(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 189, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 92. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to pozměňovací návrh B28. Je to pozměňovací návrh paní kolegyně Zelienkové a týká se věznice v Uherském Hradišti - 100 mil. korun a je to ve dvou variantách, takže bychom hlasovali o variantách - varianta jedna, varianta dvě. Takže varianta jedna.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Varianta jedna. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 190, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 110. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Varianta dvě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 191, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 44, proti 105. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B29 - pan kolega Kučera, 100 milionů korun ve prospěch Ministerstva průmyslu a obchodu na úkor Ministerstva zemědělství.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 192, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 114. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B20 paní kolegyně Fischerová -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já myslím B30, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: B30. Omlouvám se. B30 - paní kolegyně Fischerová, 300 milionů korun. To jsou ty knihovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 193, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 84, proti 77. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B31 mám, že je nehlasovatelné. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Laudáta. Mám napsáno, že je nesprávně uvedeno, že se jedná o položku. Jde o agregát - specifický ukazatel. Nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nehlasovatelný. Dobře. V tom případě budeme pokračovat dál.

 

Poslanec Václav Votava: B32 - pozměňovací návrh kolegy Laudáta, 375 milionů ve prospěch Správy státních hmotných rezerv na úkor Ministerstva financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko Ministerstva financí? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 194, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B33. To je pozměňovací návrh pouze v rámci Ministerstva dopravy s nulovými částkami - pan kolega Laudát.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 195, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 63, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B34 - pan kolega Laudát - 8,16 mil. v rámci kapitoly Ministerstva dopravy ve prospěch Drážního úřadu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 196, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: A máme poslední dvě položky. Pozměňovací návrh B35. Je to pan kolega Vácha - 200 mil. korun pro Ministerstvo školství na úkor obsluhy státního dluhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 197, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti 83. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: A poslední pozměňovací návrh - B36 pana kolegy Stanjury. Je to ve prospěch obsluhy státního dluhu na úkor řady kapitol - 30 miliard 10 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já pevně doufám, že o tom nechcete nechat hlasovat en bloc, pane zpravodaji. To mě ani nenapadlo. Ta čísla jsou - každý řádek hlasování je označen zvlášť, takhle to bylo podáno, je to 19 položek na úsporu a každá zvlášť a nemůžeme podle mě o tom hlasovat najednou, takže prosím o oddělené hlasování. Děkuji.

 

Poslanec Václav Votava: Takže pochopil jsem, že chcete po jednotlivých položkách, tak budeme hlasovat po jednotlivých položkách. (Neformální konzultace.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane zpravodaji, pokračujte a proveďte nás hlasovací procedurou.

 

Poslanec Václav Votava: Procedura je jednoduchá. Budeme hlasovat po jednotlivých položkách. Dobře. Budeme hlasovat o snížení jednotlivých kapitol, tak jak je budu číst, ve prospěch obsluhy státního dluhu. (Min. Babiš: Proč nehlasujeme o tom návrhu?) Já nejsem řídící, tak jestli pan místopředseda zavelí...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Procedura byla odhlasována tím způsobem, že já zde mám jednotlivé body uvedeny B36/1, B36/2. Vnímám to tak, že se má hlasovat po jednotlivých bodech.

 

Poslanec Václav Votava: Tak dobře. Takže B36/1 - Úřad vlády, 40 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko Ministerstva financí? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 198, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 122. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B36/2 - 20 mil. korun na úkor Úřadu vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 199, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 109. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: B36/3 - 150 mil. korun z Úřadu vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 200, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP