(17.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Původní návrh zákona správně předpokládá, že od 1. ledna příštího roku bude možné znovu odepisovat takto svěřený majetek, ale díky datu, ke kterému to projednáváme, tzn. dnes je 30. listopadu, je absolutně jisté, že tento zákon nenabude účinnosti, možná ani neplatnosti k 1. lednu 2017, a tento pozměňovací návrh umožňuje odepisovat svěřený majetek už v účetním období 2017. Já tento návrh na rozdíl od těch ostatních nepovažuji za politický, ale spíše technický, protože vychází z vládního návrhu, jenom reaguje na pravděpodobnou dobu přijetí tohoto zákona. Cílem toho pozměňovacího návrhu, abych dostál jednacímu řádu a odůvodnil tento návrh, přestože je uveden i v písemné podobě, je umožnit příspěvkové organizaci územně samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí daňově odepisovat jim svěřený majetek podle nově navrženého § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 10 písm. n) zákona o daních z příjmů, a to již za zdaňovací období započaté v roce 2017. Doposud mohl tento majetek odepisovat pouze vlastník, v tomto případě územně samosprávný celek nebo členská obec dobrovolného svazku obcí nebo dobrovolný svazek obcí jako celek.

Myslím, že to je věc velmi zajímavá například pro krajské nemocnice, kdy pro ně mohou být daňově uznatelné odpisy v řádu několika milionů ročně, a určitě to přispěje ke správnému a ekonomickému fungování příspěvkových organizací, které hospodaří se svěřeným majetkem. Ještě jednou opakuji poděkování za zpracování tohoto pozměňovacího návrhu, věřím, že je legislativně správně, tudíž předpokládám, že bude mít i podporu Ministerstva financí.

Nyní mi dovolte představit pozměňovací návrhy, které předkládám jménem celého našeho poslaneckého klubu, z nichž tři se týkají zákona o DPH, jeden z nich se týká zákona o dani z příjmů a dva se týkají zákona o EET. Možná, než je představím, tak bych možná mohl v krátkosti z našeho pohledu okomentovat navržené změny, které podal pan ministr financí.

My jsme opakovaně slyšeli, když občas došlo k záměně pojmů tržby a příjmy, (nesroz.) tomu, že je to jeho návrh, že je to krok, který vychází vstříc drobným podnikatelům. Teď pominu jistou ironii, že když jsme to tady říkali hodiny a hodiny - je evidentně vidět, že ta rozprava skončila předčasně, přestože jste si odhlasovali konec rozpravy, protože všechno to, co se dneska snažíte na poslední chvíli změnit, jsme mohli změnit, když se o tom hlasovalo poprvé.

Pan ministr financí říká, že to je pomoc těm drobným, kteří mají příjmy do 250 tisíc korun. To je to hlavní sdělení. A to, které říkal o něco potišeji a které je za tou čárkou v tom souvětí, je - kteří využívají daň stanovenou paušální částkou. Podle informací z veřejných zdrojů takových poplatníků, a ty zdroje se liší, je buď 40, nebo 50. Ne tisíc. Čtyřicet nebo padesát. Samo o sobě to skoro nemá žádný smysl, protože když si vezmete ty příjmy 250 tisíc korun, například paušálně uplatněné výdaje ve výši 80 %, k tomu si spočítáte zákonem stanovenou slevu na dani pro každého poplatníka, tak jste v minusu a neplatíte nic. Takže ani těm 40 nebo 50 lidem to nepomůže. Dejme tomu, že by jim stanovili těch 600 korun jako minimum, no tak k tomu můžeme dát nějaké náklady na EET.

Pan ministr tvrdí autoritativně, že se to netýká těch, kteří tuto špatnou povinnost musí začít plnit už zítra, ale pouze dalších vln. Podle odhadů Ministerstva financí ten zítřejší start se má týkat zhruba 50 tisíc podnikatelů a od 1. března zhruba 250 tisíc, pokud si dobře vzpomínám.

Nicméně co nám říká zákon o dani z příjmů, o dani stanovené paušální částkou? Říká nám, že o ni musí požádat poplatník do 31. ledna běžného zdaňovacího období, tzn. do 31. ledna roku 2017. Do dvou měsíců ode dneška. Jsme si jisti, že do dvou měsíců ten zákon bude platný a účinný? Já si tedy jistý nejsem. A dejme tomu, že bude. Potom si finanční úřad pozve poplatníka, těch 40 nebo 50, nevím, kolik očekává nových poplatníků pan ministr financí, k ústnímu projednání, kde se musí dokladovat předpokládané příjmy, předpokládané výdaje, předpokládané slevy na dani, případně odpočitatelné položky, o tom se sepíše protokol a rozhodnutí má padnout do 15. května běžného zdaňovacího období. Ale ta vlna startuje 1. března. A buď platí teze pana ministra financí, že to bude velmi zajímavé a mnoho podnikatelů si půjde požádat o paušální daň, pak je skoro jisté, že to finanční úřad do 1. března nestihne posoudit, sepsat ústní protokol a vydat rozhodnutí, a když to nestihne, tak to, že to je jako možnost v zákoně, nic neznamená, a 1. března musí fungovat podle zákona o EET, ať už chce, nebo nechce platit daň paušální částkou, a tudíž bude muset vynaložit nemalé náklady. Pak je velmi pravděpodobné, že o to nebude mít nikdo zájem, protože ty náklady už budou venku.

Pan ministr sice kýve hlavou, tak mě může vyvést z omylu a říct: Když využije daňový poplatník a podá to 31. ledna, tuto žádost, zda si je jist a může garantovat, že do konce února všechny finanční úřady rozhodnou, provedou ústní jednání a vystaví podle § 7a odst. 7, sepíšou protokol o ústním jednání. Součástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené při jednání, které musí obsahovat zejména předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravený podle odstavce 2, výši uplatněných částek podle § 15, výši slevy na dani podle § 35b, nebo slevy na dani podle § 35c, výši daně a zdaňovací období, kterého se týká. Podotýkám, že pokud by se to všechno stihlo a finanční úřad by zjistil, že ty tržby nebyly 250 tisíc korun, ale 250 tisíc a jedna koruna, rozhodnutí o možnosti platit daň paušální částkou se ruší a přistupuje se ke standardnímu daňovému přiznání. Cituji zákon, i když pan ministr financí kroutí hlavou, že to není pravda. Nechal jsem si vyjet aktuální znění zákona. Není to žádný komentář opozice, pouze citace. Takže týká se to 40 nebo 50 lidí v současné době, to má být pomoc těm drobným podnikatelům. Pokud o to někdo požádá nově, musí podat tu poníženou žádost, bude zkoumán, pak se provede ústní jednání, sepíše se protokol, a pokud náhodou ty tržby budou o korunu vyšší, tak to rozhodnutí neplatí.

To není žádná pomoc drobným podnikatelům, to je jenom marketingový trik, nic jiného to prostě není, proto tento pozměňovací návrh nemůže mít podporu poslanců Občanské demokratické strany.

Druhý pozměňovací návrh, o kterém mluví pan ministr financí, jsou e-shopy. My jsme opakovaně vyjadřovali údiv, proč v systému, chybném, a nemusím ta adjektiva všechna opakovat, jehož primárním cílem je evidovat hotovostní platby, proč jsou do tohoto systému zavedeny platby kartou. Dokonce šéf Finanční správy v jednom z rozhovorů řekl "no samozřejmě, pane" na dotaz: Já mám provozovnu a všichni hosté mi platí platební kartou. Proč mám mít EET? Odpověď šéfa Finanční správy: No vy přece EET mít nemusíte. Pak to sice druhý den opravil s tím, že neautorizoval ten rozhovor, jinými slovy, neznal to, nepřečetli to jeho podřízení, aby ho neupozornili, pozor řediteli, tady ses spletl, v tom zákoně je to jinak. Nemám důvod nevěřit, že ta autorizace neproběhla. Ale samotný šéf Finanční správy si to myslel.***
Přihlásit/registrovat se do ISP