(9.20 hodin)
(pokračuje Zeman)

Druhý batoh nebo druhé břemeno jsou sociální dávky. Můžete se divit, že toto slovo slyšíte od levicového politika. A zatímco jsou sociální dávky, které pomáhají lidem, jsou také sociální dávky, které lidem škodí, například tím, že je odnaučují pracovat. Jinými slovy, máme zde několik nesmyslných typů sociálních dávek, například doplatek na bydlení, který generoval obchod s chudobou v podobě ubytovna. Koneckonců i příspěvek na bydlení, o němž by se také dalo s úspěchem diskutovat, ale máme zde také libě znějící dávku, která se jmenuje podpora v hmotné nouzi.

Mluvil jsem nedávno s bývalým ministrem práce a sociálních věcí Koníčkem a ten mi říkal: příspěvek v hmotné nouzi dostane každý, kdo si o něj řekne. A když ke mně přišla generální ředitelka Úřadu práce, tak to v podstatě potvrdila s tím, že agresivní klienti vyhrožují tu vymlácením oken, tu podřezáním dětí, a tak tu dávku nakonec téměř všichni dostanou. A přitom úřady práce evidují ty, kdo odmítli nabízenou práci, aniž by jim v tom bránili vážné, např. zdravotní důvody. Tuto evidenci bychom měli využít, a jak anticipuje i nedávno přijatý zákon, měli bychom omezit sociální dávky těm, kdo odmítají pracovat a kdo se posmívají těm, kdo poctivě každý den chodí do práce. Neboť téměř 400 tisíc nezaměstnaných je většinově fiktivně nezaměstnaných. Ne proto, že by museli, ale proto, že si to sami přejí. No a když si sečteme objem takto vyplácených sociálních dávek, dospějeme k částce, která bude zhruba poloviční ve srovnání s dotacemi na obnovitelné zdroje.

To jsou tedy dva nedostatečně využité zdroje úspor, které vytýkám tomuto návrhu státního rozpočtu.

Protože každá mince má dvě strany a protože každá bilance zahrnuje má dáti i dal, chtěl bych s potěšením říci, že celkově nejenom návrh státního rozpočtu, ale i již zmíněné pokladní plnění považuji za pozitivní a vyjádřím mu, i tímto projevem, svoji podporu.

Kolegyně a kolegové, téměř každý můj projev končí bonmotem a tohoto bonmotu nebudete ušetřeni ani dnes. Před téměř čtyřmi roky jsem se dopustil jisté neprozřetelnosti. Při projednávání programového prohlášení nové vlády jsem řekl, že pokud se ministru financí s takovým objemem plánovaných rozpočtových výdajů podaří dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, navrhnu ho na Nobelovu cenu za ekonomii. Ještě je prosinec. Těch 55 miliard vykazovaného rozpočtového přebytku se může rozplynout. Počkáme si na leden. Ale kdyby se nerozplynuly, již dnes vám sděluji, že pátrám po adrese nobelovského výboru.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk. Prezident odchází ze sálu, poslanci povstávají.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji panu prezidentovi za proslov a za návštěvu Sněmovny.

V tuto chvíli přerušuji jednání na pět minut, budeme pokračovat v 9.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP