(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvy, které jsem obdržel. Od 14.30 do 16.00 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Josef Kott, dále od 10.00 do 11.30 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a dále od 9.40 hodin do 11.30 se z důvodu účasti na jednání mimo budovu Sněmovny omlouvá pan poslanec Ludvík Hovorka.

Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, to je mé první vystoupení v rámci druhého čtení, pak mám ještě jedno, kde představím konkrétní návrhy klubu Občanské demokratické strany na úspory ve výši 30 miliard korun.

Já jenom zopakuji to základní stanovisko, které jsme tady prezentovali již v rámci prvního čtení, že ten rozpočet je špatně nachystaný, je tam zbytečně velký deficit, neodpovídá naší ekonomické situaci. Pravděpodobně zítra pan ministr financí představí pokladní plnění státního rozpočtu za prvních 11 měsíců. Očekávám, že tam bude přebytek, nemám samozřejmě informace, pouze k tomu dvacátému, protože my jako členové rozpočtového výboru dostáváme tu základní informaci po každé dekádě, takže si jasně můžeme všichni ověřit, že není žádný důvod k tomu, aby ten rozpočet byl tak ztrátový.

A není to pouze názor opozice, není to pouze názor Občanské demokratické strany, je to taky názor pana ministra financí. Jistě jste zaznamenali stejně jako já jeho mediální vystoupení, že kdyby ten rozpočet mohl sestavovat sám a nemusel se ohlížet na své koaliční partnery, zejména sociální demokraty, ale současně on říká, že jim v tom zdatně sekundují i členové třetí strany, KDU-ČSL, tak ten rozpočet by byl minimálně vyrovnaný. Není důvod nevěřit stanovisku pana ministra financí. Ale aby to neměl tak jednoduché, aby to pouze nebyly takové ty řeči, já bych ušetřil, já bych udělal vyrovnaný rozpočet, ale ti zlí, ti ostatní mi to neumožňují, ale já dobrý hospodář bych to udělal.

Tak já ho chci vyzvat, aby v rámci rozpravy ve druhém čtení nám řekl, kde on osobně vidí úsporu 60 miliard. Protože to se jednoduše řekne jednou větou, já bych byl pro vyrovnaný rozpočet, ale máme poměrně obsáhlý materiál, má stovky stran-, a pane ministře, já bych vás chtěl vyzvat prostřednictvím pana místopředsedy, abyste nám představil těch 60 miliard. Kdybyste tu pravomoc měl a nemusel se ohlížet na ty, kteří tak rádi utrácejí, jak vy říkáte, tzn. sociální demokraty, a já v tomto bodě s vámi souhlasím. To není kritika vašeho názoru. A myslím, že to odpovídá realitě, že zejména sociální demokraté tlačí na neustálé zvyšování výdajů. Ale zkuste nám říct vy jako ministr financí, jako ten, kdo má nejvíc informací, kdo má k dispozici největší aparát k rozpočtu, kde vy osobně byste viděl těch 60 miliard. Konkrétně. Ve kterých kapitolách. Protože pokud to neuděláte, tak vaše prohlášení o tom, jak byste sestavil vyrovnaný rozpočet, je pouze politickou proklamací bez konkrétního obsahu. Nemusíte reagovat okamžitě, můžete použít přítele na telefonu, ale by fajn, kdybyste to řekl ještě v rámci druhého čtení.

Já na konci rozpravy představím náš návrh na úsporu 30 miliard. V konkrétních položkách, v konkrétních částkách. Je to o 50 % méně, než vidíte v tom rozpočtu vy, a rádi se necháme inspirovat a ty potenciální úspory mohou být tedy vyšší, podle vašeho názoru. Rozumím tomu, že to nemůžete předložit jako poslanec, jak se chystáte u jiného návrhu zákona, a že existuje něco jako koaliční smlouva a většinový názor vlády. Já vás tedy nevyzývám k tomu, abyste to předložil, abyste podrobil Poslaneckou sněmovnu hlasování, protože pokud bychom brali vážně, a měli bychom brát vážně, politická prohlášení jednotlivých politických stran k rozpočtu, tak ten návrh by měl šanci poměrně vysokou, abychom snížili výdaje o 60 miliard. Na námitku, že už to nejde, že už máme schválené parametry, musím říct, že je to pravda, ale můžeme úplně jednoduše snížit výdaje na obsluhu státního dluhu. To znamená, ty uspořené peníze se mohou použít na umoření státního dluhu. To bezesporu jde, nic tomu nebrání, kromě většinového názoru členů Poslanecké sněmovny.

Takže úplně jednoduše, pokud chcete, abychom vám věřili, že vy osobně byste rád prosadil vyrovnaný rozpočet na příští rok, tak nám ukažte těch 60 miliard. A pokud najdete odvahu a podáte pozměňovací návrh, tak za náš klub říkám, že takový pozměňovací návrh podpoříme. (Mírný potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě v řádných přihláškách. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Dolejš a připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, dovolte, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu č. 5329, který se týká návrhu na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovně k návrhu státního rozpočtu pro rok 2017. Podrobné odůvodnění tohoto návrhu máte v příslušném dokumentu, nicméně se pokusím krátce tento návrh okomentovat.

Jedná se o doporučení vládě České republiky sjednotit od roku 2018 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury a regionálního školství. V tuto chvíli máme ve státním rozpočtu dva tyto programy. Jeden je pod Ministerstvem školství, druhý je pod Všeobecnou pokladní správou, tedy pod Ministerstvem financí.

V roce 2014 Ministerstvo financí otevřelo program výstavby regionálních škol a já jsem vlastně byl i v rámci rozpravy a závěrečného slova pana ministra Babiše v prvním čtení inspirován k tomuto návrhu, protože sám ministr financí nám sdělil, že toto opatření, tento program, není v kompetenci Ministerstva financí. Já se s tím ztotožňuji, protože to není systémové řešení, tato problematika věcně přísluší Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. To má svůj program, který funguje velice dobře, a proto považuji za netransparentní, aby ta praxe, která byla zavedena v roce 2014, tzn. že jsou víceméně dva fondy na dvou resortech, tak považuji za nesprávné, aby to pokračovalo dál. Ministerstvo školství má k dispozici týmy odborníků, na rozdíl od Ministerstva financí, a myslím si, že právě od roku 2018 by měly být vlastně tyto dva programy sloučeny a měly by být pod Ministerstvem školství. Tímto opatřením se samozřejmě ulehčí i ministru financí a bude se moci věnovat jiným aktivitám, a to nejen v rámci ministerstva, ale i v rámci svých podnikatelských aktivit, protože toho má samozřejmě hodně, a zároveň se rozptýlí řada drbů a dohadů, že víceméně ten program, který má Ministerstvo financí, je takovým dotačním medvědem pana ministra financí, který slibuje v rámci svých výjezdů po regionech dotace do jednotlivých škol.

Takže si vás dovoluji požádat o to, abyste tento návrh doprovodného usnesení podpořili ve třetím čtení, abyste podpořili transparentnost a koncepčnost řešení dotačních toků v investiční oblasti do školství a abyste ulehčili i ministru financí, který toho má opravdu, opravdu hodně. Takže věřím tomu, že pak v rámci těch ostatních debat se k tomu ještě vrátíme.

Nicméně ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. Já jsem původně zvažoval, že bych připravil pozměňovací návrh už pro tento rozpočet, aby se to sloučilo již v příštím roce, nicméně Ministerstvo financí ten program již vyhlásilo, města a obce žádají o dotace z programu, který je pod Ministerstvem financí, a považuji za nekorektní, abychom do toho procesu nyní vystupovali. Bylo by to nekorektní především vůči těm žadatelům, vůči městům a obcím. Takže proto navrhuji, aby to vláda řešila vlastně až v roce 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám pana poslance Ondráčka o vystoupení, připraví se pan poslanec Bendl, poté paní poslankyně Kovářová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP