(18.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky. Na mandatorní výdaje, to je zejména na opravy, údržbu a správu sítě, na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu dopravní sektorové strategie druhá fáze, na zajištění financování v již rozestavěných akcích včetně dofinancování dobíhajících projektů, na zahajování nově připravených akcí, tedy na zajištění dostatečného čerpání operačního programu Doprava 2014 až 2020, pro splnění konkrétních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů OPD v operačním programu Doprava 2014 až 2020. (V sále je velký hluk.)

Celkový rozpočet SFDI ve výši 82,1 mld. korun v roce 2017 umožňuje financovat výše uvedené požadavky. Současně byl do rozpočtu zařazen seznam potenciálních projektů ŘSD a SŽDC s možností zahájení v roce 2017. Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2017 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu za podmínky existence disponibilních prostředků. V případě další potřeby finančních prostředků budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na krytí těchto akcí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženého materiálu, za což děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 952/1.

Žádám zpravodaje výboru pana poslance Stanislava Pflégera, aby nás informoval o jednání výboru, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. A ještě než vám udělím slovo, pane zpravodaji, požádám sněmovnu o klid a o důstojné projednání tohoto návrhu. Nejde ani o korunu, ani o desetikorunu, ale o mnohem větší částku, než si možná někteří představují. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Hospodářský výbor projednal návrh k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019, sněmovní tisk 952, na své 44. schůzi 16. listopadu 2016. Nebudu tady opakovat ta slova nebo čísla, která tady přednášel pan ministr, a v rámci podrobné debaty jsem připraven přednést usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Vidím pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, my ten rozpočet podpoříme, jako jsme udělali na hospodářském výboru, teď mluvím za TOP 09. Nicméně prosím, situace v resortu dopravy je jedna velká katastrofa. Já už směrem k investorským organizacím a tady zejména Ředitelství silnic a dálnic, to už snad ani nemá cenu se nějakým způsobem rozčilovat. Každý sám na vlastní oči vidí, co se děje v České republice. (V sále je nadměrný hluk, tvoří se hloučky debatujících poslanců.)

Co se týká dopravního investování, jsme ostudou Evropy. Nevím, vznikly i akce, které... (Poslanec Faltýnek cosi namítá směrem k řečníkovi.) Poprosil bych, jestli by pan předseda klubu hnutí ANO...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám rozumím. Prosím o klid sněmovnu, a to všechny její části. Pokud diskutujete jinou věc, než je Státní fond dopravní infrastruktury, prosím v předsálí, protože opravdu považuji tuto věc za velmi důležitou. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. To, jak jsou nasmlouvávány kontrakty, jak dlouho trvá výstavba i velmi krátkých úseků, zmínil bych rozestavěný úsek na dálnici už dneska D4, to je prostě... to nemá snad... nikde jinde jsem se s ničím podobným nesetkal a myslím si, že ta situace se ještě zhoršuje proti předchozím vládám, předchozím rokům, to už je jeden velký smutek. Domnívám se, že bychom se měli ještě nějakým způsobem pokusit do konce tohoto volebního období donutit příslušného ministra, nebo ten resort, aby nějak systémově začal dělat takové změny, aby skutečně minimálně v tom silničním stavitelství se něco začalo skutečně vážně hýbat, abychom dosáhli alespoň na to tempo, jako má sousední Polsko a podobně.

Když už tady pan kolega Faltýnek něco říká, tak všichni jste slyšeli, existuje na to usnesení Sněmovny, kde důrazně žádáme, aby v lednu byla předložena další novela zákona o vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA. Pan ministr Brabec to tady sliboval bitím se v prsa, že to je ten krajní termín, že určitě do Vánoc to tady bude. Do Vánoc už moc nezbývá. Já jsem to tady nenašel. Ani nevím, jestli už tedy vláda tu novelu uzavřela, myslím že ne. Tady to vidíte.

Co se týká novely, zkráceně, stavebního zákona, ten sem tedy dorazil ve velmi objemném provedení. Kdybych tady netlačil na to, aby to alespoň prošlo prvním čtením, tak by to tady snad leželo doteď. Pro vás to priorita není.

Co je paradoxní, že v hospodářském výboru to je, a už bokem, resort dopravy si stěžuje, že stejně se podle toho stavby urychlit nedají, že je to zase nic a že vlastně někdo začne připravovat, jsem se dozvěděl z otevřených zdrojů, vlastně tu zásadní novelu zákona. Volební období bude pryč. Všichni od začátku tohoto volebního období jste věděli, teď mluvím k vládní koalici, že je potřeba s tím něco dělat. Pan Babiš pořád něco vykřikuje o tom, jak se zasloužil o to, že už jsou výkupy pozemků někde jinde, ale už pomlčuje, že jsme ten katastrofálně špatný zákon, který jste protlačili navzdory varování opozice, měli jste tady alternativy k hlasování, takže prostě ho musel prosadit, nebo přičítá to jako zásluhu, zamlčuje, že ten už je zase jinak, že je předělaný, že jsme se tady domluvili napříč spektrem, aby se dalo opravdu vykupovat efektivně. Je to prostě... Něco říkáte veřejnosti, ta realita je úplně jiná.

Znova vás požádám a chci, aby nebyla dlouhá diskuse, abychom se v pátek zabývali dálnicí D8. Slibuji, že už k tomu nebudu skoro vystupovat. Mám připravený návrh usnesení takový, aby se zjistila pravda, o které se dozví i veřejnost. Takže moc vás prosím a poprosil bych pana ministra, aby tady byl, a obrátím se na to, už jste to jednou schválili s výjimkou hnutí ANO a myslím části KDU, abyste skutečně v pátek dali prostor třeba půl hodiny, abychom skutečně dali usnesení tak, aby vláda mohla nějaké kroky podniknout.

Co se týká toho rozpočtu, finančně prostě stejně jsou takové přebytky v průběhu roku, protože rozpočet je podseknutý, že věřím tomu, že kterákoli stavba, u které by se podařilo ji zahájit, tak že peníze se najdou, protože tolik investic se posunuje v čase. Já jsem moc prosil, aby někdo pro ty výjimečné stavby, kde ne vždy investor ví, jak postupovat pro těch už dneska ne 10, ale 9 projektů, které schválila Evropská komise, aby byla zpracována rychle nějaká operativní metodika EIA, tak aby se skutečně dalo v příštím roce ty stavby zahájit. Nikoho z příslušných ministerstev to nezajímá, nikdo se na to ani nepřipravuje. To je prostě jedna věc.

A pan ministr už několikrát vždycky zahajuje a zahajuje, nevím, co do těch 140 kilometrů započítáváte, jestli dvakrát 90 pomalu devět úseků na dálnici D1, kde mimochodem je takový chaos. A docela by mě zajímalo dopravní vyhodnocení organizace výstavby, která tam je, protože v letošním roce to bylo..., zbytečně se jeden úsek dělá dva roky, protože stihnou jenom polovinu. Nevím, jestli tohle má opravdu obdoby, a nesetkal jsem se s tím nejenom v Evropě, co se v tomto resortu děje. A skutečně se domnívám, že některou z příštích schůzí bychom se měli zabývat.

Dále si vás dovoluji upozornit, že hospodářský výbor všemi hlasy přítomnými napříč politickým spektrem požádal, nebo požádal Sněmovnu, abychom se v lednu, nebo dejme tomu v únoru, domluvili, aby byl zařazen bod, co se týká projektů vysokorychlostních tratí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP