(15.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jen stručnou poznámku. Pan místopředseda Bělobrádek to teď zahalil do mlžného oblaku účetní metodiky. Já s tím nechci polemizovat. Jen chci říct, že bez ohledu na to, zda národní, či veřejné peníze, je statisticky doložitelným faktem, že pro rok 2017 vláda rozpočtuje menší procento HDP na vědu a výzkum, než rozpočtovala a utratila vláda předcházející v době nejhlubší ekonomické krize. Že tohle naprosto neodpustitelně nízké číslo ostře kontrastuje s desítkami procent nárůstu vyhozených peněz, které se jmenují neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, které se jmenují sociální dávky, které se jmenují platy pro nových třicet tisíc státních zaměstnanců. Tam jsou bohužel ty skutečné priority a priority, které se tady snaží pan místopředseda Bělobrádek hájit účetní metodikou, vládními prioritami ve skutečnosti nejsou. To je doložitelné.

Já jsem připraven dát ta čísla na stůl. Jsou to čísla Ministerstva financí a svědčí o tom, že vaší prioritou věda a výzkum není, že vaší prioritou jsou především dotace vybraným podnikatelským skupinám, které budou projedeny, že vaší prioritou jsou sociální dávky a vaší prioritou jsou platy pro nových třicet tisíc státních úředníků. Tam jsou ty desítky miliard navýšených výdajů, které jste si tady dokonce navýšili oproti střednědobému vývoji. To není věda a výzkum, to není vzdělání, to nejsou výdaje, které vedou ke konkurenceschopnosti České republiky. To jsou jenom vaše předvolební dárečky a o tom je váš rozpočet. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poděkovat panu vicepremiérovi. Já jsem říkal, že se chci ptát na ta čísla. Neříkám, že automaticky má být nula, ale že potřebuji podrobnější informaci od konkrétního ministra, proč zvyšuje počet zaměstnanců. Ale my se bavíme o roku 2017 a vy určitě mluvíte o tom, co už se stalo. Já jsem v číslech zmiňoval jak podíl na HDP, tak podíl národních zdrojů a říkal jsem, že podle národních zdrojů vzrostl o 5 mld. od roku 2013, takže si myslím, že jsem uváděl korektní fakta, korektní čísla.

Ale nedá mi to. Pane vicepremiére, vy jste říkal, že jste zrušil outsourcing, ušetřil jste. To ale nijak nezdůvodňuje počet zaměstnanců příští rok. Ale klíčová otázka je, jak to funguje. Mám informace, že kvalita není příliš dobrá. Musíme posuzovat nejenom cenu, ale i výkon. Takové to staré standardní, že posuzuji poměr kvalita a cena, je přece velmi osvědčená metoda. Informace, které mám k dispozici, říkají, že možná je lepší cena, ale je horší kvalita. A teď jde o to, co budeme preferovat, zdali ten vyvážený vztah, abychom měli za dobrou cenu dobrou kvalitu. Mít za nízkou cenu mizernou kvalitu za úsporu nepovažuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan vicepremiér.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové. Odpovím vaším prostřednictvím panu předsedovi Stanjurovi. Náš nový informační systém je plně funkční. Teď už doděláváme pouze ty funkcionality, které jsou nad rámec zákona, které nejsou naší zákonnou povinností. Byli jsme oceněni speciálním oceněním eGovernmentu za tento nový informační systém. Myslím, že kvalita není špatná. My se samozřejmě snažíme, aby se odladili ještě veškeré dětské nemoci. (Poznámka z pléna v pravé části sálu.) Prosím?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já bych prosil, abyste nediskutovali mimo mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Dodám vám eventuálně další podrobnosti, ale bylo to ocenění. Předával ho pan náměstek vnitra, který je zodpovědný za státní správu. Odevzdával ho našemu úřadu, to znamená, že si myslím, že to není úplně marginální záležitost.

Co se týká celkových poměrů k HDP, samozřejmě růst HDP je dramatický. A zase musíme poměřovat to, jaké jsou absolutní částky. Já jsem říkal, že nemůžeme být úplně spokojeni, a také do dalších let, ten výhled, je další nárůst procenta HDP v dalších letech daleko výraznější.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Kalousek. Stačí faktická, nebo chcete přednostní právo? (Poslanec Kalousek: Snad se do dvou minut vejdu.) Vezmu to jako přednostní právo, ať to nekomplikujeme. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem řekl svůj názor s tím, že jsem připraven doložit to konkrétními čísly na prioritách, že pro rok 2017 věda a výzkum opravdu nejsou priority téhle vlády. Když to vláda bude říkat, tak prosím vězte, že neříká pravdu, protože to je položka, která možná roste absolutně, ale neroste relativně oproti položkám, které rostou absolutně a relativně a nemají nic společného s konkurenceschopností České republiky.

Znovu opakuji, nejrychleji rostoucí položka jsou neinvestiční dotace vybraným podnikatelským skupinám. Ano, těm už je líp. To jsou doložitelná fakta, to nejsou moje tvrzení. A to je v číslech, která máte před sebou, v číslech tohoto rozpočtu, který schvalujete.

A teď ještě k úředníkům. Já se omlouvám, protože už jsem opravdu téměř stará struktura - 26 let v systému - a jedna z mých prvních úloh státního úředníka, když jsem v roce 1990 nastoupil, to pan místopředseda Bělobrádek ještě byl na základní škole, když jsem nastoupil na českou vládu, tak jedním z mých prvních úkolů byl návrh na změnu financování české vědy. Já byl jedno z těch per, které skutečně definovalo v zákoně, který pak byl schválen, Radu vlády pro vědu a výzkum a Grantovou agenturu. Na Úřadu vlády v té době poté, co tyhle zákony byly schváleny, to administroval jeden jediný úředník. Jmenoval se doktor Blažka. Já jsem ho neměl rád, protože jsem si myslel, že je líný. Já se mu chci dneska omluvit, protože on, i když byl sám, udělal třikrát víc práce než dneska těch 50 Bělobrádkových úředníků. Až tam jsme se to v efektivitě administrace české vědy a výzkumu dostali. Takhle to prostě je! A je možné to zpětně dohledat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím ještě pana vicepremiéra.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já musím vaším prostřednictvím odmítnout slova pana předsedy Kalouska. Pan doktor Blažka je stále tak trochu v systému. My s ním i externě spolupracujeme. Nicméně odmítám, že by udělal tenkrát více práce než těch 50 úředníků, kteří tam jsou. Agenda se rozrostla. My například máme strategii inteligentní specializace, rozrostly se národní inovační platformy, jsou tady sektorové debaty, vznikají jednotlivé programy a jednotlivé výzvy, které jsou na základě strukturované debaty, která tady probíhá více než dva roky, která právě vychází vstříc tomu, co skutečně potřebují jednotlivé sektory a na základě nich jsou vypisovány.

Já bych vás chtěl odkázat i na to, jak se k návrhu rozpočtu staví Svaz průmyslu a dopravy a další významné instituce, jakým způsobem s námi spolupracovaly a diskutovaly. Takže si myslím, že vaše hodnocení není spravedlivé. Samozřejmě lze udělat víc, lze nalít i více peněz, ale také je důležité, aby peníze byly nality do systému, který není plný děr a peníze se tam jaksi neztrácejí bezúčelně. Takže ruku v ruce s tím jdou i strukturální změny. Já jsem přesvědčen, že i to, jaká je potom reakce právě i z těchto autorit, myslím si, že je velmi důležitá. A agenda, která se rozrostla, je velmi velká. Myslím si, že je potřeba také se na to podívat s tím, že i požadavky například z Evropské komise na to, aby strategie inteligentní specializace dále pokračovala až do vertikalizace, aby pokračovala do jednotlivých krajů, že to je agenda, kterou skutečně jeden člověk zvládnout nemůže.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Opravdu už naposled. Já myslím, že tady nejsem v rozporu. Agenda se za patnáct let opravdu rozrostla do té míry, že jeden člověk ji zvládnout nemůže. Otázka je, jestli ji opravdu Česká republika a česká věda potřebuje. Agenda se rozrůstá tak, že referent, který touží být vedoucím oddělení, si vymyslí rozšíření agendy, kterou jeden člověk zvládnout nemůže, musejí to dělat čtyři a jeden je vedoucí. Pak jeden vedoucí oddělení chce být ředitelem odboru, tak se musí agenda rozšířit ještě třikrát, na to už potřebuji tři oddělení se třemi vedoucími oddělení a jedním ředitelem odboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP