(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Fiala, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Budu reagovat na pana místopředsedu vlády a skutečně pouze na základě čísel a faktů.

Ano, je pravda, že ve výzkumu a vývoji kombinujeme národní a zahraniční zdroje, ale v tom výsledku to potom na ten výzkum má dopad oboje. A navíc ty věci jsou právě ve výzkumu provázány. My jsme se i zavázali, že v příštím programovacím období budeme doplňovat národními zdroji to, co jsme předtím získávali v těch zahraničních, takže ta argumentace není v tomto směru úplně korektní. A když se podívám na čísla, ano, 2013 - 39,8 včetně zahraničních zdrojů, 2017 - 40,2, to je skoro totéž. V národních zdrojích je nárůst z 26,7 - 2013 na 32,8 na příští rok. Ale celkový pokles ve vztahu k hrubému domácímu produktu je jednoznačným signálem toho, že výzkum není pro tuto vládu prioritou.

A když jsme u toho navýšení, to není vůbec jasné, jak bude realizováno, protože i ty české zdroje jsou částečně na spolufinancování evropských programů, kde už teď existuje zpoždění. Takže část alokovaných prostředků i díky pravidlu N+2 bude možná ztracena. A ten zbytek, o kterém tu mluvíte, ten zbytek navýšení, ten fakticky kryje pouze náklady, které jsou nezbytné na již existující aktivity, které v minulosti byly financovány ze strukturálního období. Toto jsou fakta, která se nedají pominout, a o tom mluví jasně ta čísla, po kterých voláte.

Ale podstatným rysem, kdybych se podíval na kvalitu toho, co je navrhováno v rozpočtu 2017 na výzkum, je také směřování prostředků do resortního výzkumu. A byl to právě resortní výzkum, který byl reformou v roce 2009 oslaben kvůli tomu, že tam byla absence výsledků a že tam ty peníze utíkaly. A když se podívám na další růst výdajů, tak je to obnovování úřednických míst pro výzkumnou agendu v jednotlivých resortech a pokračující růst této agendy úřednické a této vlády (upozornění na čas) a to určitě není dobré pro podporu výzkumu v České republice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková s faktickou poznámkou. Hlásíte se, pane vicepremiére, s přednostním právem? S faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych znovu zopakovat svoje tvrzení, že současná vláda promeškala příznivou dobu hospodářského růstu k tomu, že mohla uskutečnit reformy trhu práce, a to tím, že by snížila odvody. O tom to celé je. Mně je úplně jasné, že ty sociální, v podstatě důchodové odvody jdou především na vyplácení důchodů, toho průběžného pilíře. Na druhou stranu je to otázka odvahy, jestli si dokážeme snížit tyto odvody právě v době hospodářského růstu, kdy dokážeme reformovat třeba důchodový účet, reformovat trh práce, anebo také jako levicová necháme vysoké odvody s tím, že máme právě velkou šanci k přerozdělování. Takže to je to, co jsem chtěla sdělit - že současná levicová vláda nechce kousnout do kyselého jablka možných reforem, ale ráda přerozděluje. A o tom to celé je. Vládne stylem po nás potopa.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak pan předseda Stanjura použil zase další fintu, když řekl "já jsem to přece neříkal". Ano, on to neříkal, ale říkali to jeho kolegové z jeho politické strany. Takže to je u něj úplně normální.

Také si korektně řekněme ano, byli jsme jako KDU-ČSL ve vládě s ODS. Ale to úplně nemůžete srovnávat, protože tehdy za nás byl ministrem třeba i současný předseda TOP 09, takže si myslím, že je to trošku komplikovanější.

Co se týká toho, co říkal, pan předseda Kalousek, já jsem rád, že se na těch čísel shodneme. Jenom tedy nevím, kde přišel na číslo 500 milionů. Ten nárůst je 3,75 miliardy proti střednědobému výhledu, což je 13 %, takže nevím, kde sebral 500 %. To jsou prosím jasná čísla.

A co se týká pana předsedy Fialy, tak korektní argumentace to myslím od něj nebyla, protože v jedné části říká, že tam něco narůstá, v druhé, že neroste. My se naopak připravujeme na to, abychom v roce 2022, 2023 byli připraveni na to, že peněz z evropských fondů ubude.

A co se týká resortního výzkumu, to je tak, pane předsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, že resorty, které se vzdaly peněz ve prospěch Technologické agentury, po pěti letech fungování Technologické agentury chtěly zrušit Technologickou agenturu a ty peníze chtěly zpět, protože od Technologické agentury dostávaly řádově méně peněz, než kolik měly ve vlastním rozpočtu. Nám se podařilo tomuhle zabránit. A aby vůbec měly někoho, kdo bude komunikovat s nimi kromě jednoho náměstka a jednoho referenta, tak je to o jednoho, ale už dva lidí navíc na celém ministerstvu. A to se určitě vyplatí, protože my resortní výzkum chceme podpořit právě v tom, aby si definoval, co vlastně chce, prostřednictvím Technologické agentury a ta aby byla skutečně servisní organizací.

Jsem připraven celou záležitost vám vysvětlit. Je to trošku složitější. (Předsedající: Váš čas.) Nicméně si myslím, že to je krok správným směrem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Další faktickou poznámku má pan poslanec Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já už jsem si slíbil, že naposledy, a slibuji to i vám. Ale inspiroval mě pan předseda Stanjura, abych použil nějaká čísla. Tak jsem si je tady vyhledal, abych reagoval na to, co tady bylo řečeno paní poslankyní Chalánkovou - po nás potopa. Myslím, že to, po kom je potopa, lze demonstrovat na číslech státního dluhu, a myslím, že je potřeba se podívat na rok 2006, kdy nastupovaly pravicové vlády. Tehdy byl státní dluh 802 miliardy. Když v roce 2012 končily, bylo to 1 667 miliard. A pro srovnání, v roce 2015 to bylo 1 673 miliardy. To znamená, státní dluh už nestoupá, alespoň nestoupá tak rychle, a v poslední době - záleží na tom, k čemu ho budeme srovnávat - klesá. Takže jestli po někom potopa, tak po nás ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k řádně přihlášeným a tím je pan poslance Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Hodinu jsem si počkal s řádnou přihláškou. Často tady slyším kritiku, že se nemají zneužívat ty technické. Myslím, že dneska je to přehlídka, nicméně aspoň můžu reagovat na to, co tady bylo řečeno.

Pan místopředseda vlády, myslím Bělobrádka, když tady obhajoval úřednická místa apod. a říkal, že než outsourcing, tak holt zkrátka se musí přijmout někteří úředníci, tak bych chtěl obrátit jeho pozornost na kapitolu Ministerstva pro místní rozvoj, kde stoupají výrazně náklady na outsourcing na zprostředkovatelské služby apod., právní poradenství, to zhruba z 1,1 nebo 1,2 milionu korun na 44 z roku na rok, a přitom stoupá počet úředníků zhruba o 350. Významná část je příspěvkových organizací, něco z toho je na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže tohle bohužel neplatí a vychází to z toho, co tam bylo řečeno.

Panu kolegovi Tejcovi prostřednictvím předsedajícího bych chtěl připomenout, že v roce 2005 a 2006 byla v České republice jedna z nejvyšších nezaměstnaností vůbec - 9,8 % tuším. Takže takové to "za nás vždycky bylo dobře", podívejte se na to, ověřte si to ve svém mobilním telefonu. Je to poměrně jednoduché. Je to tam ve statistice. Doporučuji, abyste se na to podívali.

Poslouchal jsem i pana kolegu předsedu hospodářského výboru Pilného, prostřednictvím předsedajícího. Já s vámi souhlasím, že nezaměstnanost je velmi nízká a že vlastně je složité najít lidi. A proč tedy ale vaše vláda, prostřednictvím předsedajícího, investuje stovky milionů korun jako investiční pobídky na to, aby sem přicházely další a další firmy do prostředí, kde vlastně není možné pracovní sílu sehnat? A to je také součástí toho rozpočtu. A jsou to stovky milionů korun. Možná řečnická otázka, nechci, abyste na to reagoval.

Pan premiér tady říkal zajímavou věc a já bych ji prosil vysvětlit. On říkal, že zvednutí minimální mzdy, to je ta motivace. To mi tedy vysvětlete, jak je to motivační, když nařídíte firmám, že mají zvednout plat, jak to ty zaměstnance motivuje. Prosím vás, zkuste mi to někdo vysvětlit. Nebo aspoň těm firmám. S motivací to nemá opravdu nic společného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP