(15.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane premiére, obracím se na vás s problémem, který trápí obyvatele části Libereckého kraje. Jedná se o rozšíření hnědouhelného dolu Turów, ležícího nedaleko polské Bogatyně při česko-polských hranicích. Plánované rozšíření a výrazné prohloubení dolu bude stahovat vodu z širokého okolí. Tímto zásahem hrozí totiž nejen poškození životního prostředí, ale zejména ztráta zásob podzemní vody v této velké lokalitě. Díky snížení výšky hladiny podzemních vod vyschnou některé zdroje pitné vody a studně. Proto do budoucna bude nutné zajistit pro naše spoluobčany žijící v této oblasti náhradní zdroje pitné vody, dostavbu vodovodní sítě a tak dále.

Moje otázky zní, kdo ponese náklady za vzniklé škody na území České republiky rozšířením hnědouhelného dolu Turów a jaké kroky podnikla a podnikne naše vláda v této věci. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, zdá se, že v tom regionu je konfliktních bodů více. Já jsem rád, že alespoň jeden z nich byl vyřešen. To byla otázka zastínění skleníků u Bogatyně, kde, jak jsem byl informován, ten provozovatel nebo majitel těchto obřích skleníků, které jsou tedy vytápěny z elektrárny, která stojí na tom dole Turów, zastínil velkou část plochy. To znamená, že se výrazně snížilo světelné znečištění. I toto bylo jedno z témat, o kterých jsme jednali s Polskem na vysoké úrovni, tak abychom dosáhli zlepšení situace.

Obávám se, že rozšíření uhelného dolu Turów a možné negativní dopady na území České republiky budou výrazně složitějším problémem, než byla otázka světelného znečištění. Já jsem se dohodl s panem ministrem životního prostředí, že se sestaví meziresortní skupina na vládní úrovni. Ministerstvo životního prostředí tuto skupinu dalo dohromady. Osmého dubna letošního roku jsme jednali o situaci kolem dolu Turów s představiteli polské vlády, to znamená, jednali jsme o tom jak na úrovni předsedů vlád, tak o této věci jednali separátně ministři životního prostředí. Jasně jsme signalizovali polské vládě, že zde vnímáme silné riziko ohrožení zdrojů vody na české straně právě v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu Turów. Polská premiérka na tomto jednání potvrdila, že si Polsko je vědomo závažnosti této situace a že učiní maximum opatření pro to, aby nedošlo ke ztrátě podzemní vody v českém příhraničí.

Dne 13. dubna letošního roku, to znamená pět dnů po tom jednání ve Varšavě, se v Praze sešla nově ustavená česko-polská expertní pracovní skupina. Vy jste se ptal, pane poslanče, co jsme udělali. Zahájili jsme skutečně intenzivní jednání s polskou stranou. Takto intenzivní jednání v minulosti o této věci vedeno nebylo. Byla tedy ustavena pracovní skupina. Druhé jednání pracovní skupiny bylo 30. září v Bogatyni a další jednání pracovní skupiny se připravuje na 22. prosince letošního roku v Praze. Na tom posledním jednání polská strana informovala o tom, že oproti původním předpokladům nebude dokumentace pro EIA vypracována do konce letošního roku. Česká strana samozřejmě požaduje, aby se mohla zúčastnit posouzení dopadů na životní prostředí, a požadujeme tedy, aby z polské strany byla zpracována a české straně poskytnuta příslušná dokumentace.

V každém případě budeme postupovat v těch dalších jednáních s polskou stranou tak, abychom dosáhli takového chování majitele dolu, aby pokud možno nebyla ohrožena podzemní voda na české straně. Pokud by se to nepovedlo, pak bude nezbytné jednat o kompenzacích pro českou stranu.

V každém případě paralelně s tímto procesem, to znamená jednání s Poláky a jednání o možných kompenzacích, pokud by se nepovedlo ovlivnit to rozšiřování dolu Turów, tak tím dalším krokem je prověřování toho, z jakých zdrojů a jak bychom mohli jako vláda pomoci financovat opatření na řešení ztráty zdrojů pitné vody. Ministerstvo životního prostředí nyní tuto věc prověřuje a já počítám s tím, že následně by ten materiál měl být předložen na jednání vlády. Já se také dnes večer setkám s ministrem životního prostředí, abychom bilancovali ty věci, které se na Ministerstvu životního prostředí povedly a které budou prioritou ještě těch příštích 11 měsíců. A chtěl bych vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, ujistit, že jednání s polskou stranou a otázka dopadů rozšíření dolu Turów budou jednou z priorit a bude to jeden z klíčových úkolů, který dostane pan ministr Brabec. Stejně tak potřebujeme pokročit z hlediska diskuse o těch projektech, které jsou v regionu připraveny a které by v této souvislosti mohly zajistit dostupnost zdrojů vody pro obyvatele, kteří v tomto regionu žijí. Takže bude to jeden z prioritních úkolů pro pana ministra Brabce.

Já se chci ještě do konce letošního roku, pokud se to povede, setkat s předsedkyní polské vlády a rovněž rozšíření dolu Turów bude součástí agendy, o které budeme mluvit. Mě budou zajímat důvody, proč Polsko zatím nedodalo podklady, které se týkají EIA, které česká strana požadovala, a budu chtít dosáhnout stanovení nového termínu, ke kterému bychom tyto podklady mohli dostat, tak abychom je mohli posoudit a mohli se samozřejmě vyjádřit k těm dopadům na zdroje pitné vody na naší straně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Ploc nemá doplňující otázku.

V šesté interpelaci pan poslanec Karel Fiedler bude interpelovat pana premiéra ve věci kontroly a dozoru nad prováděním exekucí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, přítomní, dobré odpoledne, pane premiére. Já bych chtěl navázat na to, co už jsem říkal na plénu Poslanecké sněmovny, a zatím se mi nepodařilo získat relevantní odpověď. Bylo to i tím, že dnes nedošlo na mou písemnou interpelaci dopoledne.

Nicméně k vám jako k premiérovi vlády. V programovém prohlášení vládní koalice v bodu 9.5. máte napsáno: Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli.

Já jsem pořádal před nějakou dobou seminář, kde naopak jasně vyplynulo, že exekutoři to jako podnikání berou, tedy hlavně ty velké exekutorské úřady. Učinil jsem písemnou interpelaci na pana ministra Pelikána. Jeden z bodů jeho odpovědi mě doslova zarazil, kde jsem se dověděl, že v roce 2010 při kontrole exekutora doktora Marka Franka z Českého Krumlova bylo zjištěno pochybení, že neoprávněně účtuje náklady za prodej nemovitosti, což se může stát, ano. Ovšem následná kontrola byla provedena v roce 2014, a to v měsíci květnu a v měsíci říjnu. Bylo zjištěno, že exekutor opět pokračuje v této činnosti. Ministr podal kárnou žalobu, kárný soud uznal pochybení exekutora a exekutorovi bylo uloženo písemné napomenutí. Já to pokládám za naprosto šokující a strašné zjištění, že občan, který musí platit své dluhy, když je nezaplatí, musí zaplatit každou korunu a je doslova z něho vytřískáno, a exekutor, když si neoprávněně účtuje náklady, tak je pouze, a to po dobu pěti let, podlé té zprávy, kterou mám (upozornění na čas), tak je pouze napomenut.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane premiére, o vaši odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě než se dostanu k tomu konkrétnímu příkladu - protože mám tady k němu podklady, takže bych si pak dovolil z těch podkladů čerpat to, co mi k tomu poslalo Ministerstvo spravedlnosti -, chtěl bych jenom zmínit, že věc kontroly, dozoru a dohledu nad exekutory nepokládám za uspokojivě řešenou. Myslím si, že je potřeba pokračovat v úpravě pravidel.

Vláda schválila poměrně nedávno, toto pondělí, akční plán ke strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Na základě toho akčního plánu by Ministerstvo spravedlnosti mělo zlepšit četnost, obsah a transparentnost kontrol včetně povinného zveřejňování podrobností na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Akční plán také předpokládá, že by měly být zpřísněny sankce a jasně stanovena možnost podávat stížnosti. Takže na základě tohoto akčního plánu, který vláda schválila v pondělí, se Ministerstvo spravedlnosti tímto úkolem nadále bude zabývat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP