(15.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Proč jsme museli krvopotně vyřizovat výjimku na EIA na klíčové stavby? Ty výjimky, respektive ta povolení EIA byla stará 10 až 15 let. Proč se tehdá neinvestovalo? Proč jste vlastně nepostavili ty dálnice do vstupu do Evropské unie a do vzniku krajů? Už jsme to mohli dávno mít, kdybychom měli tu vizi. Kdybychom šli na tu stáž možná do Německa se zeptat, jak se buduje tržní ekonomika.

Takže já skutečně nevím, o čem je tady řeč. My fungujeme. Myslím, že vláda je velice úspěšná, má jasné výsledky. A pokud je tady řeč o množství těch úředníků. No, my je potřebujeme. Potřebujeme ty učitele. Příští rok je to 7 637 navíc funkčních míst. Potřebujeme 2 796 míst v regionálním školství. Nejsou učitelé. Potřebujeme vojáky. Samozřejmě na Finanční a na Celní správu samozřejmě potřebujeme 200 míst. Takže to nejsou žádní úředníci, kteří sedí zavření v kancelářích, ale kteří fungují a kteří hlavně vybírají daně. Praha už není daňový ráj, kde chodí finanční kontrola jednou za 200 let. Finanční správa už má znovu autoritu, už není pro srandu.

Takže já si myslím, že ohledně investic - přece proč byly za vás takové investice? No protože tam seděl ten Řebíček, který potřebovat přece stavět ty dálnice - aby to stavěla ta jeho firma, kterou zaparkoval na nějaké kámoše. A jak dlouho trvá příprava na takovou stavbu? A kdo sem přišel s tím zákonem o výkupu pozemků, abychom vůbec mohli vykupovat? Kdo tady řešil 19 let Havránkovou, jeden pozemek?

Takže prosím vás, bylo by dobré, kdybychom skutečně mluvili k věci. Čísla jsou jasná. Ten rozpočet je samozřejmě deficitní. Je to kompromis. Jsem přesvědčen, že rozpočet bude fungovat, a hlavně jsme nezaškrtili ekonomiku. My jsme vraceli lidem ty peníze, které jste jim vzali v minulosti. A znovu opakuji, snižujeme daně. Snižujeme daně, protože jsme jasně řekli, že nebudeme navyšovat daně, že budeme vybírat daně. A my ty daně vracíme lidem. Takže já si myslím, že je to jasné. Ta čísla jsou jasná. A chápu, že v každém případě musíte kritizovat, že ten deficit byl nějaký tento rok. Ale pokud někdo někdy plánoval v nějaké firmě - všude se plánuje s nějakým očekáváním nějaké možnosti nějakého problému. Nějakého globálního problému. Žijeme v globální ekonomice. Takže my plánujeme a podstatný je ten výsledek. A ten výsledek, si myslím, hlavně tento rok, bude skvělý a jsem přesvědčen, že i příští rok bude velice dobrý. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru s přihláškou do rozpravy, protože pan ministr svým vystoupením rozpravu znovu otevřel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Především bych chtěl poděkovat panu ministru Andrejovi Babišovi, že otevřel rozpravu a že umožnil nám všem se vyjádřit k jeho řeči. Takže je samozřejmě prostor pro ostatní poslance, aby reagovali na tu snůšku demagogie, kterou tady teď právě předvedl ministr financí.

Vážený pane ministře financí, váš rozpočet, vaše plánování rozpočtu bych nazval fiaskem. Plánovat rozpočet, který je v době, kdy v letošním roce očekáváme přebytek, plánovat deficit, to znamená minus 60 mld., je prostě fiasko. Já to alespoň takhle považuji na obci, kde jsem předsedou finančního výboru. Nám se totiž stalo něco podobného. Nám se stalo to, že my jsme náš rozpočet díky tomu, že jsme nebyli schopni proinvestovat investice, které jsme měli naplánovány - skončili jsme s poměrně velkým přebytkem. My to ovšem na rozdíl od vás, pane ministře Babiši, u nás v obci hodnotíme skutečně jako naše fiasko, jako neúspěch. Protože jsme měli naplánované investice, nedokázali jsme je realizovat a zůstaly nám peníze na účtě. Není to rozhodně náš úspěch, je to náš neúspěch. A já si myslím, že podobný pohled by měl být i na ten váš. Protože vy jste, když zůstanete v přebytku - právě kvůli tomu, že jste nebyli schopni proinvestovat ty peníze, které jste měli naplánované.

No a na příští rok nám říkáte, že bude dalších minus 60 mld. korun. Chtěl bych vidět, jak byste se zachoval k finančnímu řediteli ve vašem holdingu, kdyby v době, kdy firma roste, kdy je úspěch na trhu, kdy ten trh si skutečně žádá výrobky vaší firmy, přišel s tím, že příští rok bude rozpočet ztrátový. A vy byste se ho zeptal - proč? Budeme více investovat. A on by řekl ne, my přijmeme více zaměstnanců, kteří budou kontrolovat ty naše výrobky, jestli jsou správné. Jestli skutečně ten přínos je efektivní. My ty peníze nedáme do investic, pane majiteli. My ty peníze dáme do kontroly, navýšíme počet zaměstnanců. Myslím si, že by to bylo asi to poslední, co by ten finanční ředitel ve své funkci řekl. Protože by asi na hodinu z vaší firmy letěl.

Vy jste tady zmiňoval, pane ministře Babiši, onu EIA, která zablokovala a de facto paralyzovala výstavbu dopravních staveb, a nejen samozřejmě jich, v České republice. Chci říct, že to byli právě ministři vaší vlády, pane ministře Babiši, vaší vlády, kteří navrhli zákon EIA, zákon o životním prostředí, a naprosto nekompetentně projednali jeho podmínky v Bruselu. Byl to pan ministr, kdybyste si to nepamatoval, byl to pan ministr Brabec a pan ministr Ťok, který se proti tomu neozval. Oba dva jsou, tuším, členové hnutí ANO. Takže pokud je někdo zodpovědný za těch deset výjimek, pak je to hnutí ANO a vaši ministři, pane ministře Babiši.

Takže toto jenom malá zmínka o tom, jakým způsobem tady s tou snůškou demagogie, se kterou jste tady přišel, abychom si ji trošku dali do nějaké faktické roviny.

Samozřejmě jste zmiňoval, že lidé nechtějí pracovat, že nejsou motivováni. No samozřejmě. Samozřejmě že nejsou motivováni. Protože neustále navyšujete sociální dávky. Podívejte se prosím, jak rostou sociální dávky. Nám klesá nezaměstnanost, nám jde nezaměstnanost takhle dolu. A takhle nám rostou sociální dávky. No to se nám prosím vůbec nepotkává. Pokud klesá nezaměstnanost, nemohou růst sociální dávky! To je prosím věc, se kterou jednoznačně nemůžu souhlasit.

Ten rozpočet je nemotivační a vidíme to prosím pěkně na krajích, o kterých jsem já tady dnes mluvil. To znamená, na těch krajích, které jsou nejvíce postiženy v rámci České republiky. To znamená v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji. Jakým způsobem rozpočet reaguje na to, aby v těchto krajích proběhla skutečná obnova, aby tam nebyly jenom nějaké kosmetické změny? No nereaguje vůbec nijak. Naopak ten rozpočet, který připravil pan ministr financí Andrej Babiš, dokonce z těchto krajů bere více peněz. To uhlí, které se vytěží v těch krajích - tak samozřejmě naprosto správně se navýšila úhrada z vydobytého nerostu, těžební firmy naprosto správně platí více. S tím můžeme souhlasit. Ale kde ty peníze končí? No nekončí v tom kraji. Zdaleka nekončí v tom kraji. Končí ve státním rozpočtu Andreje Babiše, který je používá na platy dejme tomu ve státní správě a nikde jinde. Ty peníze nejdou zpátky do kraje.

Já jsem tady v loňském roce, když se projednával horní zákon, navrhoval změnu. Rozpočtové určení bylo tak, že ty peníze půjdou do obcí a jdou do státního rozpočtu. Já jsem navrhoval, aby se tam zařadily a včlenily ještě kraje. Ano, rozpočet by možná přišel o pár desítek milionů, ale rozhodně by to nepoznal. A co udělala vládní koalice? Vládní koalice tento pozměňovací návrh zamítla. To znamená, řekla ne, my ty peníze nedáme do krajů, my nechceme, aby lidé v tom kraji, kde je nejvyšší nezaměstnanost, kde je nejvyšší nemocnost, kde se řeší sociální problémy, tak my nechceme, aby měli více peněz. A s tím souhlasil Andrej Babiš. A já se ptám, jak je to možné? Jak je to možné, že tady slyšíme snůšku demagogie o tom, jak se máme skutečně skvěle, a na druhou stranu jsou kraje, které evidentně trpí? Dokonce jim ty peníze bereme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP