(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K tomu bodu A vůbec nic, to je úplně jasné. Ale mě by tedy zajímalo, proč jsme ty pozměňovací návrhy neprojednali v rozpočtovém výboru. To mě tedy skutečně zajímá. (Nesrozumitelné) nepřijali usnesení. Protože pořád hledám v té naší knížečce, tam se něco píše, co se musí stát mezi druhým a třetím čtením. Ano, pak máme speciální paragrafy, které se týkají projednávání státního rozpočtu, které mj. říkají, že se např. nepoužije paragraf o vyčleněných hodinách, to je ano. Ale je tam paragraf, že pokud se to neprojedná v garančním výboru, tak může 20 poslanců nebo dva poslanecké kluby říct, že není možné hlasovat ve třetím čtení. Tak já se, než to zvážíme, chci zeptat, proč jsme to vlastně neprojednali na garančním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Já mám výklad, že se státní rozpočet řídí trochu jinými pravidly projednávání, je to výjimečný zákon, a že se po druhém čtení již neschází garanční výbor, aby projednával pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení. Na rozdíl od běžných zákonů, kde se samozřejmě podají pozměňovací návrhy ve druhém čtení, pak zasedne rozpočtový výbor a vyjádří k nim jednotlivá stanoviska. Jak říkám, mám vyjádření, že toto není nutné v případě státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě se hlásí pan předseda Stanjura, prosím. (V sále je trvalý neklid, hluk.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je to § 106, který se jmenuje Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, tady se zrovna nacházíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám o klid, abychom rozuměli, co pan předseda říká! Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsou tady vyjmenované paragrafy, které se nepoužijí, to je naprosto v pořádku. Ale z toho § 95, který se týká třetího čtení návrhu zákona, toho obecného znění, se nepoužije pouze § 95a, to všichni víme, tzn. že můžeme projednávat mimo vymezené hodiny 9 až 14. O žádném jiném omezení se tady nepíše. Já neříkám, že to tak být nemůže. Ale říkáte, že ho máte k dispozici, my takové stanovisko legislativy k dispozici nemáme, tak pokud je, ať ho někdo tady přečte a seznámí nás s tím stanoviskem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě navrhuji přestávku v délce osmi minut do 17 hodin na konzultaci s legislativou. Poté budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP