(17.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže to, že se nemusí evidovat platby v e-shopu mimo dobírku, to je hotovostní operace, je to docela logické. Ale co ty ostatní platby kartou? Na ty myslí kdo? Nikdo. My tedy ano. Jeden z pozměňovacích návrhů, který představím, vypouští z elektronické evidence tržeb veškeré platby kartou. To má logiku. To se aspoň trošku blíží systémovému řešení.

Ale ono to funguje jinak. Já jsem se dočetl - a nemám důvod nevěřit panu ministrovi: no já jsem se potkal se zástupci e-shopu, oni mi to vysvětlili, já jsem zjistil, jaké druhy podnikání v České republice máme, a tím pádem navrhuji tento přístup. Já neříkám, že je chybný. Jenom je příliš úzký. Škoda, že se pan ministr nesešel se všemi, kteří přijímají platbu platební kartou, aby mu vysvětlili, že taková platba je dávno evidovaná, že tu kartu eviduje banka, ve které má účet, ze které platí ten klient, a současně že každý podnikající subjekt musí oznámit Finanční správě čísla účtů, které používá k příjmům z podnikatelské činnosti. Takže ty platby jsou evidované dokonce dvakrát - u toho, kdo platí, a u toho, kdo ty peníze přijímá. Přesto jste si vy, kteří jste hlasovali pro tento zákon, uzákonili, že i taková platba kartou podléhá EET. Nemá to žádnou logiku. U e-shopů ano, říká pan ministr. Ale u nee-shopů ne. To nemá žádnou logiku. Skutečně ne.

Takže my přicházíme s pozměňovacím návrhem, řeknu pak i to číslo, aby veškeré platby kartou byly vyjmuty z EET. Říkám, to se dá možná s velkou mírou velkorysosti mluvit o systémovém řešení, protože mluvit u EET o systému, takovou odvahu skutečně nemám.

To načasování je opravdu k pláči. Zítra je ten den D, na který pan ministr a všichni podporovatelé tohoto zákona čekají. A my den předem debatujeme a tváříme se, že chceme pomoct, nebo někteří se tváří, že chtějí pomoct drobným podnikatelům. Kde byli ty tři roky? Co dělali ty tři roky? To nevěděli, že tady máme drobné podnikatele, pro které je to další byrokratická zátěž? Kteří nejsou žádní podvodníci, kteří nikdy nic neukradli, kteří se živí sami a postupují poctivě a po tom státu nic nechtějí kromě toho, aby jim dal prostor, který oni využijí svobodně pro svou aktivitu? Kde byli do dneška, než podali pozměňující návrh? To já nevím. To musí odpovědět ti, kteří se dneska tváří, že ty drobné podnikatele.... Víte, co je zajímavé? Víte, co je v tom zákoně o EET? Každý drobný musí evidovat tržbu. A co ti velcí? Ti už mají v zákoně výjimku. To je logika? Není pravda, říká pan poslanec Chalupa mimo mikrofon. Ať si ten zákon přečte. Ať si to přečte. Ti tam mají přece ta systémová nebo skupinová hlášení. Je to pravda. Přečtěte si ten svůj zákon. Takže opět - podpora velkých na úkor malých. Já vám ten paragraf potom přečtu přesně, pokud si už nepamatujete, co jste vlastně schválili. My jsme hlasovali proti.

Takže dalším pozměňujícím návrhem, který je naprosto logický: Jediné systémové řešení v oblasti EET je - správně odpovídáte - zrušení EET. To je jediný spravedlivý systém, to je jediná spravedlivá výjimka, protože je to výjimka pro všechny. To je náš dlouhodobý postoj a my to budeme samozřejmě navrhovat a je to součástí taky našich pozměňujících návrhů.

Zpátky k tomu vlastně původnímu návrhu, protože obsahem toho tisku původně vůbec nebyla debata o EET. Až si zase budete stěžovat, co ta opozice k tomu EET nabízí a navrhuje a torpéduje, tak si vzpomeňte, kdo otevřel debatu k EET v tomto daňovém balíčku. A teď nechci vést debatu, jestli to je, nebo není přílepek. To je jiná debata. Tuto debatu spustil ministr financí. A co by to bylo za aktivní a konstruktivní opozici, kdyby této šance nevyužila a nepřišla se svým pohledem a se svými návrhy.

Nicméně my jako aktivní a konstruktivní opozice jsme dlouhodobě připravovali jiné pozměňující návrhy, které se týkají vlastně původního tisku schváleného vládou. Takže nejprve k DPH.

Pan ministr financí nás dlouhodobě kritizuje, že za vlád, v kterých byla účastna ODS, došlo ke zvýšení sazeb DPH. Na tento kritický názor má samozřejmě právo. My té kritice rozumíme. Čemu ovšem nerozumíme, že současně říkáte: to bylo špatně - a druhá věta: ale my to tak necháme. To ti, kteří to dělali před námi. Ti to dělali úplně pitomě. Ti vám ty daně zvýšili. My jsme ti dobří. Ale my vám to necháme stejně... Já nevím, jestli v tom nevidíte logický rozpor. Já ano. My nepřicházíme s ničím novým. My jsme to tady opakovaně navrhovali. Tak pokud to bylo tak špatné, pokud tam máme tak kritický pohled, a mnozí z nás tuto kritiku sdílejí, musím říct, tak to vraťme zpátky.

Takže náš první pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním dokumentu číslo 5366, navrhuje snížení základní sazby DPH na 19 %. Toto je systémové opatření a efekt z toho budou mít všichni plátci DPH, kteří mají své produkty v té základní sazbě DPH, a mohou z toho mít částečně efekt i všichni klienti a zákazníci těchto podnikatelů a subjektů.

Druhá věc. Tato vláda zavedla třetí sazbu DPH. Pan ministr financí říká, že ustoupil tlaku sociální demokracie, a v tom já mu věřím. Ale je to nesystémové. Tři sazby DPH je určitě pro přehlednost a jednoduchost daňového systému horší než dvě sazby DPH. To já věřím, že se shodneme. Stalo se přesně to, co jsme prognózovali. V okamžiku, kdy zavedete druhou sníženou sazbu DPH, tak při každém otevřeném zákonu o DPH se najde někdo z nás, který bude říkat: já mám dobré důvody pro to, abychom z první snížené sazby převedli tento typ zboží, tuto činnost do druhé snížené sazby. A argumenty, které tito navrhovatelé říkají, jsou v zásadě správné. Když můžou jedni, proč nemůžeme my. Mimochodem, před několika dny jsme společně - a bylo to napříč politickým spektrem - schválili snížení DPH u periodického tisku nebo převod DPH z první snížené sazby do druhé snížené sazby. Přestože jsme tady od vládních činitelů slyšeli, že ty původní tři položky to je konečný seznam, určitě se k tomu nic nepřidá a takhle to bude. Mezitím se už několikrát rozšířil seznam produktů a zboží či služeb, které patří do druhé snížené sazby.

Takže náš druhý pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním dokumentu číslo 5367, ruší druhou sníženou sazbu, ponechává pouze jednu sníženou sazbu, a to ve výši 10 %. To znamená, nikomu z těch, kteří už dnes mají díky druhé snížené sazbě DPH 10 %, nezvyšujeme DPH, naopak u všech ostatních předcházíme těm jednotlivým návrhům a zdůvodňování, proč i tato služba má být z 15 na 10. Nabízíme prostřednictvím legislativní změny. Takže druhý návrh je na to, abych to zjednodušeně řekl, aby snížená sazba byla jedna, a to ve výši 10 %. První návrh základní sazba 19, druhý - budeme mít jenom jednu sníženou sazbu, a to ve výši 10 %.

Třetí návrh, který máme k DPH, je vlastně alternace k tomu druhému. Kdyby náhodou neprošel a vy byste nechtěli schválit systémové opatření, tzn. pouze jednu sníženou sazbu, a to ve výši 10 %, což je reálné snížení daní, tak navrhujeme, abychom jako částečnou kompenzaci dodatečných nákladů za EET převedli do druhé snížené sazby stravovací služby. Myslíme si, že převod z 20 na 15 není dostatečný. My jsme ho taky podpořili. Vzpomeňte si, v debatě jsme tento převod podporovali. Tady přicházíme s alternací k tomu druhému - když ne všichni, tak alespoň ti, na které dopadá EET v první vlně. Je to zrovna produkce, kde je vysoká přidaná hodnota, kde je vysoký podíl práce, a to by částečně mohlo kompenzovat dodatečné náklady za EET, protože ta dosavadní kompenzace je příliš nízká. A když se ukazuje, jaké jsou reálné náklady podnikatelů, tak jsou mnohem vyšší, než byly sliby z lavic vlády.

Tento návrh je uveden ve sněmovním dokumentu číslo 5372. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP