(11.40 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti pouze hájí zájmy okresního soudu a chce, aby měli prostory, kde budou moct řádně vykonávat svoji práci. Já chápu její postoj, chápu to, že chce mít v předávacím protokolu uvedeno, že se bude počítat s okresním soudem v těchto prostorách, a proto bych chtěla, aby i Ministerstvo financí podpořilo její snahy, protože opravdu hájí jenom zájmy okresního soudu. Nevím, jaké zájmy tady hájí jiné strany, když Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se chová velmi nekonstruktivně a dá se říct, že hází této instituci klacky pod nohy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem vystupoval ve druhém čtení k návrhu státního rozpočtu a pokládal jsem tady řadu otázek, na které jsem nedostal odpověď ani v průběhu druhého čtení. Očekával jsem tedy, že alespoň při projednávání tohoto návrhu zákona některý z ministrů, které jsem oslovoval, vystoupí a vysvětlí některé jednotlivé položky, na které jsem se ptal.

Pan kolega poslanec Janulík, když jsem ho poslouchal, tady říkal - cituji: "Proč se o to vlastně staráte, když ten výsledek je dopředu jasný?" Myšleno, že příjmy dále porostou a že ekonomika roste a podobně. Nicméně debata tady nemá být jenom o velkých číslech, ale má být i o těch malých, protože to ukazuje na princip nakládání s finančními prostředky.

Možná si vzpomenete, já jsem se tady například ptal, protože bychom se tady měli nejenom bavit o miliardách, ale i o milionech a případně si vysvětlovat, proč je tak nutné některé výdajové položky zvyšovat tak, jak jsou navrhovány. Jenom zopakuji, že jsem se nedočkal odpovědi například na otázku, proč Ministerstvo pro místní rozvoj, které významně navrhuje zvýšit počet úředníků na ministerstvu, zvyšuje částku na konzultační, poradenské a právní služby. V letošním roce potřebovali částku 1,165 mil. korun, v příštím roce budou potřebovat 44,7. Proč to tak je? Co se vlastně významného má v příštím roce udát, když Ministerstvo pro místní rozvoj zvyšuje velmi podstatně počet úředníků na MMR, tudíž by mělo být schopno vlastními silami vyřešit problémy, ale teď navrhuje o 42 mil. korun z 1,1 nebo 1,2 na 44 mil. zvedat poradenské a konzultační služby, a to ještě spojené s mezinárodní spoluprací, protože pokud se podíváte pod čáru, do rozboru, co se to tam vlastně tedy na Ministerstvu pro místní rozvoj odehrává.

Taky jsem se ptal, možná pro někoho detail, ale jestliže potřebuje Ministerstvo pro místní rozvoj na pohoštění v letošním roce 1,4 mil. a v příštím roce plánuje 7,7, tak chci vědět, co se tak významného stane, jestli potřebujeme navýšit 6 mil. na pohoštění na Ministerstvu pro místní rozvoj. Co vlastně se tam má dít? (Hlas ze sálu: Mejdan.) Tady mi někdo říká mejdan. Já nevím, jestli daňový poplatník tohle může ocenit. Jsou to možná detaily z pohledu velkého, miliardami oplývajícího rozpočtu, ale naznačuje to něco o principu nakládání s penězi.

Stejně tak jsem nedostal odpověď na otázky týkající se vážných věcí, jako jsou třeba protipovodňová opatření. V kapitole Ministerstva zemědělství je na příští rok nula. V letošním roce tam bylo 800 mil. korun. Já jsem se ptal ministra zemědělství, zdali tedy už nepředpokládáme, že nějaké povodně přijdou, nebo už je všechno hotovo. Jak se situace má. Stejně tak jsem se ptal na to, jestli neplánuje Ministerstvo zemědělství být připraveno na nějaké mimořádné události. Víme, že se do České republiky občas dostane období sucha, a měli bychom být na takovéto opatření připraveni. A tak jsem se ptal, zdali je Ministerstvo zemědělství na takovouto situaci nachystáno, co se stane, přijde-li mimořádná událost, jak jsme na to nachystáni.

Druhá vážná otázka, když se napříč politickým spektrem na jednání zemědělského výboru bavíme o tom, jak klíčová je podpora udržení vody v krajině, jak chceme maximálně s vědomím právě potřeby a ubývání vodních zdrojů v České republice tuto záležitost podpořit místo toho v oblasti vodního hospodářství navržené výdaje. Podpory klesají. Z 1,5 mld., které na podporu vodního hospodářství byly v letošním roce, v příštím roce jdeme na 500 mil., to je o 800 mil. méně. To nesvědčí o tom, že by se slova potkávala s činy a že opravdu je pro vládu, potažmo pro Ministerstvo zemědělství, nakládání s vodou v krajině prioritou. Místo toho se tady objevují nové a nové dotační tituly, které jsem hluboce přesvědčen o tom, že se mají objevit v jiných kapitolách. Zjednodušeně řečeno dotace desítek miliónů korun ročně na kapličky by měly jít z jiných kapitol, zejména možná z rozpočtů krajů, možná Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva kultury, ale nechápu, proč Ministerstvo zemědělství neustále bobtná takovéto dotační tituly. Já jsem se ptal na to, co je to za prioritu, jestli nemá oblast zemědělství trochu jiné priority, jestli se nemáme bavit o kvalitě potravin, jestli se nemáme bavit o tom, jakým způsobem podpoříme prvovýrobu a podobně. Tyhle otázky tady bohužel odpovězeny ze strany ministra zemědělství nebyly a konkrétní čísla ukazují na to, co vlastně je prioritou v této kapitole.

A poslední. Jediný z oslovených ministrů je tady ministr vnitra. Já už jsem na výboru, a on to dobře ví, i tady při druhém čtení říkal, že 20 mil. korun na prevenci kriminality v České republice je stejné, jako kdyby tam nebylo vůbec nic. Jak kdybychom tuhle záležitost nepovažovali za klíčovou nebo důležitou. Protože to nemůže být nic jiného než jakýsi medvěd, protože zdaleka není možno, aby to pokrylo potřeby České republiky v oblasti prevence kriminality. Místo toho jsou tam klíčové věci - můžu to dát do kontrastu s tím, že kantýnu opravujeme za 57 mil. korun, ale prevence kriminality je na úrovni 20 mil. korun. To není žádná priorita. To tam vůbec nedávejte. To je úplný nesmysl. To radši ušetřete ty peníze a dejte je do něčeho, co bude mít větší efektivitu. Ale možná je ten rozpočet takto nastaven, protože bude před volbami a bude potřeba rozdávat tu či onde nějaké dárky. Ale efektivita aspoň na těchto drobných číslech je myslím vidět, že tedy velmi kulhá a že se k tomuto státnímu rozpočtu rozhodně nechováme jako k rodinné firmě, přestože to tady často v minulosti zaznívalo a zaznívá. Nevěřím tomu, že by někdo doma plýtval takto prostředky, jak plýtvá tady.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP