(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, po poradě s legislativou je navržen následující postup. Zpravodaj bude předčítat jednotlivé pozměňovací návrhy a stanovisko k nim neříká. Stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům bude říkat pouze ministr financí. Taková je shoda. Nikdo nevznáší námitku proti postupu? (Nikdo se nehlásil.) V tom případě vás požádám, pane zpravodaji, abychom začali hlasování o státním rozpočtu. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, je to netradiční, ale dobře, podřídím se. Budeme hlasovat první pozměňovací návrh A1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 107. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Votava: Dalším je pozměňovací návrh A2 - je to Generální inspekce bezpečnostních sborů vůči státnímu dluhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr - stanovisko. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 83. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Pozměňovací návrh A3 - Ministerstvo zdravotnictví, je to v rámci kapitoly, 10 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A4, což je v rámci kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - egyptologický ústav, 20 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to A5 - Ministerstvo školství proti státnímu dluhu, 50 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 79. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A6 - Ministerstvo školství proti státnímu dluhu, jedná se o technické vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr - stanovisko. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 146, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti 70. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále A7. Jedná se o přesuny v rámci Ministerstva školství, 150 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr - stanovisko. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 147, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A8, což jsou přesuny v rámci kapitoly Ministerstva práce, 220 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A9, což je přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce. Jedná se o investice do sociálních služeb 322 560 000 Kč.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 149, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 177, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je to A10 v rámci Všeobecné pokladní správy pro Československou obec legionářskou 8 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 150, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 168, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A11, což je navýšení prostředků pro platy u nezávislých kapitol v celkovém objemu 51 926 935 Kč.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 151, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 176, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A12, což je zřízení nové kapitoly Úřad národní rozpočtové rady.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 152, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A13 je pouze slovní úprava z Finančně analytického útvaru na Finančně analytický úřad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP