(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme pokračovat v přerušené schůzi. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Jan Hamáček do 12 hodin z důvodu zahraniční cesty, Markéta Adamová od 16.30 z osobních důvodů, Marek Benda ze zdravotních důvodů, Marek Černoch ze zdravotních důvodů, Ivan Gabal z důvodu zahraniční cesty, Olga Havlová z rodinných důvodů, do 14.30 z osobních důvodů Soňa Marková, Josef Novotný bez udání důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Anna Putnová z pracovních důvodů, Jan Sedláček ze zdravotních důvodů a do 11 hodin z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Pavel Šrámek.

Z členů vlády se omlouvají od 14 hodin z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, od 13.30 do 16.30 z pracovních důvodů Michaela Marksová, Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, od 14 hodin z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan ministr Robert Pelikán, dále Kateřina Valachová ze zdravotních důvodů a Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Další omluvenky, které mám, jsou od 13 hodin do konce jednání z osobních důvodů a dále ze zítřejšího dne 8. 12. na celý den z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Novotný. Dále ve středu od 9.30 do 11 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Gabriela Hubáčková.

S náhradní kartou číslo 22 dnes bude hlasovat pan poslanec Vondráček.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům: 183, je to sněmovní tisk 921, státní rozpočet na rok 2017, třetí čtení, a dále body 184, 185,186, což jsou sněmovní tisky 922, 923 a 952 související se státním rozpočtem, a bod 201, je to sněmovní tisk 724, autorský zákon, třetí čtení. Poté bychom se případně zabývali dalšími body z bloku třetího čtení dle schváleného pořadu schůze a dále pevně zařazenými body 40, 132 a 261, což jsou sněmovní tisky 681, 853, a informace ministra dopravy Dana Ťoka.

Táži se, zda má někdo návrhy na úpravu pořadu schůze. Hlásí se pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že včera jsme těsně nedoprojednali první čtení zákona o vojácích z povolání a skončili jsme de facto před hlasováním - byla poslední přihláška pana předsedy Stanjury -, tak mi dovolte, abych na žádost pana ministra obrany navrhl jménem našeho poslaneckého klubu pevné zařazení tohoto bodu. Jedná se o bod číslo 39, vládní návrh o vojácích z povolání, sněmovní tisk 958, první čtení, na dnešek napevno po již pevně zařazeném bodu číslo 132. Prosím vás o podporu tohoto návrhu, abychom tento zákon posunuli do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí s návrhem na úpravu pořadu schůze. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Rozumím tomu návrhu. Včera jsem chtěl navrhnout, ať jednáme po 19. hodině, ať to doprojednáme, a už jsem to nestihl. Nicméně abychom ho mohli podpořit, tak bych modifikoval ten návrh, aby to bylo hlasovatelné, aby tento bod byl zařazen po všech již pevně zařazených bodech. Ať se zase nedělá to, že když náhodou projde opozici jeden bod, tak se před něho předřazují další. Takže můj protinávrh je, aby tento bod z prvního čtení zákona o vojácích z povolání byl zařazen po všech pevně zařazených bodech tak, jak máme na programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych s dovolením reagoval na tento protinávrh pana kolegy Stanjury. Záměrně jsem navrhl pevné zařazení tohoto bodu před tu, předpokládám, dlouhou debatu o D8, na kterou je ministr Ťok připraven, a tady jsme předpokládali, že to bude trvat relativně krátce. Ale pokud to dáme až za tu debatu a ten mimořádný bod k dálnici D8, tak na to znovu nemusí dojít. Proto jsem to takto navrhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ale za to si můžete sami, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. My jsme k tomu svolali mimořádnou schůzi. Pan ministr Ťok na ni vlastně neodpověděl. Vy jste zabili program. My jsme to dávno mohli mít projednané. Nevím, z čeho usuzujete, že bude dlouhé projednávání té D8. Já nevím. Nepředpokládám, že by to jednání bylo nějak dlouhé. A není to mimořádný bod. Je to bod jako každý jiný. Ale opět se ukazuje, že pokud opozici náhodou nějaký návrh projde, tak pokud se skutečně nezačne projednávat, nemá cenu se radovat, že o tom budeme diskutovat. Protože to tak být nemusí. Myslím, že ta moje nabídka je férová, protože souhlasím s tím, že to můžeme dokončit jenom - tak nám v tom nedělejte chaos. Nechte to tak, jak to bylo. Děkuji.

Ale říkám, proč jste, když pan ministr je připravený - proč nebyl připravený na mimořádné schůzi? Proč vy všichni - pan ministr ne - ale proč vy jste hlasovali proti přijetí programu? Už jsme to dávno mohli mít vydiskutované. A to se vám nechtělo. A dneska přicházíte a říkáte: A buďte rozumní, dneska ten ministr připravený je. My jsme byli připraveni už tehdy. My jsme dneska připraveni na všechno. I na to, že ti vojáci budou dřív. Ale abyste nás nemotivoval, aby náhodou debata o vojácích z povolání nebyla velmi dlouhá. Protože rozprava ještě uzavřena nebyla. Takže ještě nejsme před hlasováním. My to teda velmi zvážíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. K bodu 39 eviduji dva návrhy, kdy je možné je zařadit. Myslím si, že rozhodne hlasování.

Táži se, zda někdo další má návrh na úpravu nebo změnu navrženého programu. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování návrhů tak, jak byly předloženy. Je zde návrh, aby bod 39 o vojácích z povolání, sněmovní tisk 958... První návrh je, aby byl pevně zařazen po bodu 132, a je tam protinávrh, aby byl zařazen po všech již pevně zařazených bodech. Nejprve tedy dáme hlasovat o protinávrhu. V případě, že neprojde, dáme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. (O slovo se hlásí poslanec Sklenák.) Prosím pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Domnívám se, že bychom měli o těch návrzích hlasovat tak, jak byly podány. Jeden návrh na změnu programu přednesl pan kolega Faltýnek, druhý pan kolega Stanjura. A takhle by měly být hlasovány podle mého názoru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Proti tomuto postupu nevidím námitku. V tom případě budeme nejprve hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, a to je, že bod 39 zařadíme pevně po bodu 132.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou úpravu programu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 137. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 99, proti 28. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze. Budeme pokračovat dál dle schváleného pořadu. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

183.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
/sněmovní tisk 921/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 921/4.

Dříve než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václava Votavu, aby uvedl soubor pozměňovacích návrhů a přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP