(16.10 hodin)
(pokračuje Šincl)

Nově zákon o evidenci tržeb na návrh Ministerstva financí vyjmul ze své působnosti tyto subjekty licencované Českou národní bankou a banky, investiční společnosti a penzijní fondy, které mají obdobný předmět činnosti jako nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů. Tito poskytovatelé nově podléhají stejné přísné regulaci jako banky a Česká národní banka aplikuje na nebankovní poskytovatele identická pravidla regulace jako na banky.

Z tohoto důvodu jsem tedy usoudil, že není proto žádný důvod, aby se vynětí, které se v zákoně o EET na základě předlohy od Ministerstva financí nevztahovalo také na nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru, pane ministře, kteří budou nově podléhat regulaci a licencování České národní banky. Tady nejde o žádnou výjimku, šlo pouze a jen o nápravu vaší chyby a odstranění nerovnosti a nesouladu, který vznikl při zpracování dvou odlišných právních předpisů. Já si myslím, že byste mi za moji snahu spíš měl poděkovat než mě špinit v médiích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska a připraví se pan poslanec Chalupa. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych si dovolil nabádat řízení této schůze k pořádku. Já jsem jako člen Sněmovny přišel na druhé čtení tohoto bodu, to je tisk 873, druhé čtení, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. Tento bod měl z pověření vlády uvést ministr financí. Ministr financí tady vystoupil a mluvil o něčem, co s tímto tiskem vůbec nesouvisí. To tam vůbec není. On mluvil o úplně jiném zákonu než o těch desítkách zákonů, které jsou tímto tiskem otevřeny. Jako kde to jsem?!

Já si dovolím jako člen této Sněmovny trvat na tom, aby vystoupil ministr financí a uvedl bod 873, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. On nic takového neučinil. On tady něco blábolil o elektronické evidenci tržeb, která není ani jedním písmenem obsahovou součástí tisku, který projednáváme. V tuto chvíli v žádném případě. A já chci, aby ministr této vlády z pověření této vlády řádně uvedl bod, který má uvést!, což on vůbec neudělal. Vysvětlili jste mu někdo, že je ministr financí, a vysvětlili jste mu někdo, k čemu je touto vládou pověřen? On tady nemá svoji tiskovou konferenci Agrofertu. On tady měl uvést bod 873 a to neudělal! A já se cítím skutečně ponížen jeho jednáním.

A nabádám vás, paní předsedající, abyste ho nabádala k pořádku a uložila mu, aby uvedl tisk 873!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane poslanče, v tuto chvíli - to jste asi měl nabádat mého předřídícího, protože já jsem přišla do doby, kdy je otevřená rozprava a už jsme v této době v rozpravě.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Chalupu, pak pan ministr Babiš a pak pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, pokud se tady pan kolega Kalousek cítí ponížen, tak já se taky cítím ponížen tím, co tady zaznívá na adresu hnutí ANO pana předsedy Babiše a na tuto legislativní normu. Já vás chci upozornit, že vy jste byli ti, kteří tady po desetiletí deformovali celý ten systém a naučili jste lidi podvádět, že se to stalo normou, a že dokonce někteří to berou jako své právo. Není tomu tak. A tato norma tuhle tu vaši - to, co jste tady zavedli za ty desítky let, tak my se snažíme to napravit. To je všecko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktické poznámky pana poslance Volného, potom pana ministra financí a poté pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já bych jenom pro pana kolegu Kalouska - já mám pocit, pane kolego, a myslím si, že je to veliká jistota, že pan ministr uvedl tento bod a pak si vzal jako první slovo do rozpravy a pak představil svůj pozměňovací návrh. Ale ten bod přece byl oficiálně uveden. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana ministra s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tak já nevím, kde byl pan poslanec Kalousek. Já jsem normálně ten bod uvedl. Laskavě se podívejte do stenozáznamu. Já jsem ho normálně uvedl a potom jsem se přihlásil v rámci obecné rozpravy. Tak já nerozumím, o čem mluvíte.

Chci jenom říct paní poslankyni Kovářové prostřednictvím paní předsedající, že ten návrh se týká třetí a čtvrté vlny. To znamená, týká se roku 2018, takže nemá to nic společného s první vlnou a výjimečně to může být v druhé vlně, ano? A znovu opakuji, dělali jsme na to analýzy a ta babička, jak jsem s ní mluvil, ona nemá tu pokladnu, ona nemá ani účetnictví ani internet, nemá vůbec nic. A to jsou ty příklady.

A pokud by se stalo, že by náhodou někdo si koupil tu pokladnu a dostane tu paušální daň a nebude muset evidovat, tak můžu tady prohlásit, že mu to sám zaplatím z mých daní (smích v sále), z mých peněz zdaněných daní. Samozřejmě to ale dostává ještě jednou, zdaněných peněz.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci ocenit velkorysost pana ministra financí, že by to zaplatil ze svých zdaněných peněz. Vzhledem k tomu, že efektivní míra jeho zdanění oficiálně je 19 %, on platí v téhle zemi asi 4,1, tak tam přece jenom má dost velkou vatu na to, aby to zaplatil. Ale o tom nechci mluvit.

Pane poslanče Chalupo, ještě jednou. Vy jste mluvil o úplně jiném - (Předsedající: Prostřednictvím předsedající.) Prostřednictvím teda, prostřednictvím, pane poslanče Chalupo, vy jste mluvil o zákonu, který neprojednáváme. My projednáváme daňové zákony, a jestliže je tady dominantně řeč o elektronické evidenci tržeb, není předmětem tohoto tisku. A pokud si dobře vzpomínám ještě z předvolebního boje, tak zejména hnutí ANO bylo zásadně proti legislativním přílepkům. Jestli tady ještě někdo něco načte, třeba zákon o pohřebnictví nebo zákon o myslivosti nebo zákon o elektronické evidenci tržeb, tak to není nic, co by se týkalo tohoto parlamentního tisku, který uvádí ministr financí. A ministr financí, který z pověření vlády uvádí zákon o daňových změnách, a jedním dechem k tomu dodává neorganický přílepek, tak znásilňuje veškerou parlamentní kulturu, a dokonce všechno to, co hnutí ANO slibovalo - že přílepky se nehodí a dělat se nebudou.

To jsem chtěl sdělit. Asi jste mě nepochopil, prostřednictvím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Lorencová také s faktickou. Paní poslankyně Kovářová stahuje, tak poprosím paní poslankyni Lorencovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, mně se zdá, že za tu dobu, kterou tady věnujeme rozkladu toho zákona, že jsme se posunuli opravdu někam trošku jinak, než jsme chtěli být. Tady došlo za ta léta, kdy se připravovala privatizace, kdy se připravoval přesun majetku do soukromých rukou, k něčemu, s čím možná mnozí tenkrát počítali. Počítalo se s tím, že se tady stane normou, naprostou samozřejmostí to, že si vlastně všechno, co utržím, strčím do kapsy. A vy dneska požadujete, aby to bylo legální.

Vy vlastně všichni, kteří vystupujete proti EET, proti tomu nově zaváděnému systému, chcete, aby se legalizovalo to, co jste tady zavedli kdysi! Vy vlastně navádíte k tomu, abychom všichni vzali na vědomí, že tady existuje určitá vrstva lidí, na jejichž daně v budoucnu všichni budeme přispívat - na jejich důchody, pardon, přeřekla jsem se - protože oni si to důchodové neplatí, a vy chcete, aby si to neplatili dál? Co to je?! Co si to všechno krucinál dovolujete?! Vždyť to není normální stav! Není normální, abyste si toto dovolovali. Zavedli jste něco, s čím se normální hlava nemůže srovnat, a chcete po ostatních, aby to vzali jako normu?! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP