(12.40 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Například v roce 2002 byla zřízena Krajská knihovna v Pardubicích. Tehdy se jednalo o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva kultury ve výši 70,5 mil. korun a částku 4,2 mil. poskytl tehdy Pardubický kraj. Nebo Krajská vědecká knihovna v Liberci, tam se celkové náklady vyšplhaly až na 517 mil. korun a tehdy se o tuto částku rozdělil stát společně s evropským projektem, tedy žádání dotací z rozpočtu peněz evropských. Mám k tomu celou rešerši, jak to bylo, ale tím vás opravdu dnes nechci tady zdržovat. Ale zmíním ještě vybudování Krajské knihovny např. v Hradci Králové. Byla to studijní a vědecká knihovna, která také velmi dobře slouží občanům Královéhradeckého kraje. Já jim to určitě moc přeju. Tam se tehdy jednalo o částku 394,5 mil., kdy se také kraj a současně i Ministerstvo kultury podělily o tyto náklady. V současné době nejsou ve státním rozpočtu, ani nebyly v minulém roce, žádné možnosti na podporu výstavby knihoven, protože i šel konkrétně za Kraj Vysočina například dopis s tím, že žádáme o příspěvek na výstavbu krajské knihovny. Odpověď z Ministerstva kultury byla ano, my bychom rádi přispěli, ale nemáme v kapitole žádné odpovídající finance.

Takže tímto chci s vaší pomocí přispět k tomu, aby tam ta možnost byla. Proto tady dneska předkládám tento pozměňovací návrh. Ale netýká se to jenom Kraje Vysočina a budování nové krajské knihovny. V současné době, tak jak jsem i s některými z vás mluvila, tak problém mají např. v Moravskoslezském kraji, jistě mě poslouchají také poslanci z Moravskoslezského kraje, protože i tam v Ostravě potřebují vybudovat novou, opravdu plnohodnotnou knihovnu, což považují také za velmi důležité. Nebudu chodit daleko, i Národní knihovna v Praze potřebuje svoje prostory vylepšit, hlavně depozitáře. I tam je to velmi důležité, protože spádovost je tam počínaje studenty a konče seniory velice podstatná návštěvnost a stálo by to za to.

Takže alespoň krátké zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu jsem vám tímto chtěla říci. A ještě si uvědomuji, ještě je to Olomoucký kraj. Takže zase, poslankyně, poslanci, ten můj pozměňovací návrh by také prospěl i Olomouckému kraji, protože i tam vím, že není zcela úplně v pořádku budova krajské knihovny, že ta by zasloužila buď rekonstrukci, anebo dostavbu budovy právě z této kapitoly.

Takže já vám velice děkuji za pozornost, jsem ráda, že mě tady všichni poslouchali, a věřím, že podpoříte můj pozměňovací návrh. Zopakuji na závěr, je to číslo 5349.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Janě Fischerové. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Laudát. Pardon, s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Počkám, až pan ministr mě bude poslouchat, to stihnu i tak za ty dvě minuty.

Já bych chtěl podpořit návrh kolegyně Jany Fischerové, a to jako poslanec za moravskoslezský region. Máme tam roky připravenou stavbu nové moderní vědecké knihovny. Krásná stavba, říká se jí Černá kostka. Bohužel minulé socialisticko-komunistické vedení Moravskoslezského kraje tuto stavbu ignorovalo. Jednou z hlavních priorit nové krajské koalice je vybudování Černé kostky. Ostrava je třetí největší město v republice, zaslouží si to. Je to podpora vzdělanosti. A ten návrh paní poslankyně Fischerové je v zásadě konzervativní, ta částka není nijak vysoká, je to spíš na rozjezd těch staveb než na tu realizaci. Já se přimlouvám za to, aby stát vedl seriózní jednání zejména s Moravskoslezským krajem, tam jsem poslanec. Takže ta stavba se může stát pýchou celého kraje a byla by škoda, kdyby to stát nepodpořil, i ve světle těch skutečností, že už to mnohokrát udělal. Není to precedent, že ostatní kraje budovaly své knihovny z vlastních zdrojů a od státu nic nedostaly. Takže se chceme přihlásit k dobré tradici, aby pokud myslíme vážně svá slova o podpoře vzdělanosti a celé oblasti školství v tom širokém pojetí, tak to musíme taky podpořit nějakým finančním způsobem. Ta navržená částka, říkám, není nijak vysoká, určitě nebude stačit, ale stačila by na to, aby se daly spustit veřejné zakázky, aby se dal domluvit mezi konkrétním krajem a státem způsob financování v jednotlivých letech, a myslím si, že by to opravdu prospělo té vzdělanosti a podpoře vysokoškolského vzdělávání v daných regionech.

Tady vás oslovuji, i vás z ostatních krajů. My tu knihovnu opravdu potřebujeme. Kdo máte zájem, tak se přijeďte podívat do Ostravy, v jakých podmínkách funguje stávající knihovna. Je v nájmu, a když to vznikalo před více než padesáti lety, tak se řeklo, že to je provizorium. A to provizorium trvá déle než půl století. Myslím si, že v okamžiku ekonomického růstu (upozornění na čas), v okamžiku, kdy máme dostatek příjmů, si to můžeme dovolit.

Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou také pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Stanjuru, ale chtěl bych upřesnit, že snaha tam je nejenom za uplynulé období, ale už od roku 2000, kdy byly zřízeny kraje. Je pravdou, že ta Hirošima, která zůstala po nedostavěném sekretariátu, tak ta už chátrá a musím říci, že by se naplnilo aspoň nějaké smysluplné poznání. Bohužel, čas se samozřejmě dotkl této rozestavěné stavby a vyžádal si určité prostředky taky na její udržení v tom stavu. Takže je třeba tu situaci urychleně řešit, protože knihovna, kterou potřebuje nejenom Ostrava, ale celý Moravskoslezský kraj a všechny vysoké školy, nejenom ty dvě, které jsou v Ostravě jako veřejné, to potřebují. Takže se přimlouvám za to. Ale zdůrazňuji, že ta neúspěšná snaha není jenom snaha tzv. koalice ČSSD - KSČM, ale i předchozí snaha pod vedením ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura ještě s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když už jsme v té podrobné debatě, tak já vám teda popíšu, jak to bylo. Naše koalice na kraji vypsala architektonickou soutěž, získala územní rozhodnutí, stavební povolení, vypsala veřejnou zakázku a měli jsme domluvené financování. Financování v té době bylo zhruba 500 mil. z peněz Evropské unie, 490 mil. ze státního rozpočtu a zhruba 200 mil. z krajského rozpočtu. Taky ale občas jsou volby, my jsme tu zakázku nestačili dosoutěžit, ne že bychom ji nespustili - spustili jsme ji, nestačili jsme ji dosoutěžit, resp. bylo to v době stavební konjunktury, ty nabídky byly příliš vysoké a my jsme tu soutěž zrušili právě z důvodu vysoké nabídkové ceny všech uchazečů v té době, musím říct. A pak k našemu překvapení nové vedení, které tam bylo osm let, koalice ČSSD - KSČM, prostě zrušilo tento projekt. Já to považuji za hroznou škodu pro kraj. Nicméně projekt existuje, v této chvíli existuje i politická vůle a musíme znovu vymyslet model financování, protože je nereálné, aby celou výstavbu financoval kraj, případně krajské město. Je nereálné, aby tak velkou stavbu financoval pouze Moravskoslezský kraj a město Ostrava případně. Je nutné zapojit státní peníze a podívat se, zda je možnost nějakou částí se připojit i evropskými zdroji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP