(9.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

A mě skutečně mrzí to, že říkáte něco jiného, než chcete udělat. Všichni ministři této vlády. Já si skutečně považuji toho, že ve výboru pro obranu jsme několikrát navrhovali napříč politickým spektrem zvýšení výdajů do oblasti obrany. Mělo to podporu. Vždycky to narazilo tady. Letos to snad ani nenarazilo na negativní stanovisko pana ministra Babiše. Letos to zavetoval rovnou pan premiér, což mi přijde úplně absurdní, že premiér této vlády jeden týden tvrdí do médií něco a týden nato není schopný si vyjednat v rámci koalice podporu pro to, aby prošel návrh, který má hlavu a patu.

Stejně tak jsem hovořila o tom, že je zapotřebí, aby se rámce financování obrany deklarovaly nějakým způsobem dopředu po vzoru Polska. Mluvili jsme tady o tom i v nějakých debatách s panem ministrem, že skutečně tohle bych viděla jako velmi schůdné řešení, že se přijme zákon, podle kterého se vlastně pojede v celém tom funkčním období Poslanecké sněmovny, a armáda bude mít jasnou vizi, jakým způsobem bude moci investovat finanční prostředky, v jakém období, tak aby spouštěli akviziční procesy, které budou mít zajištěné financování i v dalších letech.

Takže mě prosím pěkně ještě jednou zkuste vyslechnout ve věci mé prosby - podpořit můj pozměňovací návrh, který se týká navýšení výdajů resortu obrany. Konkrétně jsem tady hovořila o tom, že by se 1 miliarda převedla Vojenskému zpravodajství na oblast tzv. kyberbezpečnosti a 9 miliard pozemním silám, ať už na nákupy bojové techniky, nebo i vybavení vojáků. Všichni chceme, aby se Česká republika dostala na početní stavy nejenom u armády, ale i policistů tak, abychom dosáhli čísel, které si ministři vytyčili, ať už to je nejdřív 22 tisíc vojáků, následně až do počtu 30 tisíc. Pan ministr Chovanec chce mít 45 tisíc policistů.

Trošku mě mrzí, že tady dnes nesedí pan ministr Pelikán, který podle mě naprosto flagrantním způsobem selhává v oblasti boje za svoje lidi. Vězeňská služba je naprostou popelkou v oblasti ozbrojených a bezpečnostních sborů. Víme to všichni. Kde je pan ministr Pelikán, aby se vyjádřil k tomu, jakým způsobem se v rozpočtu pro rok 2017 promítne navyšování finančních prostředků těmto lidem?

Jestli si to, pane premiére Sobotko, neuvědomujete, tak tady skutečně vám hrozí obrovský problém, protože v té hierarchii příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů z hlediska financí, když jsem si dělala srovnání, nejlépe hodnoceni jsou příslušníci Armády České republiky, následují je celníci, následují je hasiči, pak jsou policisté, pak je hluboký propad a pak je vězeňská služba. Ale na vězeňské službě a na příslušnících vězeňské služby panu ministrovi Pelikánovi evidentně vůbec nezáleží, protože jsem po odchodu paní Válkové, kdy on nastoupil do pozice ministra spravedlnosti, tak jsem z jeho úst neslyšela jedinkrát nějaké lobbování za tuto součást bezpečnostního sboru. A zkuste si, pane premiére, zjistit ty početní stavy. Zkuste si zjistit, kolik ti muži a ty ženy mají mzdu nebo plat. A zkuste zjednat nápravu, pokud se nechcete dožít toho, že ve věznicích nebude mít kdo pravomocně odsouzené hlídat. Koho tam pošlete? Pošlete tam ty policisty? Pošlete tam vojenskou policii? Pošlete tam armádu? Ostatně armádu posíláte kamkoli, přestože jejich úloha je někde jinde.

Za klub Občanské demokratické strany chci říct, že podpoříme ty návrhy, které zlepšují situaci v oblasti, která se týká bezpečnosti, obrany naší země. A chci vás ještě jednou poprosit o podporu mých návrhů. Myslím si, že nehrozí to, že by pan ministr obrany Stropnický nevěděl, za co by armáda tyto navýšené finanční prostředky měla utratit. Těch vizí, strategií máme celou řadu. Můžete si vzít Bílou knihu o obraně. Můžete nahlédnout do KVAČRu, kde mimochodem rozpočet pro rok 2017 v KVAČRu v tom návrhu vůbec neodpovídá. Ale to jsem už říkala na výboru pro obranu.

Chci vás požádat o to, abyste podpořili jak návrh navýšení výdajů do oblasti obrany, tak abyste podpořili i můj pozměňovací návrh, který se týká odebrání 30 milionů 195 tisíc resortu Ministerstva zahraničních věcí z důvodu, že tato položka je ve prospěch organizace, která si nezadá s politickou stranou. Ta organizace se jmenuje UNESCO. Já jsem navrhovala a odůvodňovala svůj návrh tím, že bych tyto finanční prostředky, pokud se odeberou na straně kapitoly státního rozpočtu č. 306 Ministerstvo zahraničních věcí, tak by se přidaly Ministerstvu kultury. Je tady pan ministr Herman. Věřím, že můj návrh nadšeně přijme, protože by tyto finanční prostředky v hodnotě více než 30 milionů korun mohly jít na nějakou edukativní, výchovnou, vzdělávací činnost, zejména pro mladou generaci, aby se tady neopakovaly některé výroky popírající holokaust, popírající historické vazby Izraele k jejich svatým místům, aby skutečně osvěta ve společnosti v této oblasti fungovala a abychom měli i jako Česká republika v tomto ohledu jasno, na koho straně stojíme. Nevím, jak vy, kolegyně a kolegové, ale já jednoznačně stojím na straně Izraele.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu svých návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S náhradní kartou 54 bude dnes hlasovat paní poslankyně Bohdalová a s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan premiér Bohuslav Sobotka.

Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejprve tedy pan poslanec Lank a po něm pan premiér Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se tedy, že jsem předběhl pana premiéra. On to vydrží, já nebudu příliš dlouhý. Chci tady jen vystoupit poměrně krátce s obhajobou našeho pozměňovacího návrhu.

My všichni, jak tady sedíme, máme jeden obrovský dluh. A vůbec nic na tom nemění, že naprostá většina z nás ho nezavinila. Připomenu, že vláda v roce 2010 v rámci úsporných opatření snížila platy příslušníkům policie, vězeňské služby nebo hasičům, a to o 10 %. Jenom pro ilustraci, například příslušníkovi, který byl tehdy zařazený v 6. platové třídě a měl praxi do 21 let, klesl plat o neuvěřitelných 2 650 korun, a to pouze na základě změny snížení tarifů. Z těch jsou ale odvozené například i odměny pro pohotovost například u hasičů, takže propad jejich platů byl v reálu ještě mnohem vyšší. Řada příslušníků bezpečnostních sborů tehdy skončila v insolvenci, protože jejich plat, se kterým počítali, prostě nebyl schopný pokrýt jejich závazky, které aktuálně měli. Toto opatření, toto snížení platů bylo provázeno slibem, že jde o krizové a dočasné opatření, které potrvá tři roky. Máme konec roku 2016 a platy hasičů nebo policistů stále dorovnané nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP