(14.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Naopak v oblasti obrany naše paní místopředsedkyně klubu tady přednesla návrh dopoledne, podrobně ho zdůvodnila, o navýšení prostředků na obranu ve výši 10 miliard. Jenom připomínám, jedna miliarda byla určena pro Vojenské zpravodajství, zejména pro zajištění kyberbezpečnosti, a 9 miliard bylo směřováno na samotnou Armádu České republiky. Ale to je samostatný pozměňující návrh, který už vám byl představen a o kterém budeme hlasovat samostatně.

Chci říct, že čísla, která budu prezentovat a o kterých budu mluvit... (Řečník se odmlčel a vyčkává, až poslanec Jandák ukončí hovor u stolku zpravodajů.) Já nespěchám. Říkám, že nespěchám, to je v pohodě. Předpokládal jsem, že vládní koalice spěchá víc než opozice, ale vypadá to že ne.

Chci říct, že čísla, která použiji, jsou to čísla, která vycházejí pouze ze sněmovního tisku 921, tzn. návrhu státního rozpočtu. Nejsou to žádná čísla opozice. A určitě bychom se měli dívat na takové ty základní parametry, o kterých se diskutuje každý rok. Mohli bychom začít například tím, že budou rekordní výdaje státního rozpočtu - 1 309, nebo chcete-li zaokrouhleně 1 310 miliard výdajů. A teď si jenom vzpomeňte, když občas navrhujeme nějaké opatření řádově deset, sto, dvě stě, tři sta milionů nebo například zrušení nějaké zbytečné daně, jejíž výnos je třeba pět nebo osm nebo devět miliard, velmi často slyšíme odůvodnění vlády: To není možné s ohledem na rozpočet, na příjmy státu, na výdaje státu. A k tomu si dejte tu základní číslovku 1 310 miliard výstupů. Číslo opravdu obrovské.

Já už jsem někde říkal, že ten rozpočet jasně odpovídá tomu, že je volební rok. Proto je ten rozpočet takto sestaven, proto je tak vysoký schodek, o kterém jsem mluvil ve svém prvním vystoupení. Pana ministra financí jsem požádal, jestli by nám neukázal těch 60 miliard úspor. No a výsledek je, že je neukázal, žádnou úsporu. Pak si můžeme sami říct, jak vážně myslí to, že kdybych já mohl a nebýt těch socanů, tak by to byl vyrovnaný návrh rozpočtu. Přitom nikdo z nás nemá tolik informací k státnímu rozpočtu jako ministr financí a jeho úřad. A přesto žádný návrh, který jsem ani nenavrhoval ve formě pozměňujícího návrhu, ale aspoň do toho mikrofonu říct: Kdyby to bylo jenom na mně a nechtěli ti sociální demokraté tolik utrácet, tak bych těch 60 miliard vydělal tady. Bohužel nic. A je to jeden z důvodů, proč jsme nehlasovali pro základní parametry rozpočtu pro druhé čtení a proč taky přicházíme s tím základním pozměňujícím návrhem.

Musím říct, že z opozice hledat 30 miliard úspor není úplně jednoduché. Není to úplně jednoduché, nemáme k dispozici odborné týmy na jednotlivých ministerstvech, není, kdo by nám okamžitě odpověděl na konkrétní položku, když se zeptá, co je přesně těchto sto milionů, co je těch padesát milionů. Takže ta práce je poměrně komplikovaná, přesto jsme si ji dali... (Řečník se opět odmlčel, v sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale prosím kolegyně a kolegy o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Našli jsme loni ten návrh a opravdu se těším, až si na začátku ledna přečteme skutečnost roku 2016 a porovnám to s vašimi argumenty z prosince 2015, kdy jste ty úspory odmítali z důvodu, že to není možné. Myslím, že ta realita rozpočtového roku ukáže, že jsme měli pravdu.

Dali jsme si stejnou práci v letošním roce a chtěli jsme navrhovat vrácení státního rozpočtu vládě k přepracování s tím, aby snížila výdaje a schodek o 30 miliard, tak těchto 30 miliard vám za chvíli představím.

Co je zajímavé, že se zvyšují daňové kvóty. Jak jednoduchá daňová kvóta, tak složená daňová kvóta. Přitom k žádné výraznější změně daní nedochází a současně roste HDP, takže vy, kteří znáte metodiku výpočtu jednoduché daňové či složené daňové kvóty, musíte být překvapeni stejně jako já. A to navýšení proti schválenému rozpočtu 2016 je vlastně celý deficit. To navýšení proti letošnímu roku, proti schválenému rozpočtu letošního roku - uvidíme, jaká bude skutečnost - je o 58,5 miliardy. Takže kdybyste byli jenom zdrženliví a disciplinovaní, tak se nemuselo nikde škrtat a návrh rozpočtu mohl být vyrovnaný.

Máme takovou oblíbenou opakovanou debatu o kapitálových výdajích. Vy, mnozí z našich názorových oponentů velmi často argumentují a šermují těmi čísly, a já úmyslně čekám buď na listopadové výsledky za prvních jedenáct měsíců, nebo možná počkáme až na výsledek za celý rok a požádáme v písemné interpelaci pana ministra financí o podrobnější popis kapitálových výdajů, protože podle mne musíme nejdříve znát přesně ta data, a pak můžeme vést skutečně fundovanou debatu, jestli se to zase zlepšuje, nebo zhoršuje. A všichni víme, že byla anomálie v roce 2015. To je nám všem jasné, to nikdo nezpochybňuje, poslední rok čerpání prvního programovacího období. Ale co už nevíme, aspoň my řadoví poslanci, kolik z těch výdajů byly reálně proinvestované, fyzicky proinvestované peníze v roce 2015 a kolik z nich byly účetně zaevidované kapitálové výdaje. A to mluvíme zejména o výdajích financovaných z evropských fondů. Všichni víte, že mnohé akce byly předfinancovány ať už ze státního rozpočtu, krajských, či obecních rozpočtů. Až v okamžiku certifikace a uvolnění peněz přicházely do České republiky. A pokud přesně neznáme metodiku, kdy přesně ta investice proběhla, kdo ji zaplatil a kdy přišly evropské peníze, tak se skutečně můžeme míjet v interpretaci toho, jak se vyvíjejí kapitálové výdaje v jednotlivých letech státního rozpočtu.

Proto připravujeme písemnou interpelaci, kde se budeme ptát na roky 2015 a rok 2016. Budeme chtít seznam všech investičních výdajů a budeme se ptát, budeme chtít informace, kdy ta akce byla zahájena, kdy byla ukončena, kdy bylo zaplaceno dodavateli a z jakých zdrojů a kdy na to přišly evropské peníze. Pak jsme schopni objektivně posoudit, zda se situace v oblasti kapitálových výdajů zlepšuje, či nezlepšuje.

Ale dobře, pomiňme rok 2015, který byl z mnoha důvodů výjimečný, a podívejme se na vývoj kapitálových výdajů od roku 2012, kde za roky 2012, 2013, 2014, ten 2015 už jsme vynechali z našich úvah, už máme skutečnost a můžeme to porovnat s navrhovaným rozpočtem roku 2017. A to porovnání nemůže těšit ani vládní poslance. Rok 2012 - víte, v jakých ekonomických problémech byl celý svět, Evropa i Česká republika. Skutečnost kapitálových výdajů byla necelých 114 miliard, plán na příští rok po několika letech ekonomického růstu je o 10 miliard nižší. O 10 miliard, což je skoro 10 % propad.

Když se podíváte, zjistíte, že rozdíl mezi národními zdroji z roku 2012, kdy byla taková těžká ekonomická situace, a rokem 2017, kdy ekonomika několik let roste, jsou pouhé 4 miliardy plus. Pouhé 4 miliardy. Takže jenom proti loňskému roku je vývoj výdajů plus 60 miliard, ale proti roku 2012 národní zdroje na investice a kapitálové výdaje porostl o pouhé 4 miliardy, což je neuvěřitelně málo. Když se podíváme třeba na rok 2013 a vidíte celkové výdaje státního rozpočtu, tak to bylo 1 173 miliard. Příští rok 1 310 miliard. Rozdíl 150 miliard a z toho národní zdroje a investice pouze 4 miliardy, z toho plusu 150. Takže jednoduše řečeno, provozní výdaje plus 146 přibližně, kapitálové výdaje plus 4 miliardy. A to je poměrně málo.

Když si porovnáme HDP, které v roce 2012 bylo zhruba 4 biliony 60 miliard, a tady pro příští rok je zhruba o 750 miliard vyšší, tak se pak zákonitě musíme ptát, a já se na to budu ptát za chvíli, na to, jaký je podíl HDP nejenom na obranu, o čemž mluvila Jana Černochová, ale taky podíl výdajů na výzkum, vědu a inovace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP