(12.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tentokrát ale Senát nenašel něco, o čem jsme nevěděli. My jsme tady opakovaně upozorňovali na kolizi s Ústavou, pokud Ústavou zaručené příjmy chcete obcím omezit běžným zákonem. Neslyšeli jste, dělali jste, že jste neslyšeli. Teď uvidíme, jak se zachováte k tomu zamítnutí ze strany Senátu. My budeme proti právě z těchto důvodů, protože ten zákon je podle našeho názoru protiústavní. A jsem rád, že tento zákon zastávají takřka všichni senátoři, a když jsem se podíval, jak hlasovali senátoři, kteří se hlásí k vládním klubům, tak v naprosté většině byli také pro zamítnutí. Ale v pozměňovacím návrhu pod písmenem A12 vytváříme ten řádek - ukazatel kapitoly Úřad národní rozpočtové rady aby tam už prostě byl. A my velmi často vedeme spor a mnoho let bez ohledu na to, kdo v té momentální době vládne, vedeme debatu o tom, jestli když se zejména odhadují daňové příjmy... (Řečník se odmlčel pro veliký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste své hovory přenesli do předsálí. Pane předsedo, vy prosím pokračujte, až se kolegové ztiší. Ty, kteří se neztiší, tak je budu jmenovat osobně a vyhazovat osobně do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tím, že jste mě přerušili, ztratil jsem nit a můžu začít od začátku, ale -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, nechtěl jsem, abyste ztratil nit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, ne, pane místopředsedo. Máte pravdu, ale hladina hluku se vůbec nesnížila přes váš apel. Takže se vrátím k tomu.

Říkám, že roky vedeme spor o to, když odhadujeme, protože není to nic jiného než odhad více či méně kvalifikovaný, daňové příjmy, jestli do návrhu státního rozpočtu mají být zahrnuty i zákony, které jsou v běhu, anebo ne. To je dlouholetý spor. Ale tady vytváříme položku sice s nulou, ale pro úřad, který ještě nevznikl. To není o tom, jestli odhadujeme, jestli bude vyšší daňový příjem, nebo nižší. Tady vytváříme něco, co ještě neplatí. Podle mě je to úplně nehlasovatelné. Pokud legislativa bude tvrdit, že to hlasovatelné je - nevím, možná můžeme dát položku, že tam je nula na neexistující úřad. Je to poměrně absurdní, ale pokud legislativa řekne, že to je hlasovatelné, tak vás všechny poprosím, abyste pro to nehlasovali, protože to bychom si mohli říct, že nějaké úřady chceme ještě zřídit, a už bychom tam tu položku, i když s nulou, dali už pro jistotu letos, aby se vidělo, že na to myslíme a že ten úřad je velmi důležitý.

A14 - změny v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti - věznice Uherské Hradiště, částka 15 mil. Nic proti. Myslím si, že návrh paní poslankyně Zielenkové je realističtější a lepší, tam ta částka není 15, ale 100 mil. Ale proč o tom mluvím? Podívám se, kde to Ministerstvo spravedlnosti našlo.

Pane ministře financí, ani ten Pelikán vás neposlouchá! I ten tam napsal, že vezme peníze z obsluhy státního dluhu. Je to Ministerstvo spravedlnosti, které dostává peníze na úkor obsluhy státního dluhu. Takže zase - účel, kam peníze dát, je dobře, ale vládní poslanci nebyli moc kreativní. Oni se tak zaměřili na kapitolu obsluha státního dluhu a teď z toho tahají peníze jeden za druhým, nebo možná jedna za druhou. Nevím přesně, kdo je autorem těchto pozměňovacích návrhů.

Potom máme zvláštní rozpočtové opatření. Peníze bereme Všeobecné pokladní správě v ukazateli ostatní výdaje, položka kompenzace nákladů vzniklých České národní bance v souvislosti s uzavřením a plněním dohod o poskytnutí bilaterálních půjček Mezinárodnímu měnovému fondu o částku 50 mil. korun. Úplně upřímně říkám, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout o tomto pozměňovacím návrhu, tak bych potřeboval znát od pana ministra financí, jaké závazky máme, a pokud by ten pozměňovací návrh prošel, jestli to náhodou neporuší naše mezinárodní závazky. Nejsem to schopen nikde dohledat. Ale zase tak s lehkou rukou se bere částka - a je tam napsáno vyplývající z mezinárodních závazků. A my nevíme, jestli si to můžeme dovolit, nebo ne. Pokud si to můžeme dovolit, nic proti tomu. Ale pokud bychom to schválili a pak by se ukázalo v průběhu roku, že ČR neplní své mezinárodní závazky, nebylo by to dobře.

A do toho - nic proti Národní galerii, ale takový malinký medvídek, že? Digitální galerie - zpřístupnění obrazových informací v centru Open Access a program Obrazy v pohybu - 8 mil. korun. Zase říkám, nic proti této aktivitě, ale proč se to řeší pozměňovacím návrhem na úkor mezinárodních závazků? To ministr kultury nevěděl, když připravoval návrh státního rozpočtu? To by přece mělo být v nějakém globálním ukazateli, který se pošle Národní galerii, a management Národní galerie si s tím určitě poradí, jestli udělá Open Access a Obrazy v pohybu, nebo Obrazy v klidu. Je to pozměňovací návrh A17, který prošel rozpočtovým výborem.

A protože se snižování výdajů vyplývajících z mezinárodních smluv Ministerstvu kultury evidentně zalíbilo, tak hned následující pozměňovací návrh, který máte v podkladech pod číslem A18, bere 100 mil. Tentokrát je to zase z všeobecné pokladní správy, ukazatel ostatní výdaje, položka výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM - úplně přesně nevím, co to je FM, jestli je to finanční mechanismus, nevím. Možná to víte vy všichni ostatní. Já když nevím, tak se zeptám. - o částku 100 mil. korun. To je podle mě problematické zkrácení výdajů. Nicméně pozitivní je, že těch 100 mil. má jít na obnovu památek. Pokud nepřijmeme nový památkový zákon, tak to bude i dobře a možná se ty peníze i využijí.

Další pozměňovací návrh, a to je třetí dotaz na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí. Další pozměňovací návrh, který opět bere dávky v hmotné nouzi a opět získal většinovou podporu díky převážně koaličním poslancům - 200 mil., a dává se to na transfery podle zákona o sociálních službách.

Takže když si shrneme těchto 19 doporučených pozměňovacích návrhů, které prošly rozpočtovým výborem, tak 400 mil. - snížení dávek v hmotné nouzi. Správně, ale proč jsou v rozpočtu? To není marginálie, aby to ministryně nevěděla, že se spletla o 400 mil. Přes čtvrt miliardy, skoro 300 mil., z obsluhy státního dluhu. Přes 320 mil. z podpory v nezaměstnanosti a přes 150 mil. z mezinárodních závazků vyplývajících ze smluv - tu s Mezinárodním měnovým fondem, tu díky čerpání pomoci EU. Když to sečtete, tak jste zhruba na jedné miliardě.

Jak ten rozpočet bez těchto pozměňovacích návrhů mohl vůbec projít vládou? Nebo to jsou návrhy, které jednotliví ministři neprosadili uvnitř vlády a našli si tady nějakého poslance, který to podal? Takové to z výboru - aby to bylo z výboru, abychom věděli kdo, tak bychom tady museli mít listinu a říct: tito členové rozpočtového výboru to podpořili. Výbor nikdy žádný pozměňovací návrh nenavrhuje. To myslím, že už víme úplně všichni po těch třech letech. Vždycky je nějaký autor. Je pravda, že když to projde výborem, tak on se trošku schová. Už je to, jak říká tady pan předseda rozpočtového výboru, návrh výboru a my už vlastně nevíme, kdo se pod něj podepsal. Ale pro opozici je samozřejmě mnohem politicky výhodnější, já se tím netajím, načítat návrhy až v rámci druhého čtení, protože na těch výborech nám to nějak neprochází, když máme tu menšinu, ale to úplně překvapivé není. Tak my se k našim pozměňovacím návrhům, a já se k nim dostanu za chvíli, hlásíme. Víte přesně, kdo to navrhoval. Velmi často, když budu mluvit o našich návrzích, tak je to návrh podpořený celým klubem, ale protože stejně jako výbor ani klub nemůže podávat pozměňovací návrhy, tak je pod tím vždycky někdo podepsán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP