(10.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Dovolte mi ještě dvě poznámky, které se týkají vystoupení pana prezidenta. Pan prezident hodnotil určitá rozpočtová rizika a mluvil o výdajích, které jsou spojeny s obnovitelnými zdroji, a mluvil také o výdajích, které jsou spojeny s hmotnou nouzí.

Chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že výdaje, které jsou spojeny s hmotnou nouzí, zejména pokud se týká doplatků, které souvisí s existenčním minimem, tak tyto výdaje už tři roky po sobě klesají. To není rozpočtové riziko. Celkově na tu oblast hmotné nouze vynakládáme zhruba kolem 10 miliard korun. To je z hlediska státního rozpočtu spíše menší částka. A ten trend je pozitivní. To znamená, díky hospodářskému růstu, díky vyšší zaměstnanosti výdaje na hmotnou nouzi klesají.

Pokud jde o příspěvek na bydlení, tak příspěvek na bydlení není součástí hmotné nouze, ale je to příspěvek, který využívají především osamělí senioři a využívají ho především osamělí samoživitelé s dětmi. To je největší skupina lidí, která má příspěvek na bydlení. A já chci jenom připomenout této Poslanecké sněmovně, že příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení byl zaveden proto, že se deregulovalo nájemné. V okamžiku, kdy se provedla deregulace nájemného, tak se také zavedl doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení prostě proto, aby tady velké skupiny obyvatel zvládly deregulaci nájemného, která vedla ke zvyšování nájemného. A jestliže osamělí důchodci, jestliže matky samoživitelky s malými dětmi mají nárok na příspěvek na bydlení, tak je to přece v pořádku. Absolutní většina těch peněz se čerpá v rámci standardních nájemních bytů a v rámci standardních nájemních vztahů. Takže ani příspěvek na bydlení já nevidím jako zásadní problém státního rozpočtu.

A pokud jde o hmotnou nouzi, je to kolem 10 miliard korun ročně. Opět, nejsou to výdaje, které by eskalovaly, ale jsou to výdaje, které meziročně klesají.

Pokud jde o otázku solárních dotací a obnovitelných zdrojů, opět chci připomenout této Poslanecké sněmovně, že tady vláda reaguje na přiznané podpory, které byly přiznány v minulých letech. Nejsou to podpory, které by byly přiznány za naší vlády. Naopak, byla to naše vláda, která dosáhla u Evropské komise nápravy stavu, kdy se podařilo velkou část těchto podpor přiznaných v minulosti, před rokem 2011, notifikovat ze strany Evropské komise. K našemu překvapení, když jsme my přišli do vlády, tak jsme zjistili, že ty podpory ani nebyly notifikovány u Evropské komise a že byly vypláceny, aniž by tato notifikace byla k dispozici, takže my jsme odstraňovali tento dluh. A máme tady hlavně problém roku 2009 a roku 2010, kdy se změnily parametry, pokud jde o ceny solárních panelů, a tehdy bohužel, v těch letech 2009, 2010, ani Energetický regulační úřad, ani vláda, ani Ministerstvo průmyslu na to nereagovaly. Kdyby v roce 2009 nebo alespoň na jaře 2010 byla předložena legislativa, která by umožnila snížit podporu na solární elektrárny, tak jsme dneska byli úplně někde jinde. Bohužel ta změna zákona byla předložena až na konci roku 2010, začala platit až od roku 2011 a teprve od roku 2011 se podařilo ty podpory výrazným způsobem snížit na základě novely, kterou schválila tato Poslanecká sněmovna. To, co vyčítám tehdejší vládě, tehdejšímu Energetickému regulačnímu úřadu, byl fakt, že nereagovaly, že neburcovaly, že nepředložily příslušné legislativní návrhy tak, aby bylo možné tyto podpory snížit.

Takže opět, to nejsou výdaje, které by stanovila tato vláda. My jsme je zdědili a jediné, o co snažíme, aby to bylo všechno v pořádku, v souladu se zákonem, s Evropskou unií. A myslím, že ten hlavní objem podpor, který je vyplácen, pokud jde o ty solární energetiky, tak se bavíme o nárocích, které vznikaly v letech 2009, 2010, několik let předtím, než naše vláda nastoupila a mohla do těchto věcí zasáhnout. Děkuji. (Slabý potlesk převážně z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane premiéra. Než udělím slovo ministru obrany, eviduji několik faktických poznámek. Pane ministře, já se omlouvám, ale mám zde pět faktických poznámek před vaším vystoupením. Nejprve paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla doporučit panu premiérovi, aby napsal Ježíškovi buďto o naslouchátko, anebo o překladač, protože mám pocit, že pokaždé, když se ho někdo na něco ptá, tak odpovídá úplně, ale úplně na něco jiného. To je kolovrátková demagogie v přímém přenosu prosím pěkně.

Tři roky tady slýcháme o tom, jak se navyšují výdaje na obranu. Víte, loni v rozpočtu Ministerstva obrany zbyly čtyři miliardy, předloni tři miliardy, dvě miliardy. Tomu říkáte navyšování rozpočtu? Ano, teď se nějakým drobným způsobem rozpočet navýší, ale asi vám tam ke konci roku 2016 zůstane šest miliard. To vám přijde v pořádku?

Pane premiére, co se stalo v roce 2010, 2011, 2012? Byla ekonomická krize, jestli si na to nevzpomínáte. A naše vláda řešila důsledky vaší vlády v čele s panem premiérem Paroubkem, kdy jste tady rozdávali 13. důchody a pastelkovné a škrtalo se v oblastech, které tehdy bezpečnostní situace, když byla jiná, tak to umožňovaly. Neškrtalo se ve školství, neškrtalo se ve zdravotnictví.

A pane premiére, já si vyprošuji to, abyste mě tady káral a poučoval, kdy já můžu a nemůžu vystoupit. Je třetí čtení. Já jsem legitimně podala pozměňovací návrhy, které ve třetím čtení obhajuji, a žádám poslance a poslankyně o podporu, takže si vyprošuji to, abyste vy mě tady poučoval, kdy já smím či nesmím vystupovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. V reakci na slova pana premiéra snad jen logické vysvětlení, proč opoziční poslanci, byť opravdu nemohou rozpočet podpořit, předkládají pozměňovací návrhy. Ta logika je jednoduchá. My nemůžeme podpořit rozpočet pro nepřijatelnou bilanci, lépe řečeno pro naprosto neodpovědnou a vysokou úroveň celkových výdajů. Nicméně ve druhém a třetím čtení říkáme, pokud už mají být tyto hříšně vysoké výdaje realizovány, tak ať jsou realizovány na něco smysluplnějšího, než navrhujete vy. Ono nedává velký smysl, aby neinvestiční dotace některým podnikatelským skupinám vyrostly o 41 %, zatímco výdaje na obranu o 4 %. Nedává velký smysl, aby díky tisícům a tisícům nových státních zaměstnanců vyrostly platy státních zaměstnanců o 28 %, zatímco oproti letošnímu roku výdaje na infrastrukturu poklesnou. To jsou trochu jiné priority, než které ve skutečnosti říkáte. Ta čísla mluví jasně a my se snažíme v tom druhém a třetím čtení legitimně alespoň prosadit o něco smysluplnější priority než ty peníze, kterých vydáváte o několik desítek miliard víc, než je nutné, abyste úplně zbytečně rozdali a projedli. To má přece svoji hlubokou logiku, byť chápu, že vy ji nepodpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 9.00 do 13.00 hodin se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka, dále dnes do 14.00 hodin z důvodu zahraniční cesty se omlouvají poslanci a poslankyně Klučka, Šrámek, Beznoska a Putnová a dále dnes do 14.00 hodin z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan předseda Jan Hamáček.

Nyní tedy požádám pana poslance Paveru o faktickou poznámku, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP