(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která svou interpelaci stáhla. Nyní požádám pana poslance Jiřího Zlatušku, který bude interpelovat pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, interpeluji znovu informační systém pro výzkum a vývoj. Odpověděl jste mi písemně, že komponenta vstupu údajů do tohoto systému nebyla součástí systému, ale evidentně byla vypnuta stejný den jako zbytek systému, stejně tak komponenta CEZ s údaji z let 1999 až 2003, která také chybí. A stejně tak je dnes nekvalitní export dat z RIVu, dříve bylo více než 70 údajů, dneska jen 19. Ale velkým problémem je pomalá funkce systému. Systém je více než šedesátkrát pomalejší než původní. Jednoduchý test na příjmení Procházka dává odpověď, jejíž vyhledání trvá více než minutu, 67 vteřin, dříve to bylo pod vteřinu. Není přesný. Vyhledávací podmínka na sedm let v gulagu dala hodnotu počtu výskytu jedna, ale ve výpisu byly dva. Takže ani nedává relevantní údaje.

Co s tímto hodláte dělat a kdo za to bude odpovědný? Vím, že systém získal od firmy Deloitte speciální ocenění v eGovernmentu. Firma Deloitte je bývalým zaměstnavatelem vašeho náměstka. To ocenění bylo objednáno Úřadem vlády? Pokud ano, tak kolik za to Úřad vlády zaplatil? Nebo to byla iniciativa firmy, případně firmy se svým bývalým zaměstnancem, což by ji podle mého názoru diskvalifikovalo jako jakoukoliv firmu s expertní hodnotou pro jakékoliv seriózní využívání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana vicepremiéra, aby vám odpověděl. Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych panu kolegovi odpověděl, že ústní interpelace v podstatě navazuje i na vaše písemné, které byly dvě, na které dostanete odpověď, takže se omlouvám, pokud se v některých věcech budu opakovat. Oceňuji, že v souvislosti s informačním systémem nemluvíte o nezákonnosti, nelegalitě, popřípadě o kómatu, ale o pomalosti. My se s tím občas setkáváme.

Ne vždycky je to tak, jak říkáte v těch časech. Záleží asi na podmínkách. Nicméně rychlost odezvy aplikace není ovlivněna pouze zvoleným databázovým systémem. Rámec rozsahu využívaných funkcí je plně porovnatelný s databázovým serverem Oracle. Zátěž, kterou si informační systém nese, je již z předchozího systému, protože je především komplikovaný datový model a neudržovaná databáze. Z důvodu zachování kompatibility s navazujícími systémy však byla tato oblast ponechána beze změny. My bychom ji samozřejmě chtěli přeměnit, ale tím bychom dostali do těžké situace navazující systémy. Větší redesign databáze je v plánu až ve střednědobém časovém výhledu mimo jiné v návaznosti na zavádění standardu CERIF. Náklady, které by musel Úřad vlády vynaložit na pořízení licence Oracle a následně pak každoročně na platby jeho údržby, nejsou ospravedlnitelné možným parciálním zrychlením některých operací, jehož dosažení v souvislosti se změnou databáze navíc není vůbec garantováno.

Pokud jde o to, že systém pro vstup dat byl dřívější vklad, není nutnou součástí informačního systému VaVaI. Musím znovu konstatovat, že zákon č. 130/2002 Sb. v § 30 stanoví, že za prvé informační systém výzkumu, vývoje a inovací má čtyři vzájemně provázané části, kterými jsou centrální evidence projektů, centrální evidenci aktivit výzkumu, vývoje a inovací, rejstřík informace o výsledcích a evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Z uvedené definice je zřejmé, že žádná další externí aplikace pro vkládání dat není zákonem danou součástí informačního systému. V zákoně popsané moduly informačního systému VaVaI 2.0 obsahuje, a to včetně rozhraní pro on-line vkládání, informaci a jejich správu.

Každopádně tato myšlenka je již nyní aktuálně vyřešena tím, že jsme od 19. 11. rozběhli zcela jasně nad rámec zákona povinností, které nám ze zákona vyplývají, aplikaci VaV editační rozhraní Waver, to je aplikaci pro přípravu dávkového zpracování informací pro systém modul CEP. Pro RIV probíhá konečné testování funkčnosti této aplikace. Plně funkční a přístupná by měla být do příštího týdne.

Konečně, jak vám ještě uvedu ve své písemné odpovědi, mi dovolte vás informovat, že naše snaha o získání technické a právní nezávislosti byla oceněna speciálním oceněním v soutěži projektů elektronizace státní správy eGovernment the best 2016 - Deloitte, kterou převzal z rukou náměstka ministra vnitra pro státní službu náměstek pro řízení sekce pro vědu, výzkum a inovaci. Nejde tedy o žádnou objednávku. Zásadně to odmítám a kategoricky se ohrazuji proti tomu, že by náměstek pro státní službu byl nějakou figurkou, která by se nechala zneužít k nějakým účelovým oceněním. To je samozřejmě nesmysl. Co se týká tohoto, já bych se mohl taky ptát, jestli vám náhodou neradí nebo nekonzultujete svoje interpelace s lidmi, kteří dříve byli ekonomicky zapojeni do bývalého systému. Myslím, že to asi není úplně namístě.

Každopádně co s tím uděláme. My jsme měli dvě velké akce, kde jsme představovali informační systém, kde nám byly ještě navrhovány různé postupy, byly nám v podstatě oponovány jednotlivé funkcionality, byly ukazovány jednotlivé nedostatky, které se ještě občas objevují. Stejně tak máme velmi dobrou spolupráci s velkým množstvím jednotlivců a institucí, které nám dávají konkrétní podněty, které potom řešíme. To znamená, i vzhledem k tomu, že tento nový informační systém je dáván za vzor mnohým dalším a mnohé další resorty se chtějí inspirovat v tom, jak jsme celou situaci vyřešili, tak se domnívám, že je to na ocenění práce mých spolupracovníků.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane vicepremiére, mé pochybnosti o zákonnosti stále trvají, jenom jsem je zde neopakoval. Co se týká vypnutí komponenty pro vstup dat, byla vypnuta současně se zbytkem systému. Jak dlouho předem jste řekli resortu, nebo konkrétně resortu Ministerstva školství, že tuto komponentu vypnete, pokud nebyla vypnuta současně s informačním systémem výzkumu a vývoje. Tohle nedává smysl a nedává to smysl z hlediska logiky toho, jak se informační systémy používají.

Pokud skutečně to ocenění bylo dáno firmou Deloitte, která je nad ním podepsaná, z její iniciativy, tak opakuji, diskvalifikuje ji to z posuzování jakýchkoliv informačních systémů. Nemám žádné ekonomické ani jiné vazby s původními tvůrci systému. Myslím si, že ten systém byl drahý, myslím si, že byl nesprávně zadán, ale to nic nemění na tom, že způsob, kterým jste ho -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče. Položte otázku, jestli vás můžu poprosit, váš čas.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Opakuji otázku, na kterou jsem nedostal odpověď, protože s odpovědí nejsem spokojen. V okamžiku, kdy půl roku nedostávají řešitelé finance v řádu milionů, a tohle považujete, že je v pořádku a příkladné fungování systému, tak je to absolutně -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám, ale žádám vás, abyste respektoval čas stejně tak, jak to činí vaši kolegové. Děkuji. Prosím, pane vicepremiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP