(16.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Dnem 1. července 2016 se stala smluvní stranou SŽDC této nájemní smlouvy v pozici pronajímatele. Předmětem této nájemní smlouvy je i závazek nájemce provést revitalizace předmětu nájmu, stanovené prostory železniční stanice Praha hlavní nádraží, kdy revitalizací se rozumí zejména rekonstrukce, modernizace, přestavba a opravy stavebními, případně montážními pracemi včetně dodávek materiálu a technologických dodávek včetně prací nutných pro přemístění zařízení a inženýrských sítí.

Doba trvání smluvního vztahu založeného citovanou nájemní smlouvou byla ukončena dne 16. října 2016 uplynutím doby nájmu. V návaznosti na jeho skončení vznikla SŽDC povinnost vypořádat s nájemcem technické zhodnocení a další závazky formou finančního plnění.

Aktuální stav je, že Grandi Stazioni vyzvala Správu železniční dopravní cesty z důvodu ukončení nájemní smlouvy k peněžité úhradě v celkové výši 776 mil. 503 tis. 99 korun. Výše tohoto požadavku je v tuto chvíli sporná, neboť obě strany se neshodují na stejné interpretaci. Společnost Grandi Stazioni podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu, jíž se domáhá výše uvedeného finančního plnění, a v tuto chvíli má SŽDC vytvořenou finanční rezervu na platbu z důvodu ukončení nájemní smlouvy.

K ostatním uzavřeným smlouvám mohu uvést to, že společnost Grandi Stazioni uzavřela původně smlouvy na tři nádraží. Praha hlavní nádraží, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Smlouva na Karlovy Vary byla na návrh společnosti ukončena. Byla uhrazena smluvní pokuta ze strany Grandi Stazioni. A smlouva na Mariánské Lázně běží dále. Rekonstrukce je ukončena.

Jestli můžu dodat, situace je taková, že Grandi Stazioni měla desetiletou smlouvu. Během deseti let nesplnila své podmínky. Smlouva jí byla prodloužena o další tři roky. Ani po tyto tři roky nesplnila podmínky.

Situace je taková, že Správa železniční dopravní cesty již uhradila prokázané náklady Grandi Stazioni a o ten zbytek se pravděpodobně budeme soudit. Správa železniční dopravní cesty dneska říká, že si je jista, že věci, které jsou tam vyfakturovány nebo určeny, nejsou prokazatelné stavební náklady. Plán je takový, že hlavní nádraží bude nadále provozovat Správa železniční dopravní cesty. My už nebudeme hledat žádného prostředníka. Příjmy z nájmů prostor, které tam dnes jsou, jsou zhruba 100 až 120 mil. ročně. To znamená, z hlediska státu se velmi vyplatí, když tyto příjmy půjdou přímo do Správy železniční dopravní cesty a budou použity na opravu jak nádraží hlavního, tak i jiných nádraží. A jinak Správa železniční dopravní cesty má za úkol připravit komplexní rekonstrukci toho, co italská strana nebyla ochotna opravovat. Oni opravili pouze ty části, které jim nesly peníze, a na zbytek se - jak to říct hezky? Prostě se s tím nezabývali.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Ptám se pana poslance Hovorky, jestli chce položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Chtěl bych se přesto ještě zeptat, kolik je částka oprávněných proinvestovaných nákladů. Jestli to není tajemství. A potom samozřejmě, pokud se jedná o pronájmy, tak je samozřejmě výhodnější pro SŽDC, aby to provozovala sama, protože poměr investovaných peněz a zisku z pronájmu, je tam velký nepoměr mezi tím, co by italský partner mohl získat za třicet let pronájmu.

Stejně tak by mě zajímalo ještě u Mariánských Lázní, jestli tam, pokud to probíhá, jestli to bude splněno v termínu. A jestli také pronájem prostor tím pádem půjde zase asi společnosti Grandi Stazioni i nadále.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, řeknu ještě ušlý zisk. Podle analýzy našich právníků na žádný ušlý zisk nemá Grandi Stazioni nárok. My jsme ji smlouvu nevypověděli. Smlouva doběhla do konce a nebylo lze ji prodloužit. Takže z tohoto titulu jim žádný nárok nikdy nevznikl. Mohou to soudit, ale my předpokládáme, že by to vysoudit v žádném případě neměli. Co se týče částky, kterou jsme vyplatili, tak jsme vyplatili zhruba 560 mil., což jsou reálné náklady, které my jsme přesvědčeni, že tam dali. O zbytek se budeme pravděpodobně soudit nebo dojde k nějaké dohodě. To ještě uvidíme. To nechme dalšímu vývoji.

Co se týče Mariánských Lázní, tam oni splnili to, co smlouva předpokládala, takže tam vznikl nárok na prodloužení a tam to pravděpodobně půjde tímto směrem. Ale já bych tady nechtěl... nemám úplně všechny informace, takže bych vám to ještě dal písemně.

Co se týče celkového případu, když to takto spočítám, i kdybychom zaplatili Grandi Stazioni oněch 780 mil., které chtějí, tak když si takto přes palec spočítáme třicet let zhruba krát 100, 110 mil., výnosu nebo zisku - ne výnosu, protože tam je to zisk tohoto případu, tak si myslím, že je to jednoznačně výhodnější se o to starat sami. A myslím si, že se to odrazí ve vzhledu jak hlavního nádraží, tak jiných nádraží, kde ty peníze budeme používat pro opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní bude následovat další interpelace paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové na ministryni školství. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci vládou schváleného podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem.

Musím říci, že je mi velice líto, že jako ministryně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dovolíte schválit tento záměr a de facto se vůbec svého rezortu nezastanete. Alespoň jsem to nikde nezaznamenala. V oblasti náhradní rodinné péče tato zpráva vyvolala značné rozhořčení, nepochopení a především zklamání. Nevím, zda jste to vůbec zaznamenala, ale všichni zástupci ústavní péče s tímto záměrem zásadně nesouhlasí. Snaží se vám svůj postoj předložit. Bohužel, nejsou vyslyšeni.

Vážená paní ministryně, proč nenasloucháte svým lidem, kteří jsou odborníci a mají odborné vzdělání? Zástupci v ústavní péči mají speciální pedagogické vzdělání a další jiná potřebná speciální vzdělání. Mají dlouholetou praxi. Proč se vaše ministerstvo již neptá především u svých lidí a nechá si předložit podklady, které jsou neodborné, napsané jednostranně a především účelně a z velké části od neziskových organizací? Proč jste ochotna nechat přejít dětské domovy pod rezort Ministerstva práce a sociálních věcí a ve své gesci si ponechat pouze výchovné ústavy a diagnostické ústavy? Jaké odborné rozhodnutí vás k tomu vedlo a čím se dětské domovy liší od ostatní ústavní péče? Jednala jste na toto téma s Asociací krajů? Poslední stanovisko bylo vůči schválenému záměru vlády zásadně negativní. Připomínám, z července 2016. Jak chcete řešit např. sourozenecké skupiny, kterých neustále přibývá? A kde jsou děti nad i pod sedm let věku? Schvalujete snad do budoucna jejich rozdělování? Co bude např. s dítětem, které bylo odebráno před sedmým rokem a bylo např. v přechodné pěstounské péči a následní pěstouni nebudou? Nařídí se tedy ústavní výchova? (Upozornění na čas.) A jak budou soudy řešit děti, pro které nebudou pěstouni? Kam se umístí a na základě jakého předběžného opatření? A kolikrát ho soud bude muset prodlužovat?

Já vám děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP