(10.00 hodin)
(pokračuje Lank)

Úsvit - Národní koalice navrhuje převést 900 mil. korun z obsluhy státního dluhu právě na platy příslušníků bezpečnostních sborů. Představovalo by to zhruba navýšení o přibližně 2 %. Vzhledem k tomu, jak je dneska dobrá hospodářská situace, se pro tento krok sotvakdy najde příhodnější situace.

Dámy a pánové, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích. Tak prosím jednou ukažme, že jsme toho ještě schopni. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana premiéra Sobotku, dále se připraví pan ministr obrany s přednostním právem. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme ve třetím čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Samozřejmě nechci vůbec brát kterémukoliv vystupujícímu poslanci a zpochybňovat jakýmkoliv způsobem jeho dobré úmysly a rozhodně nechci zpochybňovat dobré úmysly paní poslankyně Černochové, která usiluje o to, aby se navýšil rozpočet Ministerstva obrany, nicméně bych chtěl, abychom si tady nehráli nějakou hru nebo nepředváděli něco, co už nemá žádnou reálnou hodnotu.

Projednáváme státní rozpočet. Státní rozpočet je důležitý zákon, který předkládá vláda. Předkládá ho vládní koalice a vládní koalice je dohodnuta na tom, jak tento státní rozpočet chce prosadit a v jaké podobě ho lze schválit. My už teď nejsme ve fázi, kdy bychom mohli vyjednávat o změnách v řádech miliard korun, abychom teď na poslední chvíli prováděli v rozpočtu změny v řádech miliard korun a přesouvali finanční prostředky na základě poslaneckých návrhů. Takto prostě příprava rozpočtu neprobíhá a neprobíhala ani kdykoliv v minulosti. V době, kdy politická strana ODS, kterou paní poslankyně Černochová reprezentuje, byla součástí vlády, součástí vládní koalice, nepochybně si paní poslankyně vzpomene na to, že rozpočet hlasovala vládní koalice a že vládní koalice musela být dohodnuta na tom, v jaké struktuře schválí, nebo neschválí pozměňovací návrhy, které se objevily v Poslanecké sněmovně.

Já bych byl jenom rád, abychom si uvědomili, v jaké fázi projednávání rozpočtu se nacházíme. Tohle není první čtení, kde se vedla obecná politická diskuse. Tohle není ani druhé čtení, kde se odůvodňovaly jednotlivé pozměňovací návrhy. Tohle je třetí čtení, za malou chvíli nás čeká hlasování, ve třetím čtení se rozhoduje o pozměňovacích návrzích a čeká nás také schválení zákona o státním rozpočtu. Navíc jsem si všiml, že vesměs opoziční strany deklarovaly, že pro rozpočet hlasovat nebudou, protože vůči rozpočtu mají kritické připomínky. To je naprosto legitimní. Je naprosto legitimní, aby opozice vyjádřila své připomínky, a pokud chce, aby pro rozpočet nehlasovala. Ale na druhou stranu trošku nepokládám za logické, jestliže nás tady opoziční poslanci přesvědčují o tom, že bychom měli rozpočet upravit, a na druhou stranu říkají, i když rozpočet upravíte, ať uděláte cokoliv, tak stejně pro rozpočet hlasovat nebudeme. A vládní koalice si je vědoma toho, že nikdo jiný místo ní rozpočet tady v Poslanecké sněmovně neprosadí. Rozpočet musí být schválen hlasy vládní koalice, která v této Poslanecké sněmovně dostala důvěru.

Jenom k metodě možná směrem k občanům, aby pochopili, v jaké se nacházíme situaci. Je možné tady přesvědčovat, argumentovat, ale myslím si, že na to byl čas v předcházejících měsících, kdy se státní rozpočet připravoval. Teď je 7. prosince a měli bychom o státním rozpočtu rozhodnout, měli bychom ho dnes schválit, aby byl jasný signál, podle jakých pravidel a s jakými prostředky bude stát hospodařit v roce 2017.

A nyní mi dovolte, protože jsem byl paní poslankyní opakovaně vyzván, abych odpověděl na její otázky, abych na základě této výzvy reagoval. Skutečně není mou ambicí prodlužovat tuto diskusi ve třetím čtení, ale pokud jsem vyzván jako předseda vlády, tak cítím jako svoji povinnost, abych odpověděl.

Tak především za prvé. Kdyby se rozpočet armády nesnižoval, tak jsme ho teď nemuseli o tolik zvyšovat. Já jsem si všiml, že rozpočet armády se snižoval, snižoval se zejména v době, kdy tady byla vláda vedená Občanskou demokratickou stranou. Rozpočet se výrazně snížil a příští rok se zvyšuje, zvyšujeme výdaje na obranu o 4,7 mld. korun, rozpočet obrany příští rok přesáhne 52 mld. korun a poprvé bude vyšší než v roce 2010. Já bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího požádat paní poslankyni, aby nám vysvětlila, jak je možné, že ačkoliv tady předtím vládla pravice, tak příští rok rozpočet bude teprve vyšší po letech, než byl v roce 2010 rozpočet Ministerstva obrany, tím, že překročíme 52 mld. korun. Je tedy zřejmé, že mezi léty 2010 a 2013 se něco stalo, co vedlo ke snížení výdajů na obranu v České republice. Rozpočet obrany klesal, to vůbec nebyl pozitivní trend.

A jestliže zde paní poslankyně před malou chvílí mluvila o tom, že konečně trend musíme obrátit, tak vás chci informovat o tom, že jsme ho už obrátili. Tohle už je třetí rozpočet po sobě, kde zvyšujeme výdaje na obranu. My přece nemusíme teď obracet trend, my jsme ten trend obrátili, obrátili jsme ho už v prvním státním rozpočtu, který připravovala naše vláda na rok 2015. Výdaje na obranu se zvýšily, zvýšily se v roce 2016, zvyšují se v roce 2017 a budou se zvyšovat i v roce 2018. Ačkoliv paní poslankyně vyjádřila zde zcela legitimní přání jako opoziční poslankyně, aby zde již tato vláda nebyla, tak bohužel musím paní poslankyni zklamat. Tato vláda tady bude minimálně do řádných voleb do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že se očekává, že řádné volby budou v měsíci říjnu, tak tato vláda má ještě povinnost připravit návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Tato vláda musí připravovat rozpočet, má povinnost ho předložit do konce září do Poslanecké sněmovny a předpokládám, že po ukončení rozpočtového procesu už to bude zřejmě na nové Poslanecké sněmovně, která bude zvolena v příštích volbách.

Tato vláda ještě navrhne zvýšení výdajů na obranu v roce 2018 a tato vláda navrhne zvýšení výdajů na obranu v roce 2019 a 2020 v rámci rozpočtového výhledu. Nebudeme totiž schvalovat jenom návrh rozpočtu příští rok, ale budeme také schvalovat rozpočtový výhled, ve kterém řekneme, jaké přesně budou výdaje na obranu v roce 2019 a v roce 2020. A jestliže tato vláda a koalice řekla, že chce, aby v roce 2020 výdaje na obranu dosáhly 1,4 % HDP, tak to musí vidět a bude to muset být vidět i v rozpočtovém výhledu, který budeme předkládat.

Výdaje na obranu se zvyšují, na rozdíl od minulosti, když tady vládla Občanská demokratická strana, tak se neškrtají. Počet vojáků se zvyšuje na rozdíl od minulosti, kdy se snižoval, kdy nebyla obsazena tabulková místa, a dokonce dochází i k modernizaci armády.

Pokud jde o otázku, kolik je schopno Ministerstvo obrany utratit, předpokládám, že k tomu ještě vystoupí pan ministr obrany, ale to přece bude jasné na konci letošního roku, kolik Ministerstvo obrany převede do rezervních fondů a kolik tam nepřevede. To znamená, bude jasná zpráva i v rámci státního závěrečného účtu, který tahle Poslanecká sněmovna bude projednávat, kde bude jasně řečeno, kolik Ministerstvo obrany utratilo z letošního rozpočtu a kolik nestihlo utratit a převedlo peníze do rezervního fondu, aby je mohlo vyčerpat v následujícím období. Informace bude poskytnuta a bude samozřejmě veřejně známa. Já samozřejmě držím palce Ministerstvu obrany, aby se finančních prostředků podařilo utratit co nejvíce. Ale co vím zcela jistě, že kdybychom teď navýšili jednorázově rozpočet Ministerstva obrany pro příští rok v řádu 10 miliard korun, tak je evidentní, že finanční prostředky se příští rok vyčerpat nestihnou. Prostě se nestihnou vyčerpat, bylo by to jenom plané politické gesto a bylo by to velmi neefektivní, protože bychom navýšili rozpočet kapitoly, která by peníze nemohla utratit, nemá absorpční kapacitu, a peníze by tam prostě jenom figurovaly účetně a pak by se na konci roku drtivá většina z nich převedla do rezervního fondu. Bylo by to jenom plané gesto.

Nejsem přítelem planých gest, navrhuji postupovat jinak, než navrhuje paní poslankyně. Navrhuji postupovat tak, že postupně budeme každý rok navyšovat výdaje ministerstva na obranu v souladu s tím, jak efektivně je Ministerstvo obrany schopno peníze čerpat a jak také samo Ministerstvo obrany řekne, kolik finančních prostředků bude potřebovat v příštích třech letech. A ty výdaje v roce 2020 by měly být nastaveny tak, aby byl splněn cíl, na kterém se dohodly všechny tři koaliční strany, tzn., že výdaje na obranu budou 1,4 % hrubého domácího produktu.

To je jedna poznámka, kterou jsem chtěl říci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP