumím, že není 18.55, ale ptám se pana ministra. Protože mám tady takový návrh nejméně ze dvou klubů, že pokud zahájím další bod, tak si vezmou přestávku na ten zbytek. Pane ministře... (Veselost v sále.) Kdyby tady bylo důstojné prostředí pro projednání návrhu zákona. Včera jsme se taky snažili vojenskou policii dokončit a nepodařilo se. Já tedy nemám... (V sále je velmi rušno.)

Vzhledem k úspěchu rozpočtového výboru a vládní koalice při schválení státního rozpočtu nebudu zahajovat další bod a po věcech, které musím uvést, přeruším 53. schůzi Poslanecké sněmovny.

Zítra budeme pokračovat bodem 256, odpověďmi na písemné interpelace poslanců, kteří odmítli odpovědi jednotlivých ministrů. Po písemných interpelacích se budeme zabývat body 175, 252 a případně body z bloku zpráv, návrhů a dalších. Odpoledne bude blok ústních interpelací, bod 257. To je zatím platný návrh pořadu schůze Poslanecké sněmovny na zítřejší den.

A nyní přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký a příjemný večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP