(15.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Opravdu ta agenda, kterou si ti lidé vymyslí sami pro sebe, se rozrůstá úžasně, ale to jsou peníze, které my tady schvalujeme pro českou vědu, ale požírá je naprosto neefektivní administrativa. A tomu všemu žehná místopředseda Bělobrádek. Zkuste mu jako suveréni, jako Poslanecká sněmovna, říct, že to zvládne ve třech lidech. On to zvládne, protože ta věda si s tím poradí, ta potřebuje opravdu jenom peníze a tvůrčí svobodu. A místo toho tam má 80 neefektivních úředníků, z nichž každý touží po tom být vedoucím oddělení a ředitelem odboru. No tak potom holt ty peníze chybějí v té vědě, když to berou úředníci. A tohle je ta skutečnost, kterou vy tady schvalujete i rozpočtem kapitoly Úřadu vlády. Zkuste se vzpamatovat, kolegové!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan vicepremiér.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane předsedo, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, odmítám to, co tady říká pan předseda Kalousek, že ti lidé jsou neefektivní, že jsou v podstatě zbyteční. To tak skutečně není. Oni si tu agendu nevymysleli. Je potřeba se zeptat skutečně na tu práci, kterou odvedli. To, že jsme první vládou, která zavedla to, že se bavíme u jednoho stolu s lidmi z vědy, z výzkumu, ze vzdělání, bavíme se o jejich prioritách, o tom, co chtějí do budoucna, jaké jsou potřeby jednotlivých sektorů, a tomu potom přizpůsobujeme jednotlivé výzvy a na co ty peníze jsou, to je systémová věc, která zefektivňuje vynakládání finančních prostředků. A pouze nalít peníze, a že si s tím poradí, s tím já zásadně nesouhlasím. Je potřeba nastavit pravidla, je potřeba nastavit systém, říct si priority, shodnout se na těch prioritách jak s veřejnou správou, s privátním sektorem, s vědeckými institucemi, se školami a na základě této společenské dohody napříč těmito jednotlivými segmenty teprve finanční prostředky vynakládat, a vynakládat je efektně.

A co se týká úředníků, já zopakuji. Provozujeme informační systém za 50 % nákladů, které byly předtím. Jestli tomu říkáte zbytečná a neefektivní, tak tomu opravdu nerozumím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si nemohu pomoct, ale opravdu mohu jenom posloužit zkušenostmi pamětníka, nikoli znalce. Zdůrazňuji, pamětníka.

Měl jsem v začátcích těch časů, kdy jsme se snažili tvořit transparentní financování vědy a výzkumu, měl jsem tu čest a výjimečnou možnost o tom diskutovat s velikány, kteří se jmenovali Otto Wichterle, Rudolf Zahradník, profesor Hejdánek. A ti všichni, když jsme si tvořili ty struktury, tak říkali něco, co se dá zobecnit do povzdechu, když říkal třeba Rudolf Zahradník. Znám všechny rozhodující muže v Max-Planck-Gesellschaft - což je instituce, která radí německé vládě kam a jak má dávat peníze. Znám všechny muže v Royal Society - což je instituce, která radí britské vládě, kam má dávat peníze. A je zajímavé, neznám nikoho z Rady vlády pro vědu a výzkum, který radí české vládě. O tomhle je ten problém. My si tady vymýšlíme agendu pro agendu. Česká věda je spoutána administrativním šimlem, který si u jiných administrativních šimlů vymyslí to ocenění. A tomu všemu prostě šéfuje pan místopředseda Bělobrádek. Ty peníze nejdou na českou vědu. Ty peníze jdou na dobré živobytí vlivových skupin. A podle toho také ta konkurenceschopnost vypadá.

Dámy a pánové, vy, kteří se tomu věnujete v této Sněmovně, zkuste dát ty peníze opravdu na českou vědu. Uvidíte, že to s tou českou konkurenceschopností něco udělá. Teď to fakt požírá jenom úřední šiml pana místopředsedy Bělobrádka. Moc vás prosím, je tu dostatek intelektuálního potenciálu s vědeckou kapacitou, kteří se nad tímhle umí zamyslet a kteří prostě zastaví to, že je tu financován průměr a průměrné administrativní ohodnocování. Zkuste ty peníze alokovat na excelenci. A zkuste jich dát víc, než na dotacích pro Agrofert. A ono se to za deset let na konkurenceschopnosti té České republiky ukáže. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně. Už jen naposledy, vaším prostřednictvím. Mě tohle velmi mrzí. Já si myslím, že věda a výzkum je to, co by v podstatě nemělo být předmětem politikaření. To, co tady říkal pan předseda Kalousek, je urážlivé jak vůči Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde jsou skvělé vědecké kapacity z Akademie věd, vysokých škol, jsou tam lidé z průmyslu, z malých a středních podniků, a myslím si, že to, co tady předvedl, je opravdu ostuda. Já to nerad říkám, protože si v jiných věcech i Miroslava Kalouska vážím, ale tohle považuji za nefér a za urážlivé vůči velkému množství lidí, kteří skutečně odvedli velkou práci. Je vidět, že je neorientován v tom, co vůbec připravujeme, včetně nového hodnocení české vědy, kde je důraz na excelenci, výrazný důraz na ohodnocení spolupráce komerčního sektoru s výzkumnými institucemi, na to, aby skutečně byla podpořena excelence, a důraz na konkurenceschopnost.

Pokládám další takovouto debatu za bezpředmětnou, omlouvám se, a půjdu využít čas jinak, protože se domnívám, že si to můžeme nechat buď do třetího čtení. A jinak vyzývám všechny, kteří o to mají zájem, budeme dělat kulaté stoly, tak klidně přijďte, já se vám to pokusím vysvětlit. Protože to, co říkáte, už dlouhou dobu není pravda, a ty peníze, které se navyšují, nejsou skutečně pouze na Bělobrádkovy úředníky, to zcela zásadně odmítám. Je to významné posílení aplikovaného výzkumu, významné posílení i základního výzkumu, je to institucionální navýšení, které nás připravuje na doby příští. A myslím si, že je to velmi zodpovědné, a mrzí mě, že se tímto způsobem agenda, která by měla být v podstatě ideologicky zcela inertní, stává předmětem politického boje, a mě to velmi mrzí, protože pochopil bych to u sociálního zabezpečení nebo zdravotnictví, tady mi to připadne poněkud kontraproduktivní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Gabala.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Už dávno nemám s vědou tolik společného, ale mám pocit, že se jedná o personální obsazení instituce a institucí, které byly založeny v době Topolánkova kabinetu a prodlužovány v době Nečasova kabinetu.

Pak mám jenom jednu poznámku. Není to tak dávno, co jsme na výboru pro obranu museli řešit to, že se nemůže armáda dostat zpátky na jedno vojenské letiště, které je pronajaté do privátních rukou jedno- nebo dvoustránkovou smlouvou podepsanou jedním z poslanců této Sněmovny. A tehdy opravdu Ministerstvo obrany nevydávalo peníze za právníky, zato my teď budeme muset vydat hodně peněz na to, abychom se na to letiště dostali zpátky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další přihlášky nemám. V tom případě rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Ještě než pokročíme, omlouvám se, pokud některou omluvu budu číst dvakrát, ale pro jistotu přečtu všechno, co mám tady teď před sebou. Pan ministr Hermann se omlouvá od 14.45 do konce jednacího dne, z pracovních důvodů paní poslankyně Putnová mezi 16.00 a 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Kořenek od 14.45 do 16.15 hodin z mimopracovních důvodů, pan poslanec Kudela od 15.45 až 17.00 kvůli jednání na MPO, pan poslanec Heger mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů a pan ministr Jurečka 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP