(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Pilného s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád uvedl vaším prostřednictvím na adresu pana předsedy Kalouska, že já jsem ve Sněmovně přes tři roky, necítím se ponížen, ale opravdu mě nebaví zneužívání přednostních práv, kdy - jak tady sám pan poslanec Kalousek řekl - se dělíme na poslance první a čtvrté kategorie. Já se vždycky cítím jako poslanec čtvrté kategorie, protože on tady jasně od pultu řekl, že může mluvit kdykoli a nemusí to vůbec být k věci a také nám to x-krát předvedl. Takže já se necítím ponížen, ale fakt mě to už nebaví. (Potlesk v lavicích ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Koníček, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím paní hejtmanky Jermanové jak k panu poslanci Pilnému, tak k paní poslankyni Lorencové. Dovolím si připomenout, že jsem tady vystoupil, když jsem žádal, aby mluvil pan ministr k věci, že jsem vystoupil v rámci faktické, stejně jako vy. To znamená, naše poslání bylo zcela rovnocenné, opravdu není důvod, abyste se proto cítil ponížen.

Paní poslankyně Lorencová tady položila řečnickou otázku, co vlastně chceme, a pokračovala v tématu elektronické evidence tržeb. No my chceme projednávat to, paní poslankyně prostřednictvím paní hejtmanky (výkřiky v sále), my chceme projednávat to, co je na pořadu této schůze. Prosím pěkně, na pořadu této schůze je sněmovní tisk 873, daňové změny, a tam není ani slovo o elektronické evidenci tržeb. Proč vy, proč pan ministr a proč spousta jiných tady hovoří o elektronické evidenci tržeb, kterou máme za sebou, možná ji budeme mít zase před sebou, ale teď není na programu tohoto jednání. Teď jsou tady prosím na programu daňové změny, kde zákon o elektronické evidenci tržeb není. Vy moc čtete noviny. Sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb neříká ani slovo. A já trvám jenom na tom, abychom projednávali to, co projednávat máme, a ne něco, co jsme si ráno přečetli v novinách, protože to prostě není jedno a to samé. Ten sněmovní tisk, který teď projednáváme, o elektronické evidenci tržeb nehovoří ani písmenem.

Paní poslankyně, prosím vás, ať vám to kolegové vysvětlí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, připraví se paní poslankyně Kovářová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, paní poslankyně Lorencová tady říkala, že by se mělo postupovat podle pravidel. Já vám musím říct, že systém EET jako celek nemá souhlas Rady vlády pro informační společnost, jak vyžaduje usnesení vlády č. 889 pro informační systémy, které stojí více než 6 milionů. Má jenom souhlas na část, a to je úprava ADISu. Na tu transakční, kam se posílají ty účtenky, takový souhlas chybí.

Také bych chtěl Sněmovnu informovat, že státní podnik, který EET provozuje, vznikl v rozporu se zákonem o státním podniku. Pan ministr to kontrolnímu výboru potvrdil, když zaslal kontrolnímu výboru dopis, ve kterém přiznal, že tento státní podnik nevznikl podle zákona o státním podniku, protože to nešlo, tak to udělali podle občanského zákoníku. Tak to prostě je.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Lorencová a po ní pan ministr Babiš. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda reagovala ještě na pana ministra, který odpověděl na můj dotaz, kdo to zaplatí té babičce, a on říkal, že to tedy zaplatí ze svého. Já to považuji za přiznání právě toho zmatku a chaosu v oblasti EET a považuji to za nesystémové řešení. To systémové a systematické řešení představuje naopak můj pozměňovací návrh, o kterém jsem zde již hovořila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou, připraví se pan ministr financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Takže já už teď budu klidnější a kratší. Já jenom chci navázat na pana kolegu Kučeru, který tvrdí, že tisíc podnikatelů už ohlásilo, že vlastně už nebudou odebírat pivo, už nebudou nic chtít. Tak chci vlastně upozornit na to, že těch tisíc v této chvíli - ono jich podle vás bude určitě mnohonásobně víc časem - ale že už tisíc jich přiznalo, že když se jim teď už nevyplácí podnikat, že celou tu dobu vlastně krátili daně. Vždyť vy jste to vlastně, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, sám přiznal.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana ministra Babiše s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říct panu poslanci Kalouskovi prostřednictvím paní předsedající, že nemá pravdu, protože ten pozměňovací návrh, který já navrhuji, je přímo spjat s novelizací § 7a zákona o dani z příjmů. To znamená, že vynětí, to, o čem mluvím, to, co navrhuji, souvisí s touto novelou. Není to pravda a má to přímou souvislost. Klidně to můžeme zdokladovat.

To, s čím tady vystoupil pan poslanec Koníček, já s tím zásadně nesouhlasím, není to pravda, my to odmítáme. Napsal jsem k tomu několik dopisů. My jsme přesvědčeni, že to bylo podle pravidel, podle zákona. Takže je to debata o ničem, protože pan Koníček není ochoten akceptovat naše argumenty a neříká pravdu.

Ohledně pana Šincla. Ano, pan poslanec Šincl navrhoval výjimku z EET pro lichváře. Takže to je jednoznačné, navrhoval to 16. listopadu 2016 na rozpočtovém výboru a byl první, který žádal nějakou výjimku. My výjimku nežádáme. Já už jsem to tady vysvětloval, nebudu to opakovat znovu. My si myslíme, že těch případů, kde daňová správa vyhoví a akceptuje, že někdo má skutečně nárok na ta pravidla, která navrhujeme, a akceptuje tu paušální daň, bude minimum. Proto tady říkám to, co říkám, že si myslíme, že je to - a na základě našich analýz - že je to hlavně pro třetí a čtvrtou, částečně druhou, a proto si myslíme, že ten návrh je dobrý.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Votava, pak pan poslanec Šincl. Prosím, pánové si prohodili pořadí, ano, dobrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já to zkusím konstruktivně. Za prvé si myslím, že pan ministr nemá pravdu, protože když se odvolává na § 7 zákona o dani z příjmů s tím, že kdo se přihlásí k paušální dani a je do nějakého obratu, tak bude osvobozen od EET, tak že to je přílepek, protože otevírá nový zákon. Je to úplně stejné, jako kdybych chtěl navrhnout, že kdo se přihlásí k paušální dani, bude mít pohřeb zadarmo, tak by tím současně taky otvíral zákon o pohřebnictví a také by říkal, že to s tím souvisí. Já si myslím, že to s tím nesouvisí, že máme projednávat daňové zákony, nikoliv elektronickou evidenci tržeb.

V této souvislosti bych rád navrhl Poslanecké sněmovně i vám, paní místopředsedkyně, předsedající Poslanecké sněmovně, abychom opravdu mluvili o tom - kromě těch, kteří mají přednostní právo, ti můžou mluvit o všem - ale ti, kteří nemají, ti, kteří se hlásí řádně do rozpravy, aby opravdu mluvili jenom o tom, co je předmětem tohoto tisku. Díky mediálním aktivitám pana ministra a mediální erupci našich médií se všichni ve veřejnosti teď domnívají, že se tady bavíme o elektronické evidenci tržeb. Vystoupení pana ministra i paní poslankyně Lorencové tomu jenom nasvědčují. Že se tady bavíme o elektronické evidenci tržeb.

Ještě jednou opakuji. Ten tisk, který projednáváme, nemá s elektronickou evidencí tržeb nic společného. Pojďme diskutovat daňové změny. Nediskutujme naše mediální vystoupení, kterých jsme se dopouštěli v minulých dnech. To je přece fér nabídka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP