(13.00 hodin)
(pokračuje Kučera)

Na druhou stranu je třeba říct, že i ve vyloučených lokalitách platí zákony České republiky, tudíž nemůžeme tolerovat jejich porušování. A že je zde v krajích nedostatek policistů? Tak se to prostě musí řešit. A musí to řešit vláda. V Ústeckém kraji např. se výrazně zvýšil počet obyvatel vyloučených lokalit. Mnohá místa včetně Prahy si tak vyřešila problém, ale tak ať se stát, prosím pěkně, k tomu postaví čelem a u těch nejkrizovějších lokalit zřídí stálé služebny policie, třeba s deseti policisty. A že je to utopie? Proč? Ve státním rozpočtu to ani nepoznáte. A navíc, když vidím, na jaké, s prominutím, hlouposti se kolikrát peníze vynakládají, tak tohle zrovna považuji za účelnou a rychlou pomoc. A na co jdou peníze ze státního rozpočtu? Na vyplácení dávek bez další motivace pracovat nebo na podporu agrokomplexu či dotací na nějaká Čapí hnízda.

Co je třeba udělat k tomu, aby tyto postižené kraje úspěšně prošly obměnou? Tak je to zejména odvaha si přiznat, že budoucnost těchto krajů už nejsou parní stroje a těžba uhlí. Ta už pomalu končí a my musíme najít jiný způsob, jak tyto kraje, aby se uživily. Tak jak to udělaly -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče. Uplynula 13. hodina. Pokud máte příspěvek krátký, nechám vás to domluvit. V případě, že chcete pokračovat déle, tak vás přeruším a budeme pokračovat ve 14.30 hodin. Záleží na vás.

 

Poslanec Michal Kučera: Zhruba tři, čtyři minuty, ano? (Souhlas předsedajícího.) Tak já to domluvím.

Co je třeba k tomu, aby postižené kraje prošly takovou úspěšnou obměnou, tak jak to zažily regiony v jiných zemích? Je to odvaha si přiznat, že budoucnost těchto krajů nejsou parní stroje a není to těžba hnědého uhlí. Tak jak to udělaly regiony v Německu, regiony Porúří a Porýní. (V sále je hluk, neklid.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Michal Kučera: Tyto regiony prošly výraznou obnovou, samozřejmě za pomoci vlády, a dnes jsou z nich regiony, kde lidé rádi žijí, kam se rádi vracejí a odkud neutíkají mladí lidé. K něčemu takovému musíme najít sílu a odvahu a například v tom Porýní a Porúří se inspirovat.

Že to kraj nezvládne sám, je jasné, musí ho v tom podpořit vláda. Nicméně si myslím, že za ty desítky let má kraj Ústecký, Moravskoslezský a další, máme těmto krajům co vracet. A pokud se objeví podobný záměr, tak věřím, že bude podpořen na vládní úrovni.

Pokud Ústecký nebo Moravskoslezský kraj něco potřebuje, tak je to plán obnovy. Já se nebojím říct, že to je Marshallův poválečný plán obnovy. Bohužel vláda promeškala období hojnosti a se žádným komplexním plánem obnovy nepřišla. Já se snažím aspoň malou částkou pomoci právě v mém pozměňovacím návrhu. Vláda předložila rozpočet, kde vytváří schodek zhruba 60 mld. korun. Tento schodek je většinou vynakládán na navýšení platů státních úředníků, bohužel ne na obnovu krajů postižených těžbou. Ve svém pozměňovacím návrhu jsem navýšil částku na zahlazení škod po hornické činnosti o 100 mil. korun. Pro státní rozpočet je to zanedbatelná položka, pro těžbou sužované kraje částka významná a vítaná. Dovoluji si vás všechny, kteří topíte a svítíte uhlím z postižených regionů, požádat, abyste můj pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu končím. Přerušuji jednání Sněmovny pro pauzu na oběd do 14.30 hodin. Upozorňuji, že ve 13.10 hodin se sejde organizační výbor. A poslanci klubu sociální demokracie se fotí ve Státních aktech nyní.

Dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP