(10.30 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Čili je trochu laciné říkat, že ministerstvo nedokáže utrácet - v tom dobrém slova smyslu. Možná kdyby mě někdo tlačil do kouta tímhle argumentem, tak vždycky ale použiji protiargument, že raději budu peskován za pomalejší utrácení rozpočtu než za problematické utrácení rozpočtu. A my jsme v minulých dvou třech letech proinvestovali stovky milionů, miliardy. Neměli jsme servisní smlouvy. Měli jsme je když tak nastaveny podhodnoceně, protože prostě nebyly peníze a bylo potřeba tam ty peníze nalít. Utratili jsme stovky milionů za nejbazálnější věci, jako jsou mundúry apod.

Čili nezbude nám šest miliard, pokud tady bylo něco takového řečeno. To je naprosto iluzorní číslo. Myslím si, že jsme řadu věcí změnili, že se prostě pokoušíme ten rezort nějakým způsobem dostat zpátky na nohy. Některé výsledky jsou nesporné a rozhodně se myslím nemusíme nějak bičovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní budeme tedy pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy. Požádám pana poslance Ondráčka a připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, zase už zbytku vlády, kolegyně, kolegové, v minulém týdnu nebo v předminulém týdnu - v minulém týdnu, když jsme jeli druhé čtení tohoto státního rozpočtu, jsem se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je jako sněmovní tisk 5222, a stručně jsem ho odůvodnil. Jedná se, pro připomenutí, o přesun 90 mil. korun z kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů do kapitoly 314 Ministerstvo vnitra. Tím tedy říkám, že se posouváme od obrany k Ministerstvu vnitra, které na začátku nastínila paní kolegyně poslankyně Černochová.

Odůvodnil jsem stručně svůj pozměňovací návrh a ani jsem netušil, jaká zase bouře to bude, co si to ten drzý Ondráček zase dovoluje brát Ústavu pro studium totalitních režimů. Já jsem zde ve svém odůvodnění řekl, že činnost Ústavu pro studium totalitních režimů dlouhodobě vykazuje výsledky své činnosti, které co kvantity, ale i ani co do kvality neodpovídají výdajům s nimi spojeným, a řekl jsem, že lze tento ústav porovnávat s Ústavním soudem. Pokud se podíváte do těchto dvou kapitol, které jsem teď zmínil, to znamená - Ústav pro studium totalitních režimů má na příští rok plánovaný rozpočet 290 mil. korun, z toho jenom 185 mil. na platy. Ústavní soud má celkový svůj rozpočet 238 mil., to znamená o nějakých 50 nižší, a na platy ústavních soudců jde 122 mil. korun, to znamená o nějakých 60 mil. méně. Nechám na zvážení každého z vás, jak pracuje Ústavní soud a jak pracuje Ústav pro studium totalitních režimů.

Zejména pokud by nikdo nevěřil, že to tak je, tak si můžete najít kontrolní závěr z kontrolní akce číslo 39 z loňského roku, z roku 2015, který se jmenuje Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu, Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Je to zpráva z loňského roku a Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na roky 2012-2014. Pokud se podíváte do kapitoly nebo oddílu II - Shrnutí skutečností zjištěných při kontrole, tak si to, prosím vás, přátelé, poslechněte, ať také slyšíte, jak ten archiv funguje.

Ústav a archiv neplnily v plném rozsahu jednu ze základních činností uložených zákonem. Ústav a archiv neměly nastaveny dlouhodobé cíle a strategie k povinnostem stanoveným jim zákonem. Samozřejmě k čemu by dělaly nějaké strategie, protože pak by je bylo možno kontrolovat. Za třetí. Ústav a archiv neměly zavedeny dostatečně účinné vnitřní kontrolní mechanismy. Kde není kontrola, v podstatě není co zjistit. A ústav nepostupoval při nakládání s movitým majetkem v souladu se zákonem. Co k tomu více dodat? Asi že by mohlo být podáno nějaké trestní oznámení.

Já bych se mohl zeptat pana premiéra na to, jak to projednala vláda, a vláda to projednávala teď myslím v pondělí, to znamená před dvěma dny, ale nezaujala k tomu žádné stanovisko. Prostě vládě ČR to je jedno, jak takový ústav funguje. My do něj lijeme 290 mil. korun ročně a výsledky jejich práce v podstatě vnitřně kontrolovány nejsou, mechanismy činnosti nastaveny nejsou. Je tam skupina lidí, kdy vlastně ani nevíme, jaké výsledky tento ústav dlouhodobě dává.

Já jsem tyto peněžní prostředky, těch 90 mil., chtěl přesunout - a nemyslím si, že to je nějaká velká ambice, aby to bylo něco nereálného, aby mě pan premiér mohl osočit, že tady dělám nějaký populismus. Pouhých 90 mil. korun. Vážené kolegyně a kolegové, to nejsou peněžní prostředky v kapitole Ministerstva vnitra, které by něco nějakým způsobem ovlivnily. Tak těchto 90 mil. jsem chtěl přesunout právě do kapitoly Ministerstva vnitra, kapitoly 314, a dát je na platy nejen příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená policistů a hasičů, ale také civilních zaměstnanců a také zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni podle služebního zákona. A ten mechanismus jsem vám zde minule řekl. Odůvodnil jsem, proč takový návrh dávám, a řekl jsem, a zmínila to i paní kolegyně Černochová a zmínil to i pan kolega poslanec Lank, že problém u policie, podhodnocení náročné práce příslušníků bezpečnostních sborů, policistů a hasičů v tomto případě z kapitoly MV, je poměrně významný.

Ví to i naše vláda, protože pan premiér se minulý týden ve čtvrtek společně s panem ministrem vnitra, který zde zrovna není, sešel se zástupci všech odborových organizací působících u příslušníků bezpečnostních sborů, pěkně podiskutovali a pan premiér se tam v podstatě sice pochlubil, jak pro příslušníky, resp. pro bývalé příslušníky jsme zde my jako poslanci zrušili zdanění jejich výsluh. Pane premiére, zde bych řekl, chlubíte se celkem cizím peřím, protože ten návrh nepřišel z vlády, ale přišel od skupiny poslanců, ale přesto vám děkujeme za podporu a děkuji za podporu všem poslancům napříč politickým spektrem, kteří pro tento zákon hlasovali. Teď už to je pouze na panu prezidentovi a věřím, že od 1. 1. příštího roku tato věc bude definitivně ukončena.

Zmínil jste při tom jednání, pane premiére, také to, že pracujete legislativně a že zrušíte 150 hodin. Ano, znám vaše programové prohlášení, vím, že to tam máte jako koalice dané. Ale pane premiére - pan ministr vnitra tady není - ono do konce volebního období už vám moc času nezbývá. Já jsem s panem premiérem i s lidmi z Ministerstva vnitra mluvil. Ten zákon stále není v Poslanecké sněmovně a běhá někde ve vašem legislativním připomínkovém řízení. Pokud ho sem dodáte v lednu a máte tam vyjma zrušení těch 150 hodin i další věci, na kterých jste se domluvili s největšími odborovými organizacemi, to znamená s Nezávislým odborovým sdružením Policie ČR a Unií bezpečnostních sborů, za což vás chválím, že jste schopni komunikovat a dohodnout se, ale toho času máte hrozně málo. To, co neuděláte do konce příštího pololetí, v podstatě už do konce nedotáhnete.***
Přihlásit/registrovat se do ISP