(11.40 hodin)
(pokračuje Nováková)

A ta druhá část souvisí s tím, také s osobními náklady a také s tou kapitolou 334 Ministerstva kultury, a ta souvisí s tím, že na základě služebního zákona, který byl schválen, se zejména, to ale asi nemusím říkat, zaměstnancům ve vyšších platových třídách výrazně zvýšil plat třeba v průměru kolem 30 %. A chceme-li, aby v rámci služebního zákona byli ti pracovníci opravdu perfektní, víme, že měli všichni projít přísným výběrovým řízením, že správně, pokud proběhlo všechno dobře, měli prokázat své jazykové kompetence atd. atd., naopak některé věci vůbec nesmějí, takže to navýšení platu je tam i třeba logické, a tady chybí zhruba asi 12 milionů.

Takže můj návrh, který je vložen do systému pod číslem 5331, požaduje, žádá, prosí o zvýšení výdajů kapitoly 334 Ministerstva kultury ve výdajovém bloku příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury a jedná se o prostředky na platy a zákonné odvody, přesně je to rozpočtová položka 5331, tedy o 100 milionů korun.

Druhá změna, zvýšení výdajů zase z kapitoly 334 Ministerstva kultury o 12 milionů 847 korun a zase s určením do výdajového bloku, tentokrát výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury. Z toho by byly přímé prostředky na platy 9 milionů 446 korun a rozpočtová položka 513, zároveň by tam patřily i zákonné odvody, tj. 3,4 milionu korun.

Celkově, odkud bychom tyto peníze mohli přesunout, tak tento návrh 5331 počítá s tím, že by došlo ke snížení výdajů v kapitole 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu, celkem o 112 milionů 847 korun.

Děkuji, že s porozuměním přistoupíte k tomuto pozměňovacímu návrhu. A děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5317. Jedná se o posílení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Souhrnný ukazatel výdaje celkem se zvýší o 100 milionů korun, specifický ukazatel vysoké školy se zvýší o 100 milionů korun. Není to nárok na státní rozpočet ani na dluh. Jedná se o to, že z kapitoly Úřadu vlády by se snížily výdaje o 50 milionů korun. Po dohodě s Grantovou agenturou o 25 milionů z Grantové agentury a 25 milionů z Technologické agentury, aby se tím posílily vysoké školy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mám tři pozměňovací návrhy, ke kterým bych se tímto chtěla přihlásit a velice stručně vám je i představit.

Dva z nich se týkají stejné oblasti, pouze se liší částkou, o kterou by se mělo jednat. Jedná se o pozměňovací návrhy pod čísly 5298, resp. 5297, kdy navrhuji zvýšení výdajů kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to v ukazateli ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu, konkrétně na program protidrogové politiky. V jedné variantě je to tedy o 945 tisíc a ve druhé variantě o 1,5 milionu korun. V obou případech se jedná o snížení výdajů kapitoly 301 Kanceláře prezidenta republiky, a to tedy v ukazateli ostatní nákupy", což je rozpočtová položka 5173 cestovné na tuzemské i zahraniční cesty.

Dovolte, abych velice stručně obhájila, proč se snažím předložit zrovna tuto změnu. Překládám schválně dvě varianty, aby byla možnost pro poslance, kteří si myslí, že bychom třeba neměli být příliš razantní a snižovat o polovinu položku právě na zahraniční a tuzemské cesty prezidenta, tak ta druhá varianta je nižší jenom o 945 tisíc. Myslím si, že by už mohla být pro ně třeba únosná.

Když se tu našlo před časem více než 60 poslanců, kteří byli schopni ochotně podepsat změnu legislativy, která by vrátila trestný čin hanobení prezidenta, tak věřím, že se zde najde alespoň stejný počet těch, kteří tímto konkrétním krokem dají najevo, že nesouznějí se zahraniční politikou prezidenta republiky. Nesouznějí s tím, jaké země a režimy vnímá jako důležité partnery. Jen připomínám, že se jedná velmi často o nedemokratické autoritářské, či dokonce totalitní režimy. Máme jako poslanci poměrně málo možností, jak účinně vyjádřit svůj nesouhlas s tímto počínáním prezidenta Zemana.

Za zahraniční politiku je samozřejmě odpovědná vláda. Nicméně té se buď nedaří, nebo příliš nechce napravovat škody, které prezident Zeman páchá. A my máme právě tímto krokem, tímto konkrétním opatřením možnost ovlivnit alespoň symbolicky tyto jeho kroky a de facto vyslat i signál vůči společnosti, že nesouhlasíme s tím, jak reprezentuje Českou republiku prezident Zeman v zahraničí, že nejsme spokojeni s tím, jaké výroky na stranu našich strategických partnerů, jako jsou země Evropské unie, země NATO, což se, doufám, shodneme, že jsou opravdu strategičtí partneři, tedy byl schopen pronést, a proto vás žádám a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Další pozměňovací návrh se týká zcela jiné oblasti. Jedná se o snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, a to konkrétně v ukazateli prostředky na platby a ostatní platby v položce MPSV, ústřední orgán, a to o 227 milionů korun, a zároveň o navýšení výdajů kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí v ukazateli neinvestiční nedávkové transfery v položce transfery podle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách, o tu samou částku.

Stručně vysvětlím. Už tady i jedna z předřečnic navrhovala zvýšit výdaje na sociální služby, konkrétně na platy pracovníků v sociálních službách. Vím, že za mnou prakticky bude následovat jeden z takových návrhů taktéž od kolegyně Hnykové. Chtěla bych poprosit o to, abychom nenavyšovali počty úředníků na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pro vaši informaci, od roku 2014 by pro příští rok mělo jít o 40procentní navýšení počtu úředníků jenom na tomto ministerstvu. Myslím si, že těch 238 úředníků, které by si ministerstvo přálo pro příští rok zaměstnat, bychom tam určitě nepotřebovali, nepotřebujeme je tam, a místo toho bychom tyto prostředky mohli vynaložit na platy lidí, kteří se starají o zdravotně hendikepované, o seniory, o lidi bez domova atd. Těch sociálních služeb je celá řada a jsou velmi potřebné. Občané je určitě využívají a potřebují mnohem víc než 238 nových úředníků, kteří by posílili stavy nad rámec toho, co kdy bylo potřeba na Ministerstvu práce. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že zrovna tito lidé, pracovníci v sociálních službách, si zaslouží mít lepší platy, že jejich platy jsou hluboce podprůměrné, průměrně v minulém roce to činilo 18 136 korun; že jejich práce je skutečně velmi náročná jak fyzicky častokrát, tak samozřejmě ale i psychicky, a tyto peníze by určitě pocítili právě oni rádi na svých platech. Proto se prosím zamysleme nad tím, jestli potřebujeme zvyšovat počty úředníků, státních zaměstnanců, nebo raději posilovat motivaci a finanční ohodnocení opravdu potřebných pracovníků v sociálních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP