(17.50 hodin)
(pokračuje Valachová)

Chtěla bych jenom říct, když jsem s kolegy o této situaci mluvila, také jsem svolala dané asociace ještě před Vánocemi na schůzku přímo se mnou osobně, s ministryní, a hlavně dohromady u jednoho stolu, tak řada z těchto asociací dané prohlášení zpochybňovala. Někteří říkali, že je nepodepsali, nebo zpochybňovali část z prohlášení, která byla pod toto společné prohlášení zahrnuta. Nepokládám to za korektní přístup. A chci říct, že školská poradenská zařízení byla podfinancována a opuštěna ze strany všech, tedy včetně svých zřizovatelů, po dlouhá léta a řada z problémů, které jsou přičítány novele školského zákona, jsou problémy, které tam panují dlouhodobě.

Ale nechci si už ani stěžovat ani žehrat, naopak naslouchám školským poradenským zařízením. Záleží mně na tom, aby kolegové měli lepší podmínky, včetně například toho, že pokládám zařazování těchto kolegů do platových tříd za dlouhodobé porušování zákona. A také tímto směrem činím kroky, aby bylo toto financování dostatečné a narovnáno. Také bych chtěla říct, že co se týká materiálních podmínek, tak znovu zdůrazňuji, že finančních prostředků je dostatek, a to jak pro podporu škol, tak pro podporu školských poradenských zařízení.

Ještě bych zmínila ráda problémy s elektronickým přístupem a s využíváním formulářů, protože tyto formuláře měly naopak kolegům a kolegyním ve školských poradenských zařízeních pomoci. Ano, při startu tohoto systému opravdu docházelo k problémům, kdy docházelo k zahlcení při vyplňování formulářů a systémy nefungovaly dostatečně rychle. Toto se podařilo odstranit v tuto chvíli a podotýkám, že se to odstranilo během dvou měsíců. Formuláře jsou plně funkční. Zprávy, které z území máme, ukazují, že to není problém softwaru ani formuláře, ale naopak zastaralého hardwaru v některých školských poradenských zařízeních. Tady asi věřím, že pochopíte, že toto není odpovědností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ale znovu zdůrazňuji, s kolegy ze školských poradenských zařízeních komunikujeme. Řešíme to, na co nás navádí, abychom zlepšili. A skutečně odmítám obsah tohoto prohlášení k tíži rezortu a k tíži změn od 1. září. Nepokládám je v tomto ohledu skutečně za korektní a budu osobně s kolegy mluvit v tomto duchu, protože se nedomnívám, že bychom dětem nějak zvlášť pomáhali démonizací věci, místo toho, abychom konečně začali problémy řešit. A já je vyřešit chci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Paní poslankyně dá doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za odpověď. Nicméně musím říci, že nejde jenom o poradenská zařízení. Jde i o školy. Myslím, že je škoda, že nebyla vůle k tomu, aby byl přijat náš návrh zákona, aby se tzv. společné vzdělávání odložilo o dva roky a aby se to skutečně připravilo. Aby se ověřily věci. Mohlo by se dojít k závěru, že to opravdu není nejlepší krok, který by měl být. Aspoň jak mluvím s učiteli a řediteli, tak tam, kde jsou některé děti s mentálním postižením, jsou problémy. Učitelé si s tím nevědí rady. Rodiče si stěžují. Chtějí odhlašovat děti. Prostě problémy tady velké jsou. A naopak to dítě tam bývá kolikrát diskriminováno a šikanováno. Je na tom hůře ve společném vzdělávání. Je více vyčleněno, než když bylo na speciální škole nebo v základní škole, která měla tento program.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já bych chtěla jenom říci, že skutečně od 1. září nedošlo k zásadnímu žádnému přesunu dětí ze stávajících speciálních škol nebo speciálních tříd směrem do běžného proudu. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že děti máme tam, kde jsme je měli 30. června, s výjimkou prvňáčků.

Žádné speciální školy jsme nezrušili, nerušíme ani nemáme zájem řešit. A volba rodiče, jestli dítě s lehkým mentálním postižením pošle do běžné školy, nebo dříve do tzv. školy praktické nebo nyní speciální školy podle § 16 odst. 9, platila vždycky a platí dále. Rozdíl od 1. září je pouze v tom, že zatímco předtím to bylo všem jedno a všichni se topili jako myši, rodiče, děti i učitelé, bez jakékoliv podpory, teď v běžných školách postupně zvyšujeme podporu tak, aby když se takováto situace stane, tak aby na to nebyli rodiče, děti a učitelé sami a nebyli bez finanční podpory anebo aby bez ohledu na to, že v blízkosti bydliště dané rodiny není základní škola praktická, protože takové kapacity nemáme na celém území republiky a zvolím v malé obci např. malotřídku, tak aby malotřídka nedostala desetinu finančních prostředků na zvládnutí situace specifických potřeb takovéhoto dítěte jako o padesát kilometrů dál do té doby tzv. škola praktická.

Prosím, věřte, že o toto to hlavně šlo. O fér podmínky, o otevřené dveře do našich škol. A pokud paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího má ony konkrétní poznatky, kde dochází k nějakým problémům, není tam dostatečná podpora, opravdu ji prostřednictvím pana předsedajícího prosím, aby mně tyto situace, případy předala a budeme je ihned řešit, abychom nalezli odpovídající podporu všem. (Upozornění na čas.)

Chtěla bych říct, administrativa na našich školách stoupá a rozhodně nespíme na vavřínech a chceme nejpozději do března příštího roku obecně představit plán na snížení byrokracie ve školách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A poslední interpelace dnešního dne bude mít pan poslanec Karel Šidlo. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Slibuji, že budu v rámci svého času dostatečně rychlý, protože jsem domluven s panem ministrem, který odešel, a požaduji po něm písemnou odpověď na dotazy, které položím.

Vážený pane ministře, dovolte mi vás požádat o stanovisko k velmi závažnému problému, který vznikl společnosti České dráhy, a. s., na který jsem upozornil při jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny před několika dny. Nedojde-li k jeho neprodlenému řešení, je přímo ohrožena existence národního železničního dopravce vzhledem k jeho vyloučení ze soutěží na trhu veřejné dopravy.

Dnem 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a současně byl novelizován zákon o veřejných službách k přepravě cestujících, zákon č. 135/2016 Sb. Podle uvedených zákonů má objednavatel veřejných služeb, to je kraj i stát, novou povinnost vyloučit z nabídkového řízení vybraného dopravce, který nemá zaknihované akcie. České dráhy mají ze zákona o Český dráhách akcie v listinné podobě a jejich zaknihování uvedený zákon o Českých dráhách brání. Zaknihování je v rozporu se zákonem a tyto akcie by byly zneplatněny.

Nyní tři otázky. Proč k této situaci vlastně došlo? Z pozice zřizovatele Českých drah jste měli dostatek času legislativně upravit podmínky pro národního dopravce. Proč jste tak neučinili? A poslední. Co konkrétně uděláte pro zachování národního dopravce a dodržení memoranda s kraji pro regionální železniční dopravu?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. I za to, že jste dodržel časový limit. A konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Děkuji vám, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a přerušuji jednání schůze do zítřejších devíti hodin ranních.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP