(11.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Druhá věc. Myslím, že poslanec Seďa tady velmi dobře řekl to, že když se obracíme na Alianci v souvislosti s migrací, tak takhle ani my jako členové jsme nikdy neříkali, že má Aliance fungovat. A připomínám, to přece víte, že i Spojené státy americké nemají a armáda Spojených států není ta, která hlídá hranice Spojených států. Na to jsou zvláštní bezpečnostní sbory, v případě Spojených států velice masivní. Mají dokonce desetitisíce lidí, ale je to prostě úplně jiná složka. A NATO je prostředek teritoriální obrany, a pokud bychom chtěli, aby to bylo jinak, tak bychom se na tom museli první dohodnout. A je pravda, že se Aliance začala v některých věcech angažovat, ale prostě na to nebyla stavěna, ani my jsme nikdy nic takového po ní nechtěli.

A třetí věc, to je to referendum ke vstupu do NATO. To mi připadá, že je také zajímavé téma. My žijeme ve světě, který vypadá, že je stále nejistější, zdá se, že velmi obtížně čelí silám chaosu, a vy byste teď řekli, že v Česku se budeme bavit o vystoupení z NATO? Nezlobte se, ale to mi připadá trochu šílené. Navíc nikdo o tom nemluvil před žádnými volbami, protože tohle je stabilní směřování české zahraniční politiky: Evropa, Aliance. A nevím o tom, že by to někdo učinil předmětem programu a řekl, že tohle chce, o tom se chce dneska s občany bavit. A mně tedy na náměstích, na ulicích, když se snažím bavit, nikdo neříká, že tohle je to, z čeho by dneska chtěli odejít. Tak kde vy berete tohle téma, referendum? Nemyslím si, že by tady byla zrovna vůli lidí o něčem takovém se bavit. A to není vůbec, že bych lidem upíral právo, ale zdá se mi, že ta doba tomu vůbec nenapovídá. Mně připadá, že Aliance má velice slušnou podporu v České republice a že lidé si uvědomují, že dneska jsme bezpečnostně svázáni se svými spojenci. A tahle věc mi připadá natolik jasná, že bych o referendu nemluvil!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Grospič. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já tady samozřejmě nebudu vést a nechci vést dlouhé diskuse na téma Severoatlantické aliance, její smysluplnosti a její budoucnosti i samozřejmě toho, jakou má zásluhu na tom, že v současné době Česká republika zažívá vysoce ekonomickou konjunkturu. Myslím si, že to není vůbec záležitost Severoatlantické aliance a podstata té konjunktury tkví v něčem úplně jiném.

Nicméně chtěl bych tady připomenout několik takových možná drobných reálií. Černá Hora má rozlohu 13 812 kilometrů čtverečních, 626 000 obyvatel a 2 500 vojáků včetně pobřežní stráže. Položme si tedy otázku, jaký význam může mít takto velký balkánský stát pro Severoatlantickou alianci, stát, který není v současné době ještě ani členem EU. Může ho mít pouze tehdy, jestliže si zvážíme, že je třeba z hlediska strategie Severoatlantické aliance posílit své pozice u pobřeží Jaderského moře a na Balkáně. Pak to dává velký smysl, protože tím Severoatlantická aliance získá plynulý přístup k Jaderskému moři, k Řecku i svým způsobem k tolik ožehavému a diskutovanému spojenci, kterým se stalo Turecko poté, co se v něm uskutečnil neúspěšný pokus o převzetí moci vůči prezidentu Erdoganovi.

Já z tohoto pohledu si myslím, že Severoatlantická aliance už daleko překročila svůj horizont, že by Česká republika se neměla účastnit těchto hrátek o přerozdělení a posílení své moci vlivu, ale naopak by měla jít trvalou cestou budování své neutrality a posilování míru. K tomu určitě začlenění Černé Hory do Severoatlantické aliance nepomůže. Nebudu tedy pro návrh této smlouvy hlasovat. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan Ivan Gabal. Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen, pane poslanče, můžete se přihlásit řádně, nebudete limitován dvěma minutami

 

Poslanec Ivan Gabal: Já budu velmi stručný. (Předsedající: Dobře, prosím.) Už jsem tady některé argumenty uvedl. Jenom chci velmi stručně konstatovat, že vstup Černé Hory do Severoatlantické aliance stabilizaci Balkánu pomůže. Znamená to, že perspektiva toho, že bychom ještě někdy museli hasit na Balkánu vojenský konflikt svými vojenskými jednotkami, výrazně klesne. A to je pro mě podstatné jak z hlediska našich zájmů, tak z hlediska zájmů Černohorců a celého teritoria. Ta linka protažení směrem dolů k Řecku znamená propojení stability a perspektivy i pro další země, dalšího vstupu do EU, a to už je právní prostředí, které jistě na Balkáně by členským státům a obyvatelstvu pomohlo. Takže vstup Černé Hory do Severoatlantické aliance míru na Balkánu pomůže. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Benešík. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem poměrně v úzkém kontaktu s politiky v Černé Hoře, sleduji preference pro vstup této země do Severoatlantické aliance. Ti se k tomu postě naprosto jednoznačně kloní. Myslím, že bychom jim měli vyhovět. Jestli si to nemyslí někdo jiný, je to jeho legitimní právo, ale já si osobně myslím, že bychom měli vyhovět většině obyvatel této země, která vidí svoji bezpečnost v Severoatlantické alianci. Proto budu hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Požádám kolegu Gazdíka, aby mě vystřídal, a promluvím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. O slovo se hlásí pan místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nedá mi to, abych zde také nevystoupil. Jednak bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, jakým způsobem věcně a správně argumentuje. Pro mě tento bod spíš vypovídá o tom, co a kým je komunistická strana. Strana nereformovaná a patrně nereformovatelná, která mentálně uvízla v době Varšavské smlouvy, a možná je jim bližší politika osmašedesátého a invaze spojeneckých vojsk, případně obsazení Krymu. Možná to je ta bezpečnostní a zahraniční politika, kterou preferují.

Já zde říkám, že tím, že jsme členové nebo součástí NATO, tak jsme stabilizovaní. A není to pouze o tom, kam patříme a čeho jsme součástí na základě smlouvy, ale je to také otázka, kam chceme mentálně patřit. Jestli chceme mentálně a našimi svazky patřit na západ do demokratického prostředí, anebo na východ, kde se demokracie řeší tím, že se prostě obsadí Krym. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud takový nikdo není, tak končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Šrámek.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 16. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. (Potlesk zejména v pravé části sálu.)

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

178.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva
o ochraně všech osob před nuceným zmizením
/sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP