(18.20 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tenhle projev jsme tady už slyšeli několikrát, i v médiích, a pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího, on je skutečně ve státní správě už 26 let, takže za ten čas skutečně se naučil skvěle deformovat informace a neříkat pravdu. Protože pan poslanec Kalousek říká, že chtěl, a stále opakuje, že chtěl snížit DPH na 14 a 20 %. On to stále opakuje, ale to není pravda. On pro rok 2016 navrhoval jednu sazbu DPH ve výši 17,5 %. A teď budu citovat z důvodové zprávy k tomuto jeho návrhu: Je zřejmé, že navržená změna dopadne na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a na skupiny závislé na sociálním systému. Jednou z těchto skupin jsou lidé pobírající důchodové dávky, a to nikoliv pouze dávky starobního důchodu, ale nalezneme zde například i osoby se zdravotním postižením pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Tento zákon neobsahuje kromě úprav daňového zvýhodnění na vyživované dítě kompenzační mechanismus. Kompenzace bude předmětem právní úpravy navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Takže pan Kalousek chtěl zavést jednu sazbu DPH. Chtěl z kapes lidí vysávat mnohem více peněz za to, co lidé nejčastěji kupují, to znamená za základní životní potřeby - potraviny, léky, vodné, stočné atd. A my, naše koaliční vláda, my jsme zrušili tuhle minu, protože on dobře věděl, že v roce 2016 asi už nebude ministr financí, jak to tehdy vypadalo, takže to byla jenom mina na nás, a on navýšil daně o 26 miliard. A my jsme ty daně vrátili lidem. V roce 2015 19 miliard. Takže my snižujeme daně v zájmu lidí a samozřejmě znovu zvyšujeme slevu na děti v rámci tohoto balíčku. Snižujeme DPH na stravovací služby od zítra. Znovu opakuji, od zítra. 2017 - navyšujeme limity pro odpočet penzijního a životního pojištění. Takže my děláme pravý opak, snižujeme daně, vracíme to lidem. Takže by bylo dobré, abychom už jasně si to konečně dohledali a řekli, jak to je, protože tady není pravda řečena.

A ještě bych si dovolil jednu větu. Zapomněl jsem panu Stanjurovi odpovědět na těch 60 miliard. Víte, problém rozpočtu je, že v minulosti vždycky, někdy dávno, já nevím, kdy to bylo, co neutratil ministr, tak o to přišel. My dneska máme čarovný nástroj - nároky. A víte, kolik jsou ty nároky? K 1. lednu 2016 byly 151 miliard korun včetně EU a bez EU 62 miliard. To je to, co ministři si našetřili a neutratili. A nároky k 1. listopadu 2016 jsou 91 miliard, bez EU 38. Takže to je samozřejmě všechno v teoretické rovině, ale kdyby někdo přišel, aby to škrtl, tak má tedy 60 miliard okamžitě doma.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď mám dvě faktické poznámky - pana poslance Faltýnka a pana poslance Kalouska. Pan kolega Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vznést procedurální návrh jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a ČSSD, abychom jednali i po 19. hodině s tou prosbou na doprojednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, který dám hlasovat bez rozpravy, ale nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já zagonguji.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37 o návrhu na jednání po 19. hodině...

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 115 pro 60, proti 38. Návrh byl přijat a budeme tedy o tomto zákonu jednat i po 19. hodině, pokud neskončí jednání do té doby, protože máme přihlášeny...

 

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, pak je dále přihlášen pan kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče. Než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já vám nemám za zlé, pane ministře financí, že jste neposlouchal můj projev, protože kdybyste ho poslouchal, tak byste slyšel, že jsem to přiznal, že k 1. 1. 2016 měla být jedna sazba ve výši 17,5 %.

Pane Volný, nerušte mi ho, protože on to neuslyší podruhé. (Jmenovaný hovoří s ministrem Babišem.)

Já jsem přiznal, že měla být jedna sazba ve výši 17,5 %, ale že chápu, že je to něco mimo většinovou vůli této Sněmovny, nicméně v celkovém objemu to bylo snížení zátěže DPH o 24 miliard. Prosím, počítejte se mnou, pamatujte si to, je to celkem jednoduché. Jeden bod nahoře je zhruba 12 miliard, jeden bod dole necelých 6,5 miliardy, takže když z 21 a 15 uděláte 17,5, tak máte o 24 miliard menší celkovou zátěž. Samozřejmě s větší zátěží pro sociálně citlivé položky. A protože chápu, že to je proti myšlení většiny z vás, tak něco takového nenavrhuji a navrhuji jenom návrat do toho stavu, který jste kritizovali. Ale pořád tam létá 25 miliard, o které ty lidi kasírujete víc, než máte, ať už při jedné sazbě, nebo při třech sazbách. Pořád je kasírujete víc, než bylo legitimní očekávání a než bylo v platném právním řádu. To prostě spolu vypočítáme, to se nedá okecat, to je s ceruzkou a papírem spočitatelné velmi jednoduše. A já tady vycházím vstříc vaší kritice. Já to nechci do toho stavu, kterému jsem věřil. Já to chci do toho stavu, který vám se líbil a jehož změnu jste kritizovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a budeme pokračovat ve vystoupení pana poslance Romana Sklenáka. Ještě předtím budu konstatovat omluvu pana poslance Zbyňka Stanjury do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Věřím, že oceníte, že jsem následoval pana kolegu Kalouska a nevyužil svého přednostního práva a dal si řádnou přihlášku, i když stejně technických bylo tolik, že to moc nepomáhá.

Já bych se chtěl zmínit o oblasti, o které myslím tady ještě řeč nebyla, protože tento zákon, který projednáváme, přináší změnu i v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanecké benefity jsou určitě velmi důležitým motivačním nástrojem, kterým zaměstnavatelé působí na své zaměstnance. Všichni známe ty nejoblíbenější stravenky, různé příspěvky na životní pojištění, na penzijní spoření, další nepeněžní plnění v oblasti kultury, sportu a dalších. A právě novela, nebo zákon, který projednáváme, rozšiřuje benefit v oblasti zdraví, a řekl bych, docela zásadně, velmi široce. Stávající formulace, která vymezuje okruh nepeněžních plnění, benefitů, je v oblasti zdravotní stanovena tak, že lze poskytnout příspěvek na - cituji - použití zdravotnických zařízení. A ta nová formulace, kterou přináší tento zákon, zní, že se tento benefit rozšiřuje - cituji - na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.***
Přihlásit/registrovat se do ISP