(9.40 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 921/4. Já bych vám řekl, jak budeme hlasovat, respektive -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid! Bude představena procedura hlasování o státním rozpočtu, ať dobře víte, o čem se bude hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Procedura je naprosto jednoduchá. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru, a to po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny na druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Tím bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy a hlasovali bychom o návrhu usnesení k vládnímu návrhu zákona jako celku. A poté bychom hlasovali ještě o doprovodných usneseních, která vzešla z jednání rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Má někdo k navrženému postupu připomínku? Připomínku nevidím, v tom případě bych dal hlasovat, abychom odsouhlasili navržený postup při hlasování o státním rozpočtu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržený postup hlasování o státním rozpočtu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 138. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto postupem byl vysloven souhlas.

 

A já nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. Eviduji několik přihlášených. První požádám o vystoupení paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh, ve kterém zvyšujeme výdaje Ministerstva obrany v příštím roce o 10 miliard korun. Co mě k tomuto návrhu vedlo, jsem vám poměrně podrobně říkala při druhém čtení projednávání státního rozpočtu. Dokonce se to sešlo datumově, to projednávání druhého čtení, s tiskovou konferencí pana premiéra Sobotky poté, kdy v rámci jednotlivých resortů si zval příslušné ministry a projednával s nimi vize v jejich resortech. A z úst pana premiéra několikrát zaznělo to, že on chce, aby naše země nebyla černým pasažérem v rámci Severoatlantické aliance, že stojí o to, aby se výdaje na obranu zvedaly tak, aby Česká republika byla zemí, která plní parametry Washingtonské úmluvy. Proto jsem velmi nemile překvapena z toho, že včera jsem se z tiskové konference dozvěděla, že výdaje na obranu nejsou prioritou této vlády. Tím nechci říkat, že by tou prioritou neměli být pedagogové, proti kterým vlastně to postavil. Že se tedy nezvedne 10 miliard armádě, ale zvedne se 100 milionů pedagogům. Prima, nemám žádný problém s tím, abychom platili lépe pedagogy, ale asi si jsme všichni vědomi situace... (Odmlka pro neklid v sále, poslanci se baví mezi sebou.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám, paní kolegyně, opět zjednám pořádek. Poprosím kolegy a kolegyně v sále, jestliže máte důležitá témata, jděte je řešit do předsálí! Zde projednáváme státní rozpočet na rok 2017. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Asi všichni víte, jaký je závazek z Washingtonské úmluvy, že Česká republika stejně jako ostatní země v rámci Severoatlantické smlouvy mají už léta platit a přispívat dvěma procenty HDP. Rozpočet pro rok 2017 v oblasti obrany je tristní v tom, že dosahuje pouze jednoho procenta.

Pane premiére Sobotko, jakým způsobem chcete naplnit mediální sliby z minulého týdne i podmínky Severoatlantické smlouvy, programové prohlášení vaší vlády, když říkáte, že chcete, aby se rozpočet, resp. procenta HDP pro další období přiblížila alespoň k 1,4 % HDP, tak jak to máte v koaliční smlouvě? Kdy to chcete udělat, když rokem 2017 chvála bohu vaše vláda končí? V jakém období chcete plnit sliby, které dáváte občanům, které dáváte novinářům, a přitom jim neříkáte pravdu?

Chtěla bych ještě jednou poprosit, a to zejména poslance z hnutí ANO, kteří jednak, jejich ministr vede rezort, o kterém tady hovořím. Myslím si, že pan ministr obrany Stropnický může potvrdit to, že v oblasti obrany nepolitikaříme. Nehraje roli, jestli někdo je poslancem opozice, nebo poslancem koalice. Řešíme tady věci, které potřebuje obrana České republiky, které potřebuje naše země, a tak to má být a je to naprosto v pořádku.

Takže vás chci poprosit o to, abyste nepohlíželi na to, jestli ten pozměňovací návrh navrhuje Černochová, nebo by ho navrhoval Chalupa, Gabal, jako v loňském roce, ale abyste na to pohlíželi tím pohledem, co skutečně potřebujeme. Abychom si nedělali ostudu i v rámci mezinárodních závazků. Pokud vám tady navrhuje zástupce opozice a podává ruku v tom, že podpoříme zvýšení rozpočtu v této oblasti, tak mně přijde, že neuvažujete ani trošku racionálně v tom, že byste tuto nabídku měli využít. Protože jak říkám, příští rok je rokem posledním v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny a já bych byla velmi ráda, aby se trend navyšování výdajů na obranu obrátil v čase co možná nejkratším.

Víte, tady je samozřejmě i to přiznání pana premiéra, svým způsobem přiznání i pana ministra obrany a dalších ministrů, že se jim nedaří utrácet za akvizice, že se jim nedaří investovat. Hovořil tady o tom i pan prezident. Tady si ale v tom případě, pane premiére, musíte sáhnout do svědomí, protože byla to vaše vláda, která předkládala novelu zákona o veřejných zakázkách, o kterém vy jste hovořili společně s paní ministryní Šlechtovou, jakým významným způsobem změní oblast akvizičních procesů. Jakým způsobem se všechno urychlí. Honili jste nás tady tak, že je zapotřebí ten zákon pomalu přijímat v nějakém zrychleném řízení. Ten zákon platí, jeho efektivita je nulová. Vidíme to na tom čerpání, to si myslím, že bude téma někdy na únor, březen, až budeme mít výsledky rozpočtu konkrétně v kapitole obrany za rok 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP