(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dneska se nějak funkcionářům rozpočtového výboru nedaří. Pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem mluvil o tom, že necháme daňové příjmy poplatníkům daně. Nikdy bych si nedovolil říct jak vy, že daň je krádež. Vy jste říkal, že někdo ukradl peníze tím, že nesnížil daňové zatížení. Nic takového.

Prosím, abychom používali normální termíny a neříkali o tom, že nějaká daň je krádež, protože tu daň uvaluje stát a platíte my, na které ji ten stát uvalí.

A když vyjdu z té vaší kritiky, z té druhé části, my jsme vám vlastně pomohli. Jestli tak myslíte na ty služby a produkty, které jsou v nižší sazbě DPH, můžete dokázat, až budeme hlasovat ve třetím čtení toho návrhu zákona. My navrhujeme všechny převést do snížené sazby 10 %. To je přesně v tom duchu, co jste říkal. Jsem zvědavý, jak se zachováte, jestli budete pro deset, nebo pro patnáct. Ale jak vás znám, a teď nemyslím vás osobně, ale vládní poslance, vy klidně budete říkat, že patnáct je hodně, ale deset si nemůžete dovolit. To nemá žádnou logiku.

Takže my vám nabízíme šanci, podáváme ruku. My jsme ti odvážnější než vy. Pokud chcete mít sníženou sazbu DPH na všechny, kteří jsou ve snížených sazbách, máte šanci už to brzo mít ve výši 10 %. Vy jste přece kritizovali, když to bylo výš než 10 %. Tak tu kritiku naplňte taky nějakým krokem zpět. Ale ne, vám se ty peníze prostě hodí, 60 miliard deficit, to se rozdává, když občané platí vyšší DPH.

Tak já říkám, vyberte si - buď nás přestaňte kritizovat, nebo s námi ty daně snižte. Obojí je fakt směšné a není to věrohodné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Karla Fiedlera a snad už se dostaneme k řádné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Máte pravdu, pane předsedající, bylo by to asi vhodné.

Dlouho jsem nevystupoval a nechtěl jsem do té debaty zasahovat, ale přece jen. Já tady evidentně vnímám nesoulad mezi dvěma koaličními partnery, kdy kolegové ze sociální demokracie prezentovali, že žádné výjimky nechtějí, a teďka zase tady ty nějaké korekce, nechci říkat slovo výjimky, se zavádějí. A to EET se nám tady pořád motá.

Reaguji ale na to, co říkal kolega Volný. Principiálně s tím souhlasím, co říkal. Samozřejmě ano, ale tu časovou posloupnost bych viděl jinak. Myslím si, že logické by bylo si stanovit hranici pro ty osoby nebo ty podnikatele, kterých se to nebude týkat, a pak řešit ten mechanismus, a ne udělat to obráceně, nastavit to na všechny a potom dělat korekce. Mluvil jsem s polskými podnikateli. Ptal jsem se jich, oni to mají v trošku jiném systému, v něčem jsou před námi, v něčem jsou za námi. A tam prostě nastavili nějakou hranici a postupně ji snižují. To pokládám za logické. Tady se obávám, že to tak úplně logické není.

Ale můj názor je pořád konzistentní, nejsem a priori zase toho, že bych to stoprocentně odmítal, ale myslím si, že ten časový horizont, který byl nastaven - a tady nechci, nechci nikomu sahat do svědomí, ale zákon jako celek - vzpomeňte si, kdo ho takhle schválil s tímto datem účinnosti, a potom se k tomu vraťme.

Jinak je tady sněmovní tisk, o kterém si myslím, že se mohl použít, kolegy Klašky a pana ministra Jurečky, protože asi by bylo správné některé ty věci řešit, ale evidentně není vůle ho otevřít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas. Děkuji. Můžeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Klašky. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi stručně okomentovat představy nebo sdělit, že v podrobné rozpravě se přihlásím k pěti pozměňujícím návrhům. Nyní stručné zdůvodnění nebo komentář k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

První pozměňující návrh. V tom navrhuji vedle družstev, svěřeneckých fondů a rodinných fundací omezení nebo zamezení dvojímu zdanění taky pro obce a svazky obcí, zejména u svazků obcí pro vodovody a kanalizace. Jsem bývalý starosta a dlouholetý také předseda takových svazků pro vodovody a kanalizace a to prostředí docela dobře znám a vím, že jsou svazky obcí, které vlastní nebo ovládají svou odbornou provozovatelskou organizaci, také obchodní společnost, prostřednictvím těmi svazky založené obchodní společnosti. Když jejich odborný provozovatel jako obchodní společnost vytvoří zisk, řádně ho zdaní, ale než se ten zisk dostane formou dividend k jednotlivým svazkům nebo obcím, tak je jako dividenda také zdaněn. Čili ten zisk, ten výnos, zisk je zdaněn tedy dvakrát.

Protože se pohybujeme v sektoru veřejných rozpočtů, považuji tento svůj návrh za daňově neutrální, nebo neutrální, protože vím, že tyto svazky obcí, obce a svazky obcí dlouhodobě stabilně veškeré výnosy reinvestují do vlastněné nebo jimi spravované vodohospodářské infrastruktury, tzn. do oprav, rekonstrukcí, popřípadě dalšího rozvoje jednak vodovodů, veřejných vodovodů a také do kanalizací. To je tedy první návrh.

Dále mi dovolte představit sérii čtyř pozměňovacích návrhů, které předkládám jménem celého poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterými nabízíme Sněmovně takovou paletu možností v různých úrovních nebo v různé šíři vyjmout drobné podnikatele z působnosti zákona o evidenci tržeb. Abych to uvedl hned na začátku, KDU-ČSL byla a je pro evidenci tržeb nebo pro elektronickou evidenci tržeb, ale pro vybrané obory. Tvrdili jsme a dlouhodobě tvrdíme, že k tomu máme tři důvody. Velmi stručně - že chceme, aby trh byl férový, že chceme, aby daně platili všichni daňoví poplatníci, nejen ti, kteří musí, a také že jde o jakousi modernizaci státní správy. Ale také od počátku a více než rok uplatňujeme připomínku, že drobní podnikatelé by měli být vyňati, že nejsou hlavním zdrojem daňových úniků.

A nyní mi dovolte vysvětlit jednotlivé pozměňující návrhy. Navázal bych na kolegu Fiedlera, co tady říkal o novele zákona o evidenci tržeb, kterou jsem předložil spolu s panem ministrem Jurečkou jakožto poslancem. Obsah této novely jsme přetavili do dvou pozměňujících návrhů, které jsou v systému zaneseny pod čísly 5355 a 5356.

Jedním tím pozměňujícím návrhem tedy znovu navrhujeme vyjmout z působnosti zákona o evidenci tržeb ty prodejce na farmářských trzích, kteří prodávají své potravinářské a zemědělské výrobky nebo jiné regionální produkty. Odvoláváme se na § 18 živnostenského zákona a říkáme, že podíl jejich prodejů jakožto prvovýrobců má být nejméně 75 %. K tomu mi dovolte malé vysvětlení, že jsme se zabývali legislativním ukotvením pojmu farmářské trhy jak v České republice, tak v okolních státech i jinde ve světě. Dovolte mi stručně sdělit, že nejlépe to mají vyřešeno ve Spojených státech amerických, kde mají také farmářské trhy nejdelší tradici, a v podstatě řeší tentýž problém jako u nás - jak upřednostnit formu, prodej na farmářských trzích, tuto formu především pro prvoproducenty, tedy pro ty, kteří prodávají vlastní výrobky. Snažíme se to řešit právě tím omezením, tedy vyjmutím prodejců na farmářských trzích, kteří prodávají nejméně, minimálně 75 % své produkce. Je to také proto, že by došlo k podstatnému ztížení prodeje a zvýšení nákladů spojených s evidencí tržeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP